Pyramid or Democracy in Sports? Alternative Ways in European Sports Policies

Henning Eichberg
University of Southern Denmark
Den europeiska unionen och EU-kommissionen strävar, kan det tyckas, efter att reglera en allt större del av medlemsländernas inre angelägenheter och därmed också allt flera aspekter av EU-medborgarnas liv. Idrotten är naturligtvis inget undantag från denna övergripande strategi, och EUs ambitioner när det gäller regleringen av idrott skiljer sig inte från ambitionerna på andra områden. I smått och stort vill EUs byråkrater lägga livet inom unionen till rätta genom direktiv och påbud. Reaktionerna från såväl medlemsländernas regeringar som enskilda unionsmedborgare på de olika EU-direktiven är som regel blandade; somliga tycker att somt är bra och somt är dåligt, medan andra tycker precis tvärtom. På senare tid har två idrottsinitiativ tagits från EU-håll. Det ena är ett initiativbetänkande från EU-parlamentets utskott för kultur och utbildning och handlar om skolidrott; här vill man göra idrott till ett obligatoriskt ämne i skolan med minst tre lektionstimmar i veckan som ska ledas av speciellt utbildade idrottslärare. Man kan ana ett brett stöd för ett sådant förslag. Mera kontroversiellt är det andra initiativet, som handlar om hur idrottsutövning från bredd till elit ska styras och regleras inom unionen.

När förslaget till en EU-konstitution föll efter folkomröstningar i Nederländerna och Frankrike 2005 blev idrotten utan egen artikel och utan rättslig reglering på EU-nivå. För att råda bot på detta beställde Bryssel ett dokument, Independent European Sport Review 2006 som publicerades och som man begärde in synpunkter på – det som på europeiska kallas konsultation och ibland jämställs med demokratiskt inflytande. De stora transnationella sportorganisationerna, typ IOC och FIFA/UEFA, hade fått tillgång till författaren, José Luis Arnaut, och tillåtits influera hans review. Resultatet blev en klassisk hierarkisk organisationsmodell för europeisk idrott av pyramidtyp. Detta upprörde bland annat förespråkare för ”Idrott för alla”-rörelsen, men också många av den organiserade idrottsrörelsens fotfolk och en rad intellektuella – däribland den danske sociologen och idrottskritikern Henning Eichberg. När så kommissionen i juli 2007 publicerade sitt White Paper on Sport var intresset stort; än större blev besvikelsen hos de internationella sportorganisationerna, ty man hade lämnat Arnauts pyramidala organisationsmodell till förmån för en åtminstone något mer demokratisk modell. I sin diskussion om spelet bakom arbetet med en europeisk idrottspolitik pekar Eichberg framför allt på vikten av att inte utelämna det som han uppfattar som essensen i europeisk – och faktiskt all idrottsutövning, nämligen de folkliga uttrycken för lek och spel och rörelse. Han exemplifierar med en ymnig redogörelse för olika former av folkfotboll utanför FIFA/UEFAs järngrepp.Conflicts are often more illustrative than the ritual expressions of agreement and harmony in politics. In the White Paper on Sport for instance, which was published by the European Commission in July 2007, there is a rather conservative narrative on sports. It started by a quotation of Pierre de Coubertin, referred to “a central role for sports federations” as it was laid down in the Nice Declaration of the EU, underlined the societal role of sports – health, education, citizenship, and social inclusion – acknowledging the autonomy of sporting organisations and the specificity of sport, and ended by a follow-up through structured dialogue with the Olympic and other sport organisations.[1] There seemed to be no problem.

Immediately following the publication of the White Paper, however, the International Olympic Committee (IOC) and the International Football Federation (FIFA) joined forces in a sharp attack against the sports policy of the document, in fact published the same day:

The White Paper is structured in full contradiction with the actual architecture of the Olympic movement, ignoring in particular the regulatory competences of the International Federations, the division of responsibilities between the latter and their European Confederations, the global nature of the issues and challenges currently affecting sport as well as the solutions which are today necessary.[2]

The aggressive tone of the attack was unusual. It contrasted in language and substance the diplomatic style which organised Olympism normally cultivates. What the united interest organisations of Olympic sport and world soccer were especially “disappointed” about was that the European White Paper avoided to recognize “the central role (…) of the sports federations (governing bodies) in organising, regulating and promoting their respective sports”. The question of organisational power in the field of sports was raised.

The way of constitutional work

The White Paper process had its background in the long-term work on a European constitution.[3] In 2004, an attempt was made to establish a European Union Constitution on the basis of the Treaty of Nice (2001). This failed because of the strong “No” votes of the French and Dutch referendums of 2005. The future of the constitutional process within the EU became uncertain.

The draft of the constitution had contained an article on sport. As the constitution project failed, sport remained – as before – outside the legal-political framework of the European Union. There were some observers and membership countries that didn’t lament this situation, as it hindered the European bureaucracy from legally interfering in national matters of sport and culture.[4] On the other hand, there were some trans-national problems, which had to be recognized.

After 2005, the European Commission tried to find an isolated solution for the implementation of a European sport policy. It started the process towards a White Paper, which should pave the way for a constitution of sorts for European sports.

The first official document of this process was the so-called Independent European Sport Review 2006. It was written by José Luis Arnaut following an initiative of the British minister of sports. The Review was supported by European sport ministers and formulated in close contact with the top organisations of football, UEFA and FIFA, as well as other bodies of professional sport.

However, the vision of the Independent Review soon showed signs of being problematic – and not at all ‘independent’.

Problems in sports calling for political action

The Review hinted at some of the problems of actual sports, which, indeed, called for a legal and political intervention on the international level. Most of these problems were connected with the commercialisation of sport:

 • privatisation of television rights by certain media
 • concentration of wealth in certain clubs and leagues
 • club ownership by unscrupulous capital owners
 • match-fixing and corruption scandals
 • wage inflation on the players market
 • black market for tickets
 • doping
 • bankruptcy of European clubs
 • money laundry
 • internet piracy and ambush marketing
 • trafficking and exploitation of young players from Africa and South America
 • an uncontrolled “player–agent industry”
 • under-investment in the training of young players
 • illegal betting and internet gambling outside tax control.

But also hooliganism, racism and xenophobia among supporters, and sexual offences and insecurity in the stadiums, called for action.

The Review chose deliberately to focus on football. This choice could be questioned, as football is only one segment from the broad world of sports. And indeed, there were critical voices also from the side of Olympic sport. And more fundamentally, the sector parcellation of sports along single discipline lines – like football, motor race and table tennis – can be seen as inappropriate to an efficient and democratic administration of sports as a whole.

But for a closer analysis of international sports politics it might be illustrative to meet the Independent Review on its own ‘home ground’, i.e. to look closer at the logic of football itself.

What is European in sports?

In order to handle the various problems of sports listed above, the Review launched the question of what was specifically European in European sports. This question was linked to the proposition of a political solution, which was based on a consequently monopolistic structure of governance. Thus, in the case of football, one formal authority should be recognised and enabled to administrate the field of European football from the “top” of European soccer to the “basis” of local clubs. The football federation UEFA should

assume full responsibility for all EU-related matters (in its…) role as official European football interlocutor vis-à-vis the EU institutions (p.134).

Like UEFA for football, the governing bodies or federations of other sports should be recognised as key organisations. They should be enabled “to speak on behalf of all interests in the game” (p.30).

The centralistic and hierarchical vision of the Review was based on a certain assumption about what was called the European Sport Model. In contrast to the more commercial model of American sports, the European model was said to be “based on social inclusion, financial solidarity and true sporting values” (pp.13, 140). This sounded humanistic, and yet, at a closer look, the argument revealed a power strategy.

The pyramid – a monopolistic model

The description of the European model was interpreted as expressing a pyramid structure. “Pyramid” was a keyword going through the Review as the main argument for the recommended structure of authorities.[5] The arguments of the Review for the pyramid were diverse:

From the basis of body-cultural practice, the pyramid was argued for as a model of competition. This pyramid was going from local matches over regional and national competitions to the European top.

At the same time, the pyramid was thought of as a model of organisation and self-organisation. The pyramid of sport consisted of different levels from local clubs over national leagues to UEFA.

Furthermore, the pyramid was suggested as a general picture of human qualification with particular historical roots.

The pyramid structure … is the essence of the European Sport Model and a legacy of European sports history. The model applies for all sports in Europe … The pyramid is formed with elite professional football at the top and an infinitely greater number of amateur clubs and volunteers at the base (p.57).

The pyramid, which in the Review was also called the “European football family” (pp.61, 135), was regarded as “an indivisible whole”.

Competitive pyramid, organisational pyramid and the pyramid of qualification created together a hierarchical picture. From this it was concluded that the pyramid should function as a model of bureaucratic and political control. What was recommended was the

legal protection for the pyramid structure of European football and official recognition of national sports governing bodies by the EU member states and of European sports governing bodies by the European Union institutions (p.131).

The description of sports as pyramids along the lines of single sports disciplines, thus, compounded different levels of social activity: competition, self-organisation, qualification, amateur/professional status, bureaucratic control, and political representation. In the name of “clarity” and “efficient” top-down control, a unitary structure was recommended for European sports. It was hierarchical and one-dimensional. Like other pyramids in history, it expressed a monopolistic order.

The hierarchical concept of the Review was directly copied from the pyramids presented in a UEFA strategy paper one year before. UEFA’s Vision Europe from 2005 showed in pictures both the European model as a pyramid and the “current structure of world football” as a pyramid under the FIFA top.[6] This model implied a claim of power – which was now affirmed by the Independent Review by applying it to the EU-political level.

Contrasting experiences in peoples’ practice

The description of the world of sports by applying the pyramid model doesn’t take into account the existence of a rich spectrum of football practice all over Europe.[7]

Street football is a broad phenomenon practiced mostly by young boys in urban milieus. It is linked neither to the formal pyramid of achievement sport, nor to a standardized space. With the expansion of automobilism, the playing field in the street has been taken from street football. However, public initiatives in the spirit of welfare society try to support street football by establishing simple facilities and mini-pitches in urban environments.[8]

People’s football on the basis of pub teams has been the basis of workers’ football as a distinctive popular practice in the twentieth century. This has been described in detail in the case of the German Ruhr district.[9] Some of the original pub teams have later developed towards professional sport, as was the case with Schalke 04.

Children’s football has been passed down from generation to generation as an informal practice.[10] This is what is played ‘just around the corner’. This field of practice was also endangered or expelled by the traffic power of automobilism. The main action of children’s football is shooting against a defined ‘goal’, which can be a garage door or something similar. Goal shooting is characteristic for traditional games and dominated the popular culture of play before modern sport.[11] It is, however, not at all harmless but can be marked by a sharp gender imbalance.[12]

Circle football is another form of popular football, often practised in urban parks. In this game, people form a circle and play the ball – often a light rattan ball – to each other, for enjoyment. The game can develop high skill and acrobatic dexterity, but it is non-competitive. In Indonesian villages, the game was a popular tradition as sepak raga and became a modern competitive sport in the form of sepak takraw, net football or foot volley. In Japan a similar popular game was practiced among the court nobility, which transformed it into the ritual game kemari.[13]

Festive children’s football is often played in more mainstream forms together with parents in events like school festivity, birthday party or local neighbourhood gathering. But this form, which is typically integrated into festivities, is characterized by the absence of strict rules, of strict limitations in space and time, and by fluctuating participation on both sides. Though the competitive engagement may be high, it is not the result that counts.

Grassroots football for peace or other social causes experiments with play and game and festivity. This is living practice in Italy, where it is supported by Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) and others.[14] Grassroots football with anti-racist program and setting a low priority of record production is known from Norway, Britain, Germany and a number of other countries.

Other local forms of football are reported from France. Without a political program, young people meet in self-organized local competitions to play football independent of any superstructure.[15]

Ethnic groups often assemble around football as a scene of cultural togetherness. Turkish clubs in Germany as well as Surinam football in Amsterdam follow a logic, which is not oriented towards the pyramid based on results and records, but towards identity and festivity, bonding cultural minorities.[16]

Football for peace and reconciliation works with patterns of game and fun for a bridging between different cultural groups who have been traumatized by civil war and similar ethnic conflicts. This grassroots work is practiced by, for instance, the Open Fun Football Schools in the Balkans and in the Caucasus.[17]

Pedagogical football is oriented towards the quest of personal development. It was developed as an alternative to competitive elite sport. It is practised as a form of social-bodily learning, not dominated by the production of results. As a way of “playing ball with your life at stake”, pedagogical football is supported by the Danish Sport-for-all organisation DGI.[18]

Sport in connection with the work place is popular in different parts of Europe. In the Scandinavian countries, corporation sport has a long tradition, using football as a field of togetherness in ‘enterprise culture’. This type of activity is not connected with the UEFA pyramid.[19]

Last, but not least, traditional folk ballgames, which historically have been the forerunners of modern football, are living practice in different parts of Europe. La soule is an ancient game in Brittany (France), played between villages across the region. Today, it is still popular as a local festivity and an affirmation of rural Britton community.[20] Similar games are played in some British towns. The most famous is Ashbourne Shrovetide Football, called “one of the world's oldest, largest, longest and maddest football games”. It is documented as early as 1349 and is famous for its violent dynamics all through landscape and water. Games of this type manifest local identity – rural or urban – combining festivity and ritual encounter with popular culture and competitive game, again far from the pyramid of professional soccer.

The quality of football as a contribution to local bonding and to bridging the gap between different cultural groups has also been used in international exchange. In development cooperation between Denmark and Tanzania, for instance, football and ngoma, local traditions of song and dance competition, have been supported side by side.[21]

It is just this diversity in popular practice that constitutes the basis for the special popularity of football among the many different ball games. Handball for instance contrasts by being much more bound to a certain set of rules, playing field, and organisational framework.

Some of the named game practices were supported or sponsored by UEFA or national football organisation from the ‘pyramid’. However, the multiplicity of popular football in itself follows patterns which are different from hierarchical sport. Popular football does not only constitute ‘the basis’ on a lower level of achievement, but represents other – sometimes alternative – models of football practice. This demands recognition by sports policies.

Recognition of diversity in national sports policies
– and Fascist traditions

The question of recognition is the reason why the model of the pyramid is problematic for sport policies. The hierarchical thinking is not appropriate for recognizing the visions of Sport for all, nor does it correspond to the needs of democracy in sports. That is why the experiences of non-monopolistic sports policies in different European countries have to be taken seriously.

Recognition means that Sport for allor what in different countries is called popular sports, broad sports, folk sports, people’s sports, sport in popular culture or grassroots sports – is not just the basis of the one top-controlled sport, but it constitutes another model as well.[22] This is true since the early history of modern sports. Folk football does not only consist of competitions on lower levels than the top elite, but it follows other logics of the game, of social inclusion and democratic self-organisation.

In some European countries, this otherness has been recognised by different forms of pluralism in national sport policies. The different logics of elite sport and of Sport for all have given birth to separate organisational bodies, and the fundamental differences are recognised by applying differentiated laws and policies on sports.

The organisational system of Danish sports is characterised by the existence of different national organisations. Only one of them is based on the governing bodies of the single-sports (The National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark, DIF), as it was proposed by the Independent Review as normative model for the future European sport system. A second organisation is based on local and regional cultural communities and on Sport for all (The Danish Gymnastics and Sports Associations, DGI). A third and minor organisation represents corporation sports (The Danish Federation of Company Sports, DFIF). Both DGI and DFIF are far from the pyramid model. The organisation of elite sport in Denmark is placed in a yet another institution, Team Danmark.

This multiplicity of organisations is mirrored by diversity on the level of legislation. Danish legislation in the field of sports makes up a dual system. On the one hand, the law regulating elite sports is placed under the ministry of culture, while on the other hand, the law on “people’s education” regulates ‘broad sports’ in the municipalities under the responsibility of the ministry of education.[23]

Scottish sports have a dual structure, too. The Scottish Sports Association (SSA) represents the governing bodies, corresponding to Danish DIF and the UEFA-model of the Independent Review. In contrast, the Scottish Association of Local Sports Councils (SALSC) represents the activity of sport associations on the local level, mainly in Sport for all. SALSC works together with the Danish DGI. A third body is quite remarkable, the Scottish Games Association (SGA) representing the Highland Games as a special cultural feature of traditional sports in Scotland – and in the world.

In contrast to the Danish and Scottish cases, Italian sports are subjected to only one central body, the National Olympic Committee (CONI). This centralism is inherited from the Fascist state sport. It is, however, contested by a multiplicity of Sport-for-all associations. The enti promotori, among these the Unione Italiana Sport Per tutti (UISP), represent the associational principle in Italian sports, Sport for all and its cultural-political diversity.

German sports are also subjected to one central organisation, which was in 2006 renamed as Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB, German Olympic Sport Federation). As in the case of Italy, this structure is a heritage from the era of fascism. It was implemented after 1933 when the Nazi authorities struck down against the rich diversity and autonomy of the gymnastic movement (Turner), the workers’ sport movements and the confessional sports organisations, and formed a unitary National Socialist sport organisation. The central structure was continued after 1945 both in West Germany and in the communist GDR.

The pyramid is, thus, not a democratic model, but rather a heritage from the age of Fascism and from Soviet state monocracy.

Diversity, opposition and separation of powers – democracy in sports

Democracy, in contrast, is characterised by establishing a framework for the expression of diversity and opposition. This is the basic understanding of democracy in the Nordic countries where sport historically rose from diverse social and popular movements. The pyramid contradicts this picture. Its hierarchical logic is oriented towards efficient governance and clarity of top-down control, not towards the expression of contradiction and conflict.

The are some instances where the Independent Review itself noted the existence of contradictions:

At all times it is necessary to balance the power of money (the elite professional sector) and the power of numbers (the grassroots sector) (p.64).

But the solution was looked for inside the pyramid of single-sports competition, not outside. This was not convincing, since the noted imbalance – as well as most of the problems quoted previously – have arisen under the responsibility of just the UEFA pyramid. The pyramid is not a means to solve the problems – it is the problem itself.

The Review also referred to certain difficulties of governing bodies like UEFA to separate regulatory and commercial functions. The mix of these functions may lead to an abuse of power (pp.69-70). Indeed – as a rich literature of investigative journalism has shown – international organisations like FIFA and IOC have currently been tempted by this type of mix, and experienced corruption – not accidental, but structural.[24] So far, no solution inside the systems has been convincing.

If one takes seriously the democratic principle of separation of powers (p.58), more convincing solutions must be proposed than just institutional reforms inside UEFA.

It has to be concluded that the so-called Independent Review was far from independent, but expressed the interests of the UEFA/FIFA connection, and it followed closely the UEFA strategy from 2005.

Who should represent sports?

In this respect, there were good reasons for the European White Paper o Sport 2007 not to follow the pyramid model proposed by UEFA. The White Paper did indeed refer to the Independent Review in a footnote, and mentioned the “pyramid structure of competitions from grassroots to elite level” as one feature of the specificity of sport. But it avoided proclaiming the pyramid as a principle of organisation, power and control.[25] On the organisational “European Sport Model” it concluded that

In view of the diversity and complexities of European sport structures it (the Commission) considers, however, that it is unrealistic to try to define a unified model of organisation of sport in Europe.[26]

By this crucial sentence, the White Paper distanced itself from the propositions of the pressure-groups of top sport. This decision seems to have been the main object of the sharp critique of IOC and FIFA, two powerful organizations working for that particular unification.[27]

Which consequences the cautious avoidance, practiced by the European Commission, will have in the future, remains an open question. The pressure groups of international Olympism and of professional top sport will – as they have threatened – continue their lobbying efforts, and in a longer perspective they may even succeed. However, the conflict of 2007 demonstrated the existence of deep contradictions inside the world of sports.

The question of who represents sport on the European level remains a tricky matter. The White Paper proposed an EU Sport Forum, which should annually gather “all sport stakeholders”. It named five groups of “actors in this structured dialogue”:

 • European sport federations
 • European umbrella organisations, notably Olympic and Paralympic Committees and non-governmental sport organisations
 • national umbrella organisations for sport and Olympic and Paralympic committees.
 • other actors in the field of sport represented at European level, including social partners
 • other European and international organisations, in particular from the Council of Europe, the UN, UNESCO and WHO (p.18).

This list of groups has a somewhat bureaucratic character, giving priority to existing (international) organisation and to the established structures of competitive sport in its Olympic form. The formal-administrative approach does not solve the more fundamental political question of representation in sports.

A proposition, more consistently alternative to the power concept of UEFA, FIFA and IOC, could be developed on a dual or – maybe more balanced – a tripartite basis, representing the diversity of sports and body cultures in European civil societies and their different ways of self-organisation. Such a representation – which could take some inspiration from Danish, Scottish and other sports-political structures – could consist of

 • the governing bodies of the single sport disciplines like football (UEFA) and their Olympic and other umbrella organisations, speaking for the sport of competition and for the professional elite
 • the confederations of Sport for all, speaking for the broad activities of the grassroots, representation of health sport, corporation sports, play-and-game movements and others
 • and third partners, representing the cultural and social values and contexts of sports like UNESCO, WHO, landscape planning and ecology, social partners, sport journalism etc.

This structure could also ensure that important fields of movement activity, which so far have been “homeless” in many of the established systems of sport administration and which yet carry importance for the current health and cultural agenda of the movement culture, may find their appropriate place. This concerns especially:

 • dance and similar forms of creative movement culture
 • play and games, especially the traditional games living in many European regions
 • outdoor activities with their important connection to landscape planning, ecology, tourism etc.

Anyway, there is a connection between the sport-political representation and the diversity of body culture in people’s life. The representation of sports should not be left to bureaucratic organisations of power, but it should mirror the internal multiplicity and contradictions inside people’s movement practices.

Diversity, grassroots activities, and self-determination bottom-up make up the essence of democratic life in sports. In the spirit of liberty, equality and fraternity they call for an adequate representation also on the European level.

Literature

Arnaut, José Luis 2006: Independent European Sport Review 2006. Final version October 2006. 175 pp. http://www.independentfootballreview.com.

Commission of the European Communities 2007: White Paper on Sport. Brussels 11.7.07. 20 pp. http://www.eose.org/

Eichberg, Henning, Jerzy Kosiewicz & Kazimierz Obodyńsky 2007 (eds.): Sport for All as a Form of Education. Rzeszów: University of Rzeszów. – First 2004 as report for: International Academy of Sport for All (IASFA). Also: http://www.iasfa.org/literature.htm

Ibsen, Bjarne & Henning Eichberg 2006: Dansk idrætspolitik. Mellem frivillighed og statslig styring. Copenhagen: IDAN.

IOC-FIFA joint declaration:” EU White Paper on Sport: Much work remains to be done.” 11 July 2007. http://www.olympic.org/uk/news/olympic_news/full_story_uk.asp?id=2243

Moreau, Pierre 2007: Sociologie de l’Union Européenne. Le cas du sport à travers une étude comparative entre la France et le Danemark et leur opposition à l’occasion de l’inclusion de l’article sur le sport dans le traité instituant une constitution pour l’Europe. Mémoire de Master 2 Recherche, UFR de Sociologie. Université de Nantes.

UEFA 2005: Vision Europe. The direction and development of European football over the next decade. Nyon, April 2005, 34 pp. http://www.uefa.com/newsfiles/374875.pdf

About grassroots football

Blecking, Diethelm 2001: Polen, Türken, Sozialisten. Sport und soziale Bewegungen in Deutschland. Münster: Lit.

Blecking, Diethelm  2006: “Vom Polackenklub zu Türkiyem Spor – Migranten und Fußball im Ruhrgebiet.“ In: Beatrix Bouvier (ed.): Zur Sozial- und Kulturgeschichte des Fußballs. Trier: Friedrich-Ebert-Stiftung, 183-197.

Bouvier, Beatrix 2006 (ed.): Zur Sozial- und Kulturgeschichte des Fußballs. Trier: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Crum, Bart 2001: “Bewegungskulturen schwarzer Minoritäten in Amsterdam.“ In: Jürgen Funke-Wieneke & Klaus Moegling (Hrsg.): Stadt und Bewegung. Immenhausen: Prolog, 159-171. – In Danish 1999: „Bevægelseskulturer blandt sorte minoriteter i Amsterdam.” In: Henning Eichberg (red.): Idrætten og byen. Vejle: DGI forskning, 23-31.

Dietrich, Knut 1984: Fussball, spielgemäß lernen, spielgemäß üben. 6. udgave Schorndorf: Hofmann.

Dovborn, Cecilia & Mats Trondman 2007: “Bollhegemoni och genusregim. En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan.” In: Idrottsforum, 28.3.2007. http://www.idrottsforum.org/articles/trondman/genusboll/dovborn_trondman070328.html

Eichberg, Henning 2007a: ”Organizing sports around the workplace. Some experiences from Scandinavian company sport.” In: International Journal of Eastern Sport & Physical Education, Suwon/Korea, 5: 1, 131-140.

Eichberg, Henning 2008a: “From sport export to politics of recognition. Experiences from the cooperation between Denmark and Tanzania.” To be published in: European Journal for Sport and Society, 5: 1 (2008).

Eichberg, Henning 2008b: “Laughing in sports and popular games. Towards a phenomenology of laughter.” In: Le rire européen. Perpignan: Presses Universitaires.

Fodimbi, Michel 2000: “Sport et intégration.” In: Pierre Arnaud (dir.): Le sport en France. Un approche politique, économique et sociale. Paris: La documentation Française, 143-161.

Gasser, Patrick K. & Anders Levinsen 2003: “Breaking post-war ice: Open Fun Football Schools in Bosnia and Herzegovina.” In: Sport in Society, 7: 457-472.

Hopf, Wilhelm 1979 (ed.): Fußball. Soziologie und Sozialgeschichte einer populären Sportart. Bensheim: päd. extra. 3. ed. 1998.

Janssens, Jan et al. 2004 (eds.): Education through Sport – An Overview of Good Practices in Europe. Nieuwegein/NL: Arko Sports.

Jarvie, Grant 2003: “Communitarism, sport and social capital: ‘Neighbourly insights into Scottish sport.” In: International Review for the Sociology of Sport, 38: 2, 139-153.

Jarvie, Grant 2004: “Sport, education and sports leadership in Scotland.” In: Henning Eichberg (ed.): Education through Sport: Towards an International Academy of Sport for All. Copenhagen: International Academy of Sport for All (IASFA).

Krystad, Anders et al. 2004: Det er ikke ballen det kommen an på, det er målene. Internasjionalt arbeid for bærekraftig sosial utvikling. Oslo: Norges Fotballforbund.

Levinsen, Anders 2000: “Open Fun Football Schools – A tool for peace in the Balkans.” In: Play the game, conference 12-16 November 2000, http://www.playthegame.org/Home/Knowledge%20Bank/Articles/Open%20Fun%20
Football%20Schools%20_%20A%20Tool%20for%20Peace%20in%20the%20Balkans.aspx

Levinsen, Anders (2001): “Playing for peace. The football schools in the Balkans.” http://www.ccpa.dk/?body=/english/OFFS/articles/

2002: “’Magija’ – et essay om de danske fodboldskoler på Balkan.” In: Morten Albæk & Stefan Hermann (eds.): Fodbold set fra månen. Frederikshavn: Dafolo.

Levinsen, Ander & Henning Eichberg 2004: “Open Fun Football Schools.” In: Jan Janssens et al. (eds.): Education through Sport. An Overview of Good Practices in Europe. Nieuwegein/NL: Arko Sports, 200-207.

Lindner, Rolf & Heinrich Th. Breuer 1978: Sind doch nicht alles Beckenbauers. Zur Sozialgeschichte des Fußballs im Ruhrgebiet. Frankfurt/Main: Syndikat. New ed. Bodenheim: Athenaeum 1982.

Lindner, Rolf & Heinrich Th. Breuer 1983 (ed.): Der Satz "Der Ball ist rund" hat eine gewisse philosophische Tiefe. Sport, Kultur, Zivilisation. Berlin: Transit.

Mindegaard, Peter 2007: “Towards new forms of popular football“. In: Idrottsforum, 6.6.2007. http://www.idrottsforum.org/articles/mindegaard/mindegaard070606.html

Moëlo, Serge & Jean-Pierre Le Bihan 1986: Kergohann hag ar vellad./Kergohann et la soule. Loudéac: Dastum.

Nielsen, Knud Aage & Max Rasmussen 1999: Play Ball – with your Life at Stake. Vejle: DGI.

Sterchele, Davide 2004: Un calcio alla guerra. Indentità collettiva, pratiche rituali e conflitto politico in Bosnia-Erzegovina. Dissertation Padua.

Sterchele, Davide 2007: “Italian ’24-hours football tournaments’ as a form of social festivity.” Paper for the 4th EASS conference “Local Sport in Europe”, Münster.

Yamamoto, Tokuro 2004: “Kemari – a traditional sports culture in Japan.” In: Gertrud Pfister (ed.): Games of the Past – Sports for the Future? Globalisation, Diversification, Transformation. Sankt Augustin: Academia, 74-78

Noter

[1] Commission of the EC 2007.

[2] IOC-FIFA joint declaration 2007.

[3] For this process and its contradictions with their background in diverse national sports cultures see Moreau 2007.

[4] About this Danish position in conflict with the French position see Moreau 2007.

[5] Arnaut 2006: 13, 17, 35-37, 57, 62, 66, 71, 130-131.

[6] UEFA 2005: 28 and 32.

[7] Mindegaard 2007.

[8] Jarvie 2003, Janssens 2004.

[9] Lindner/Breuer 1978.

[10] Dietrich 1984.

[11] Eichberg 2008b.

[12] An illustrative case from children of the immigration minority in Sweden is told by Dovborn/Trondman 2007. However, the case is interpreted and political conclusions are drawn according to the top-down logic of the Scandinavian welfare state.

[13] Yamamoto 2004.

[14] Sterchele 2007.

[15] Fodimbi 2000: 158-60.

[16] Blecking 2001 and 2006, Crum 1999/2001.

[17] Gasser/Levinsen 2003, Levinsen 2000-2004, Sterchele 2004.

[18] Nielsen/Rasmussen 1999.

[19] Eichberg 2007a.

[20] Moëlo/Le Bihan 1986.

[21] Eichberg 2008a.

[22] Eichberg/Kosiewicz/Obodyńsky 2007.

[23] Ibsen/Eichberg 2006.

[24] Well-documented works of investigative journalism were presented by Andrew Jennings from Great Britain, Thomas Kister and Jens Weinreich from Germany, and Lars Werge from Denmark.

[25] Commission of the EC 2007: 13.

[26] Commission of the EC 2007: 12.

[27] For a critique of the White Paper from another side, from European folk sports, see: JUGAJE Info no. 16, November 2007, European Traditional Sports & Games Association.
Copyright © Henning Eichberg 2008.