ISSN 1652–7224  ::  Publicerad den 10 mars 2010
Klicka här om du vill se och ladda ner artikeln som en utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om norsk idrott, idrottspolitik och idrottsforskning på idrottsforum.org
Läs mer om idrott och medier på idrottsforum.org
Läs mer om idrott och genus på idrottsforum.org
Läs mer om boxning på idrottsforum.org

Languages on this page:

Se min kjole...

En analyse av framstillingen av kvinnelig tøffhet og maskulinitet i norsk ukepresseGudrun Tokle Grene
Institutt for informasjons- och medievitenskap, Universitetet i Bergen
Kvinnors boxning har en lång, men i det närmaste händelselös historia, fram till 1990-talet. I en artikel i Svensk Idrottsforskning 2005 säger Birger Hedén sig ha belägg för en boxningsmatch mellan två kvinnor i London omkring 1720. Bättre belagd är enligt Hedén en match i New York 1876, som gick mellan Nell Saunders och Rose Harland och som sägs vara den första i USA. Vid de olympiska spelen i St. Louis var boxning för män en av de officiella grenarna, men kvinnor boxades också, dock utom tävlan, som demonstrationssport. Efter detta var boxning mellan kvinnor förbjuden i de flesta länder fram till 1994, även om man kan spåra enstaka kvinnliga boxare, i USA och Tyskland; särskilt på 1950-talet blev kvinnoboxningen aktuell i och med att den första TV-sända matchen mellan kvinnor ägde rum i USA. Därefter avtog intresset på nytt, och när kvinnors boxning kom tillbaka igen i större skala var Sverige en av de främsta tillskyndarna, genom att man i Sverige tillät kvinnor att tävlingsboxas som amatörer redan 1988. Den första licensierade kvinnliga boxaren i Sverige, Bettan Andersson, var tills helt nyligen ordförande för Svenska Boxningsförbundet. Och, kvinnor kommer att kunna tävlingsboxas i OS för första gången i London 2012.

Norge kan stoltsera med en världsmästare i boxning, Cecilia Brækhus. Brækhus, som är född 1981 i Cartagena, Colombia och uppväxt i Bergen, Norge, blev WBA- och WBC-mästare i weltervikt, 63,1–66 kilo, den 14 mars 2009 då hon besegrade danskan Vinni Skovgaard. Sedan dess har hon två gånger framgångsrikt försvarat titeln. Men Brækhus första sport var kickboxning (European Semi Contact), där hon blev världs- och europeisk mästare innan hon slog sig på boxning. Som amatörboxare vann hon 75 av 80 matcher, och därtill EM-guld och två EM-silver. Hon blev proffs 2007 i Wilfried Sauerlands stall, och det tyska intresset för den slagfärdiga norskan är stort. Hon bor dock fortfarande i Bergen, och figurer flitigt också i norska medier. Gudrun Tokle Grene har följt Cecilia Brækhus’ boxnings- och mediekarriär, och funnit en ganska märklig representation av Norges tuffaste damidrottare – i två reportage i norsk veckopress inom loppet av 18 månader avbildas Brækhus iförd vit prinsessklänning. Väl förankrad i teoretiska texter av bland andra Susan Cahn, Judith Halberstam och Sherrie Inness genomför Grene en insiktsfull och spännande analys av synen på kvinnlig maskulinitet i manligt styrda medier. Bilderna i reportagen säger med än många tusen ord – och bägge är inkluderade i hennes artikel – men texten i dem är också avslöjande. Hur maskulint tuff får en kvinna bli?Innledning

Fredag 16. oktober prydet proffbokser Cecilia Brækhus forsiden av Dagbladet Fredag, ikledd prinsessekjole og poserende i en blomstereng. Verdensmesteren i boksing, og Norges eneste proffbokser, har drevet med kampsport siden hun var fjorten. Hun er eneste kvinne i den tyske bokserstallen Sauerland, og er kjent i medieoffentligheten fordi hun er utøver av en beintøff sport – hvor hun ikke bare gjør det bra, men bedre enn noen nordmann før henne har klart. I kommentaren Kulturkampens arme riddarar som sto på trykk i Morgenbladet fredagen etter, gjør forfatter, journalist og leder for Litteratursymposiet i Odda Marit Eikemo seg følgende tanker om intervjuet med Brækhus:

I kamp ser ho ut som ein snerrande fighting bull, med eit kontrollert aggresjonsnivå vi knapt har sett makan til i dette landet. I Dagbladets reportasje var ho utkledd i kvit prinsessekjole, den stod så fint til den mørke huda hennar. Ho var vakkert plassert i norsk natur, og ho var – til alles store lette – veldig, veldig søt. (Eikemo, 2009)

Eikemo bruker artikkelen for å understreke et poeng om at kulturkampen i Norge kanskje ikke har nådd så langt som kritikerne hevder. Hvis det er dette som er status i det ”kulturradikale” Norge – at en kvinnelig proffbokser sukres søt på denne måten – er vi ikke der ”kamphisserne” vil ha oss? spør Eikemo. Sherrie Inness hevder på sin side at: ”These magazines demonstrate how the popular media create new images for women, yet simultaneously perpetuate traditional roles” (Inness 2004, s. 138).

Bildet av Brækhus er verken unikt eller det første av sitt slag – reportasjer med håndballjentene i gallakjoler eller skijentene på bankett er ikke sjeldent i norsk mediehverdag. Kvinner vi er vant til å se briljere med styrke i fysisk krevende situasjoner, pyntes, sminkes og fotograferes. Dette er heller ikke det eneste tilfellet hvor Brækhus styles som en prinsesse til bilder som skal akkompagnere intervju med henne: Over fem bilderike sider fra Det Nye nr. 5 i 2008 ser vi Brækhus i en stor hvit kjole – men denne gangen plassert i bokseringen.

Kvinnelige sportsutøvere er en del av vår mediehverdag fordi de utmerker seg på arenaer hvor fysiske prestasjoner er det som betyr noe. I kraft av at det er dette som gir dem kjendisstatus, og ikke deres skuespillerferdigheter, sangstemmer eller sans for mote, kan de sies å utgjøre en egen kategori av kvinner som medierepresentasjoner. Denne artikkelen vil analysere de to intervjuene med Brækhus og de tilhørende bildene, med utgangspunkt i kjønnsteoretiske begreper om tøffhet og kvinnelig maskulinitet for å se på hvordan en kvinnelig sportsutøver presenteres i magasinformatet. Det teoretiske rammeverket vil i stor grad bli hentet fra Sherrie Inness’ artikkel om framstilling av tøffe jenter i kvinneblader, Judith Halberstams bok Female Masculinity og Rosalind Gills Gender and the Media. Artikkelen kommer til å ta utgangspunkt i hvordan disse teoretikerne bruker begreper som maskulinitet og femininitet.

Teksten vil først diskutere teoriene for å se på begreper og momenter som kan være interessante i forhold til Brækhus-intervjuene, og se på hvordan en kombinasjon av Halberstams og Inness’ begreper kan være fruktbar i analysen. Videre vil det gjøres en analyse med utgangspunkt i den teoretiske drøftingen, for å se på hvordan en kvinne som Brækhus, kjent for dyktighet i en maskulin sport, framstilles gjennom bilder, spørsmål og svar i intervjuer i henholdsvis et avismagasin og et kvinneblad. Hvordan behandles og framstilles tegn på tøffhet og kvinnelig maskulinitet i disse intervjuene?

Den atletiske kvinnen

Framstilling av kvinner og konstruksjon av kjønn og seksualitet innenfor sport er et nærliggende tema til det denne artikkelen vil belyse, og har blitt skrevet om av blant andre Susan K. Cahn i boka Coming on strong: gender and sexuality in twentieth-century women's sport. Cahn tar for seg kvinners sportshistorie i USA gjennom 1900-tallet, og hvordan utviklinger og forandringer henger sammen med andre samfunnsmessige endringer som har påvirket kvinner i stor grad. Her ser hun blant annet på hvordan kvinner, i sær innenfor sportsgrener med tydelig maskuline tradisjoner, framstilles – for eksempel ved at man i stedet for å ”feminisere” sporten, gjør tiltak for å fremheve det feminine ved kvinnene (Cahn 1994, s. 4).

Boken tar også opp hvordan samtidens presse har omtalt kvinnelige sportsutøvere gjennom det tyvende århundret. Tidlig på 1900-tallet var omtalen av den atletiske kvinnen preget av frykt for maskulinisering, og i 1911 hadde bladet Lippincott’s Monthly illustrerende nok en artikkel om dette temaet som het The Masculinization of our Girls (Cahn 1994, s.8). Cahn påpeker at de som var pådrivere for kvinnelige sportsutøvere måtte forholde seg til denne tvetydigheten, eller utfordringen: Hvordan kunne en kvinnelig sportsutøver, som trives med og finner glede ved utøvelsen av ”maskuline” øvelser, dra fordeler av sporten uten å bli mindre kvinnelig (Cahn 1994, s. 8)? Samtidig måtte kvinnene oppleve mye ufin medieomtale: ”The media frequently reduced the young female athlete or sports fan to no more than her sexual attributes (Cahn 1994, s. 25)”.

En historisk-komparativ tilnærming vil gå utover denne artikkelens mandat om å se på hvordan en kvinnelig utøver av en maskulin sport framstilles i ukepressen i dag. Allikevel kan disse holdningene, som altså er hentet fra tidlig 1900-tall, være interessante å ha i bakhodet når Brækhus-reportasjene skal drøftes. For om det ikke er like ekstreme tilstander i dag som for hundre år siden, hevder for eksempel Judith Halberstam at forholdet mellom kvinner og sport fortsatt utfordres av samfunnet: ”Society tells girls in all kinds of ways that they must accept and take on femininity by giving up sports and active behavior in general” (Halberstam 1998, s. 267).

Representasjon

Som Rosalind Gill tar denne teksten utgangspunkt i at representasjoner betyr noe (2007, s. 7). Representasjoner, her som i hvem som framstilles på hvilken måte i avismagasiner og ukeblader, er viktige av flere årsaker. Framstilling av et bredt utvalg ulike typer kvinner kan ses på som å være verdifullt i seg selv, hvis man anerkjenner verdien av å ha synlige rollemodeller med ulikt utseende, verdisett og bakgrunn, med forskjellige typer interesser og styrker man kan identifisere seg med, både som barn, ungdom og voksen. Samtidig trenger ikke representasjon være positivt i seg selv. Diskusjonen om hva som er representasjon, og hvorvidt denne har en positiv eller negativ effekt, strekker seg over en lang periode. På 60- og 70- tallet etterlyste man for eksempel flere positive representasjoner av kvinner i media, som i stor grad betydde at man etterspurte større variasjon i medierepresentasjoner av kvinner. Samtidig skapte dette debatt om hva som er en positiv representasjon (Gill 2007, s. 34). Halberstam påpeker at å bruke positivitet og negativitet som standarder ikke er den mest fruktbare tilnærmingen for å måle en representasjons politiske påvirkningskraft (Halberstam 1998, s. 185). Synlighet kan samtidig være en nedtoning av det man ønsker gjøres synlig, for eksempel når tydelig maskuline kvinner fra en bok femininiseres til filmatiseringen av den samme boken (ibid).

Når det kommer til medierepresentasjoner av en såpass konkret kategori som kvinnelige utøvere av maskuline sporter, kan kanskje begrepene om positivitet og negativitet i framstillingen likevel ha noe for seg. Hva er det som settes fokus på? Hvilke sider trekkes fram, og hvordan gjøres dette? Hvilke kvaliteter omtales på hvilke måter?

Kvinnelig maskulinitet og tøffe kvinner

Kvinnelig maskulinitet

De siste årene, særlig siden 90-årene, har fokus på maskulinitet økt innen kjønnsforskning. Samtidig har denne forskningen tradisjonelt sett dreid seg om maskulinitet i forhold til menn, hvor det maskuline har tilhørt mannekroppen. Interessant nok kontrasterer Gill (2007, s. 30) masculinity studies med women’s studies, noe som kan anklages for å være essensialistisk. For selv om kvinnelig maskulinitet ikke eksplisitt ekskluderes fra oppramsingen av ulike former for maskuliniteter, inkluderes den heller ikke. Samtidig poengterer hun at det er en konstruktivistisk tankegang som er utgangspunktet for mye av dagens maskulinitetsstudier, og at disse fokuserer på ”masculinity as a performance or masquerade rather than an essential identity (2007, s. 30)”. Videre trekker Gill fram at maskulinitet må forstås relasjonelt, som motsatsen til femininitet (ibid). Men trenger dette å utestenge maskulinitet fra kvinnekroppen?

For kan ikke maskulinitet tilhøre andre kropper enn mannskroppen? Judith Halberstams Female Masculinity (1998) sikter seg inn mot denne oppfatningen, og skriver at boken ”(…) addresses itself to this collective failure to imagine and ratify the masculinity produced by, for and within women (1998, s. 15)”. Halberstam mener maskulinitet har fått økt oppmerksomhet fordi man på 90-tallet til en viss grad endelig anerkjente maskulinitet som en konstruksjon, som konstrueres med bidrag fra både kvinners og menns maskulinitet (1998, s. 13).

Men hva er det som gjør den kvinnelige maskuliniteten ekstra interessant? Halberstam trekker fram hvordan kvinnelig maskulinitet har blitt uthengt av både heterosexister og feminister, som har oppfattet dette identitetsuttrykket som et tegn på mistilpasning og feilidentifikasjon (1998, s. 9). Med andre ord har kvinnelig maskulinitet blitt marginalisert både i forskningen og i samfunnet på mer generell basis. I Female Masculinity fremmer Halberstam to påstander om kvinnelig maskulinitet. For det første hevder hun at maskuline kvinner har kommet med unike bidrag til det som kan kalles moderne maskulinitet, men at dette er bidrag som ofte overses i kjønnsforskningen. Det andre viktige poenget er at kvinnelig maskulinitet egentlig er en mengde forskjellige maskuliniteter (Halberstam 1998, s. 47). Påstanden om at det fins mange ulike former for kvinnelig maskulinitet er ekstra interessant for denne artikkelen. Halberstam legger nemlig størst vekt på å kartlegge kvinnelig maskulinitet slik den manifesterer seg hos lesbiske – fordi det er der den er mest synlig – men framhever samtidig viktigheten av å fortelle maskuline heteroseksuelle kvinners historie. Fordi kvinnelig maskulinitet historisk sett lett knyttes opp mot lesbiskhet, er det ekstra lett for de heteroseksuelle maskuline kvinnene å forsvinne blant de formene for maskulinitet som tilskrives lesbiskhet, og at denne kategorien dermed usynliggjøres (Halberstam 1998, s. 57). Et eksempel på kvinnene Halberstam trekker fram, er nettopp de kvinnelige sportsutøverne. For Halberstam henger konstruksjonen av femininitet sammen med inaktivitet og frasigelsen av en sunn kropp, konvensjoner og krav til det feminine som mange kvinner gjennom tidene sannsynligvis har avvist til fordel for nettopp sunne kropper (ibid, s. 58). Koblingen mellom sunne kropper og lesbiskhet er ofte noe kvinnelige sportsutøvere må forholde seg til:

For this reason, the female athlete almost inevitably becomes the object of intense gender scrutiny and surveillance. An obviously athletic female body, because it makes visible a willful rejection of feminine inactivity, seems immediately to be associated with lesbianism (ibid).

Halberstam konkluderer med at maskulinitet er noe som har vært et privilegium kun mannskroppen har hatt tilgang til, samtidig som de med kvinnekropper har blitt nektet adgang (1998, s. 269). Samtidig påpeker hun at denne adgangsnekten fins rundt, men kanskje også i kvinnene selv: ”Even women who are involved in the most masculine of activites, such as boxing or weight lifting, attempt to turn the gaze away from their own potential masculinity (1998, s. 270).” Halberstam hevder at det er mye som henger igjen fra Susan K. Cahns beskrivelser av de betingelsene kvinnesport eksisterte under på tidlig 1900-tall, som innebærer at man stadig – hundre år senere – er bekymret for utviklingen av det feminine hos kvinnelige sportsutøvere i moderne tider. Cahn foreslår en mulig løsning for å sikre kvinners sportslige frihet:

Women’s athletic freedom requires that certain attributes long defined as masculine – skill, strength, speed, physical dominance, uninhibited use of space and motion – become human qualities and not those of a particular gender (Cahn 1994, s. 279).

Halberstam vil på sin side gjøre dette gjeldende ved å tilby disse ferdighetene til kvinner som en form for maskulinitet (1998, s. 272). Hun uttrykker at hun verken har tro på eller ønske om et samfunn uten kjønn, men at et stort steg, som ofte har blitt oversett, i retning jevnbyrdighet mellom kjønnene, kan gjøres ved å dyrke den kvinnelige maskuliniteten (1998, s. 272).Tøffhet i kvinneblader

Sherrie Inness hevder at framstillingen av såkalte ”tøffe kvinner” i kvinneblader hele tiden underminerer kvinnenes tøffhet fordi den understreker at denne kun er performativ (Inness 2004, s. 124) Inness trekker fram ulike strategier som brukes for å bekrefte at tøffheten kun er en fantasi, og ikke ekte. For eksempel kobles tøffheten ofte til kvinnelig seksualitet, og hvordan kvinnen ikke forlater sin rolle som sexobjekt for mannen. Dermed ufarliggjøres det potensielt truende ved kvinnenes tøffhet, som eventuelt kunne ha truet den dominante sosiale orden (ibid, s. 124&127).

I masteroppgaven Girlpower = maskulinitetskrise? (2005) har Siri Øyslebø Sørensen viet et eget kapittel til diskusjonen av kvinnelighet og maskulinitet i jenteblader. Her vil hun ”undersøke hvordan maskulinitet virker i konstruksjonen av kvinnelighet (2005, s. 55).” Hun ser blant annet på artistene Pink og Kelis, begge gode eksempler på såkalt tøffe kvinner, og hvordan det man kan kategorisere som tegn på kvinnelig maskulinitet behandles. Vi skal her se på to tilfeller av hvordan den maskuline, tøffe guttejenta Pink også kan kodes som feminin. Framstillingen av Pink i bladet In-Side beskriver Sørensen slik: ”I tilfellet Pink etableres de maskuline egenskapene som så tydelige at vi får enkelte problemer med å passe henne inn i kategorien ”kvinne” (2005, s. 58).” Videre hevder hun at Pink først gis troverdighet som kvinne når reportasjen forteller om kjæresten hennes som kjører motorsykkel og har heftig frisyre – han framstilles som mer mandig enn henne (ibid). I tillegg demonstrerer Pink sin kvinnelighet ved å knytte an egenskaper som sårbarhet og avhengighet av andre til nettopp det at hun er kvinne – dette er kvinnelige egenskaper (Sørensen 2005, s. 58&59). Her er det altså to ulike strategier som brukes for å understreke femininitet og tone ned maskuline trekk. I det ene tilfellet er det magasinet selv som i teksten viser at selv om Pink er tøff, er hun i alle fall mer feminin enn kjæresten sin – heldigvis. Det andre tilfellet er imidlertid et sitat fra Pink selv, hvor hun understreker at hun er i besittelse av klassiske kvinnelige karaktertrekk som sårbarhet og avhengighet av andre.

Bladenes egne agendaer kan også trues av det maskuline ved kvinners tøffhet. Verken avismagasiner eller kvinneblader eksisterer i et vakuum, men i en relativt kompleks kontekst hvor de som en del av større mediehus fungerer som et produkt med spesifikke målgrupper som kan selges til reklamebransjen (Gill 2007, s. 181). I forhold til kvinneblader trekker Inness handelsvareperspektivet mye lengre. For henne er kvinnebladene redskaper i kampen for å selge kvinner de nødvendige varene som skal til for å konstruere det feminine – et foranderlig og uoppnåelig mål som krever en evig jakt fra kvinnenes side. I denne sammenhengen kobler Inness tøffhet til mangel på femininitet:

(…) (T)ough girls are a threat to this capitalist edifice; thus, female toughness must be carefully controlled so that it poses little danger to the cult of femininity that women’s magazines help to build and reinforce (Inness 2004, s. 127)

Videre hevder hun som vi så i innledningen at kvinnebladene viser hvordan ukepressen holder fast på tradisjonelle kjønnsroller samtidig som de gir inntrykk av å skape nye medierepresentasjoner av kvinner (ibid, s. 138). Inness kan se ut til å forfekte et ganske negativt syn på kvinneblader og deres rolle i kvinners liv, ved å nærmest redusere dem til en instruksjonshåndbok til kvinner i hvordan de skal være feminine. Som en motvekt til dette negative synet, framholder Gill viktigheten av å ikke overse det positive feministiske potensialet som ligger i det å vise fram kvinners styrke, talenter og muligheter for å lykkes (Gill 2007, s. 202). Samtidig er påstanden om at tøffe kvinner er en trussel mot kvinnebladene som salgsapparat, interessant. Hvis man tolker Inness dit hen at kvinneblader i stor grad dreier seg om konstruksjonen av det feminine, kan man utlede at det er i femininitetskonstruksjonen appellen ligger. Dersom dette er det sentrale ved kvinnebladene, kan det se ut til at det er det Halberstam kaller kvinnelig maskulinitet, som ses på som truende på ulike måter. Derfor vil det være interessant å se på hvorfor kvinnelig maskulinitet oppfattes som truende. Flere av forfatterne hevder nettopp at det er noe truende ved den kvinnelige maskuliniteten eller tøffheten, som på ulike måter må undergraves for å ikke være for forstyrrende. Det feminine kan åpenbart utfordres på mange måter, og tildels pekes det på de samme punktene.

Den lesbiske trussel

Som vi har sett tidligere har Halberstam i Female Masculinity valgt å fokusere på kvinnelig maskulinitet hos lesbiske, fordi det er her maskulinitetstegnene er tydeligst. Hun grunngir denne avgjørelsen med at det er nettopp denne koblingen som ser ut til å utgjøre den mest truende formen for kvinnelig maskulinitet, og dermed også den mest interessante. Samtidig kan vi se eksempler på at muligheten for at denne typen kobling kan gjøres, også kan være truende i seg selv, og dermed må ufarliggjøres. Halberstam bruker eksempler fra en Cosmopolitan-reportasje om kvinneboksing i London for å understreke dette poenget: På den ene siden er kvinnene opptatte av å understreke at kvinneboksing er like fysisk intenst som herreboksing. Samtidig framhever kvinnene som intervjues på ulike måter at det de driver med er uttrykk for en naturlig femininitet – og for Halberstam er kvinnenes forsvar av femininiteten alltid koblet til en slags underliggende homofobi:

A charge of masculinity coupled with active female strength, this article presumes, must add up to lesbianism, and it is the charge of lesbianism that the women in this article and the sports writer seem anxious to avoid (Halberstam 1998, s. 271&272).

Inness på sin side mener særlig å kunne spore frykten for og heteronormaliseringen av lesbiskhet i motemagasiner når det kommer til kvinneblader. Hun peker spesielt på viktigheten av å forstå hvordan kvinnelig lærmote [lädermode] presenteres, for å kunne si noe om framstillingen av kvinnelig tøffhet i disse magasinene (Inness 2004, s. 130). Lærmote som noe klassisk maskulint som ofte knyttes til en lesbisk identitet presenteres nemlig ofte på en sånn måte at det som i utgangspunktet kunne antas å signalisere lesbiskhet, undergraves med effektive virkemidler: ”(…) (T)he man acts as signifier of heterosexuality and limits the toughness of the women models by disavowing the implicit linkage between toughness and lesbianism (Inness 2004, s. 131).”

Her ser vi to eksempler på hvordan potensielle tegn på lesbiskhet i magasiner kan undermineres og heteronøytraliseres. Hos Halberstam er det kvinnene selv som er opptatt av å framstille seg selv på en måte som gjør at en unngår disse anklagene, mens det hos Inness er en avgjørelse fra bladets side på hvordan moteserien skal gjøres.

Analyse: Dagbladet Fredag vs. Det Nye

I teoridelen så vi eksempler på ulike strategier som har blitt tatt i bruk både for å underminere tegn på kvinnelig maskulinitet, og for å bidra til konstruksjonen av femininitet for å passe inn i kategorien kvinne.

Blikkfang, kontekst og tematikk

Dagbladet Fredag er Dagbladets ukentlige magasin rettet mot ungdom og unge voksne, med fokus på uteliv, mote, kjendiser og populærkultur, med innslag av reportasjer om ulike ungdommer rundt i Norge. Magasinet har i utgangspunktet ingen erklært profil innrettet mot kvinner eller menn spesifikt, men samtidig overlapper store deler av stoffet med hva man kunne finne i et kvinneblad. Fokus på kjendiser, mote, trening, reportasjer, trend og sex finner man like gjerne i blader som både Det Nye og Henne. En opptelling over reklamene i utgaven hvor intervjuet med Brækhus står på trykk, viser at tre ganger så mange er direkte rettet mot kvinner i forhold til antallet som innretter seg mot menn, samtidig som det store flertallet framstår som kjønnsnøytrale i sin appell. Det Nye på sin side har en klar profil som sikter seg inn mot unge kvinner, med fokus på livet som jente, mote, skjønnhet, sex, shopping, kultur og reise. Denne utgaven (2008, mars/april, nr. 5) er den første etter en omlegging av bladet. Brækhus-intervjuet er utgavens portrett, og har i innholdsfortegnelsen fått plass under fanen ”Jenteliv” (Det Nye 2008, s. 11).

Bilder, overskrift og ingress fungerer sammen for å gi lesere en inngang til en gitt reportasje. I analysen av de to intervjuene med Brækhus, vil derfor disse tre diskuteres først.

Tittel og ingress

Hos både Det Nye og Dagbladet Fredag spiller intervjutitlene på kontraster. Tittelen Ulv i fåreklær i Dagbladet Fredag kan ses på som å sette rammen for intervjuet til å gjelde dobbelhet; at Brækhus kanskje ser ut som én ting, men egentlig er noe helt annet. Dette temaet trer likevel ikke umiddelbart tydelig fram fra teksten i seg selv – først mot slutten kommer ordvekslingen hvor tittelen er hentet fra:

– (…) Jeg har oppdaget at mange ikke syns jeg er så fryktinngytende. Mange motstandere syns jeg ikke ser særlig farlig ut, og det tror jeg definitivt er til min fordel. Det er mange av jentene som ser veldig oppblåste ut, som har svære muskler og er generelt brautende. Jeg er mer avslappet og smilende.

– Litt ulv i fåreklær?

– Ja. Jeg smiler pent, sier hun.

– Og så lurer jeg dem trill rundt.

Det Nye på sin side har gitt reportasjen navnet Dame som slår. Det er allment kjent at menn topper de aller fleste statistikker som gjelder utøvelse av vold, og kontrasten trer her frem fordi det i denne sammenhengen er en kvinne som slår. Begge titlene poengterer at her har vi med en kontrastfylt dame å gjøre; hun slår, så hun er ikke som andre damer, og hun ser kanskje snill ut, men egentlig er hun en helt annen under den yndige påkledningen. Samtidig kan vi se at Det Nye allerede i tittelen fokuserer på at hun er kvinne, mens Dagbladet Fredag har gått for et kjønnsnøytralt uttrykk.

Til en viss grad videreføres dette i ingressene. Dagbladet Fredag skriver: ”Proffbokser Cecilia Brækhus gir faen i et godt førsteinntrykk. Vinner gjør hun jo uansett (Karlsen 2009, s. 28).” Man kan påstå at denne holdningen er med på å konstruere Brækhus som en tøff kvinne, fordi hun ikke bryr seg om hva andre mener om henne. I så fall kan tøff-i-trynet-framtoningen også sies å være en maskulin egenskap som tillegges Brækhus, fordi tøffhet hos kvinner, som vi har sett, ofte konstrueres nettopp gjennom maskuline karaktertrekk. Det Nye har interessant nok valgt å fokusere på vektaspektet ved boksing i ingressen: ”–Jeg var fly forbannet og hatet alle. Men jeg slo tre av mine hardeste konkurrenter, sier Cecilia Brækhus om kampen for å komme ned i rett vektklasse” (Halleraker 2008). Bekymringer i forhold til vekt – særlig strabasene med å minske den – er noe som i mye større grad kobles til kvinner enn menn. Det Nye velger altså ikke å bruke andre aspekter ved boksing for å få oss interessert i artikkelen. I stedet for blod, svette, knockouts eller beinhard trening, skal vi lokkes til videre lesning via et sitat om vektreduksjon. Bakgrunnen for dette valget kan man selvsagt kun spekulere i, og koblingen kan kanskje framstå noe tendensiøs, men det kan i alle fall se ut som et forsøk på å skape et bånd av identifikasjon mellom Det Nyes lesere og proffbokseren som portretteres, der man vil vise at Brækhus er som oss vanlige lesere – også hun har problemer med vekta.Se min kjole…

Det er imidlertid bildebruken som umiddelbart er mest iøynefallende ved begge reportasjene. Hvis vi kan ta som utgangspunkt at Brækhus briljerer i en utpreget maskulin sport, kan man også si at en del av disse maskuline trekkene blir karakteristikker for Brækhus også. Hun er muskuløs, godt trent og storvinnende proff i en aggressiv kampsport. I begge intervjutilfellene har imidlertid magasinenes stylister valgt å ikle Brækhus en stor, hvit prinsessekjole. Dagbladet Fredag har fullført prinsesseimaget med et diadem, og har avbildet Brækhus sittende i skogen med kjolen rundt seg som en blomst (2009, s. 1, 28–29), og mer lekent, men allikevel kontrollert, sittende i et tre (ibid, s. 30). Ingen av bildene konnoterer klassiske bokseregenskaper som aggressivitet og fysisk utfoldelse, men ser heller til å spille på den konstruksjonen av det feminine som Halberstam kobler til inaktivitet og frasigelsen av en sunn kropp (Halberstam 1998, s. 58). For er ikke prinsessen selve inkarnasjonen av denne typen femininitetsideal? En pyntet, passiv og veloppdragen pike som aldri har måttet anstrenge seg fysisk, men som har kunnet bruke all energi på å kultivere et tiltalende ytre?

Det Nyes bilder er prinsessekjolen fortsatt på, men i en noe mer uflidd variant enn hos Dagbladet Fredag – for eksempel henger en av stroppene litt løst, og kjolen ser litt mer fillete ut. I tillegg har Brækhus på seg boksehansker på alle fire bildene utenom ett – på det siste bruker hun hendene til å knyte på seg bokseskoene. Den største forskjellen fra Dagbladet Fredag er imidlertid settingen. Det ene bildet er et nærbilde, og viser en smilende Brækhus som hviler hodet på boksehanskene. De tre gjenværende viser imidlertid Brækhus foran, i, eller på vei inn i bokseringen. Bildet som dekker de to første sidene av reportasjen er av en Brækhus med løftede hender ikledd boksehansker, mens hun ser ned i kameraet med en alvorlig mine. Selv om posituren her minner om hvordan en bokser står klar til kamp, med hendene løftet til forsvar, framstår Brækhus likevel mer som en fotomodell som poserer som en bokser, en som en bokser som har blitt kledd ut som en prinsesse. Sminken ligger stødig, og det blinker i øreringene. Det er i det hele tatt overraskende få tegn til ”den snerrande fighting bull” som Eikemo beskriver i Morgenbladet (2009).

Brækhus kommenterer selv fotoseansen i Det Nye, med et sitat som åpner hovedteksten i intervjuet: ”Det er godt å bli kledd på, i Tyskland vil de bare kle av meg når de skal ta bilder (Halleraker 2009, s. 33).” Dette utsagnet sier for det første en del om hvordan det ser ut til å være proffbokser i Tyskland, og man hører ekkoet fra Cahns beskrivelser av hvordan pressen omtalte kvinnelige idrettsutøvere for hundre år siden. Da, som nå, eller i alle fall som situasjonen Brækhus nevner fra Tyskland, kunne media ofte redusere kvinnelige idrettsutøvere til deres kroppslige attributter (Cahn 1994, s. 25). Men så kan man spørre seg om alternativet, her presentert i form av en prinsessekjole, er noe bedre. Kanskje man kan se på både av- og påkledningen som to sider av samme sak? I begge tilfeller ser i alle fall målet ut til å være å gjøre de feminine signalene sterkere enn de maskuline. Brækhus’ sitat om påkledningen etterfølges av denne kommentaren fra journalisten: ”Ceclia Brækhus (26) smiler mens stylisten prøver å få prinsessekjolen til å sitte over den usedvanlig brede ryggtavlen (Halleraker 2009, s 34)”. Men denne ryggtavlen, og det at ”(d)et virker som om hun har et lag med muskler utenpå kroppen (ibid)”, er over hodet ikke synlig på bildene. Det vi ser, er en stor hvit kjole, store hvite smil og litt bokseutstyr.

At to magasiner i løpet av halvannet år styler den samme kvinnen på omtrent lik måte, er tankevekkende. Særlig når stylingen ser ut til å innebære en hyperfeminisering av en kvinne, kjent for dyktighet i en utpreget maskulin sport. Kontraster er ofte interessant i seg selv. Det er ingen tvil om at de kan være med på å skape dybde i en sak eller en personlighet, og forhindre endimensjonale og unyanserte framstillinger. På bildene ser det imidlertid ut til at det er det kontrasterende til den oppfatningen vi har av Brækhus som vies absolutt størst plass og mest oppmerksomhet – både hos Dagbladet Fredag og Det Nye. Selv om Det Nye til en viss grad plasserer Brækhus i en aktiv posisjon – eventuelt aktiv positur – virker det problematisk at det i begge tilfeller er den kvinnelige maskuliniteten og Brækhus’ tøffhet som må vike.

Bildenes fokus på det feminine kan ses på som eksempler på det Inness hevder er en underminering av kvinners tøffhet, der tøffheten undermineres ved å hele tiden understreke at denne er performativ (Inness 2004, s. 124). Dette gjøres blant annet ved å trekke koblinger mellom tøffhet og kvinnelig seksualitet – der kvinnen forblir et sexobjekt for mannen (ibid, s. 124, 127). Passivt poserende som en pyntet prinsesse, i en posisjon som innbyr til kikking, kan bildene – særlig de i Dagbladet Fredag – passe som et eksempel på denne strategien. Brækhus’ aggressive bokseridentitet temmes og gjøres tekkelig feminin. Dette står på mange måter som det motsatte av viktige bokserkvaliteter som aggressivitet og fravær av forfengelighet i bruk av kroppen – her ment i forhold til blod, svette, blåveiser og lignende. På den ene siden ser prinsessekjolen ut til være fåreklærne som kler ut den ville ulven som skjuler seg inni. Samtidig kan det tolkes som om kjolen er ment å vise oss at Brækhus tross alt er en skikkelig søt jente, og at ”bokserattituden” er noe hun tar på seg når hun skal i ringen.

Tekst, takt og tone

Denne delen vil ta for seg hvordan Brækhus framstår i selve teksten. Målet for analysen vil være å identifisere eksempler på framstilling av kvinnelig maskulinitet, og ulike strategier for underminering av denne, som vi har sett eksempler på i teoridelen. Fokuset vil være på hvordan Brækhus beskrives – både av journalistene og av seg selv, og til en viss grad hvilke tema som tas opp av journalistene og hvordan disse behandles.

Kvinne for sin mann

Begge intervjuene beskriver i stor grad Brækhus på en måte som vektlegger styrke, ambisjoner og tro på seg selv – alle egenskaper som oftere anses som mer mannlige enn kvinnelige. Det Nye beskriver henne som ”(…) en kommende stjerne i verdens hardeste idrett. Boksing (2008, s. 33).” Dagbladet Fredag er på sin side litt mer nøytrale i språkbruken, og presenterer henne som Norges beste og eneste kvinnelige proffbokser. Og de tilføyer: ”Tilfeldigvis er hun også best i verden (Karlsen 2009, s. 30).” Det Nye mener også at Brækhus framstår ”litt overlegen” på pressebildene. ”Litt overlegen” innebærer imidlertid kvalitetene ”(T)øff, utfordrende og målbevisst (ibid).” Stående for seg selv gir ikke ”overlegen” en positiv gjenklang, og kan på en måte sies å farge karakteristikkene som kommer etterpå, slik at de kanskje framstår mindre attraktive enn de ville vært om de sto alene. Ellers i intervjuene karakteriseres Brækhus både som ei trassig jente med stålvilje, som vil vise hvor god hun er og som driter i Janteloven. Hun har et smil i ”widescreen-format” og et bestemt blikk (Halleraker 2008). Brækhus gir ikke opp, hun er ikke redd, gir faen og syns kos er kjedelig – hun trives best i ringen (Karlsen 2009, s. 30). Alle disse karakteristikkene kan til en viss grad oppfattes som maskuline, og er med på å konstruere en oppfatning av Brækhus som ei tøff jente.

En interessant kontrast i språkbruken finner vi i beskrivelsen av Brækhus’ vei til boksingen, via kickboksing som fjortenåring. Dagbladet Fredag grunngir idrettsvalget med et sitat fra Brækhus om at kickboksing var den eneste idretten hvor hun hadde lyst til å gi hundre prosent, etter å ha forsøkt en god del andre idretter. Det Nye derimot, gir oss en annen forklaring på denne interessen: ”Helt fra hun var 14 har Cecilia vært fascinert av kampsport. Spesielt av den nå 47 år gamle skuespilleren Jean-Claude Van Damme (Halleraker 2008).” Videre forklarer Brækhus selv at hun finner kampsport estetisk tiltrekkende , og Det Nyes journalist konkluderer: ”Dermed begynte hun å trene kickboksing på eget initiativ, uten å si fra til foreldrene (ibid).” Her framstår avgjørelsen om å begynne med kickboksing som motivert av en ungdomsforelskelse i en filmstjerne. Dette kan tolkes som en slags variant av den strategien Sørensen skisserte som tas i bruk overfor Pink; hun konstrueres først som kvinne når hun kontrasteres med sin enda mer mandige kjæreste (Sørensen 2005, s. 58). Tilsvarende kan man påstå at den lite feminine interessen Brækhus tidlig hadde for kampsport, legitimeres gjennom det at inngangen til sporten skjedde gjennom en heteroseksuell ”crush” på en manne-mann. Her ser vi igjen et eksempel på hvordan man ved å påpeke kvinnelig heteroseksualitet er med på å ufarliggjøre det maskuline ved Brækhus. Hun ville ikke sloss fordi det var gøy, men fordi en kjekk belgier så bra ut da han sloss. Interessant nok er denne vinklingen vektlagt i bladet med en definert kvinnelig målgruppe, og et eksempel som antyder et tydeligere feminiseringsfokus i Det Nyes reportasje.

Spørsmålene Brækhus stilles, er imidlertid av likere karakter i de to intervjuene. Selv om svarene Brækhus gir ganske klart viser en hardtarbeidende, ambisiøs og dyktig bokser, kan journalisten og spørsmålene mye av tiden se ut til å være på leting etter nettopp dobbelheten vi så i titlene og bildene – andre, mer feminine trekk enn de vi har nevnt til nå. I hvor stor grad det spiller inn på intervjusituasjonen at journalistene er menn og proffbokseren kvinne, er vanskelig å måle. Men flere av spørsmålene forekommer nok ikke like ofte i intervjuer med mannlige sportsutøvere (Karlsen 2009, s. 30):

  • ”Var du nervøs?”
  • ”Skjer det aldri at du tenker ’shit, nå må jeg passe meg, dette kan komme til å gå fryktelig galt’?”
  • ”Det høres ikke ut som en enkel ting å si til noen?”
  • ”Blir du ikke sliten av å være så alene om det her hjemme?” ”Er du bare et kjempestort talent?”.

Det Nye ligger på en ganske lik linje (Halleraker 2008):

  • ”Du syns ikke du må ofre mye for karrieren?”
  • ”[Savner du] god mat og drikke? Du må stadig ned i vekt før kamp.”
  • ”Det kan umulig være sunt å behandle kroppen på den måten?”
  • ”Det høres ut som livet går på skinner, er det ikke noe du sliter med?”

Som vi så i Sørensens analyse av framstillingen av Pink, demonstrerte denne artisten sin kvinnelighet ved å knytte egenskaper som det at hun er sårbar og avhengig av andre, sammen med det faktum at hun er kvinne (Sørensen 2005, s. 58&59). Det kan se ut som om spørsmålene i stor grad fisker etter feminine sider ved Brækhus, som på samme måte skal kunne identifiseres som og knyttes an til hennes kvinneidentitet. Fokus på vektproblemer, leting etter svakheter, er hun ikke redd, spiller ikke karrieren for stor rolle i livet hennes?

Vektlegging av ”kvinnelige” egenskaper vs. den lesbiske trussel

Halberstam påpekte hvordan selv kvinner som driver med særlig maskuline idretter, som for eksempel boksing, hele tiden prøver å vende oppmerksomheten bort fra deres egen maskulinitet. Også i intervjuene med Brækhus finner vi eksempler på hvordan hun gjør dette, blant annet ved å koble egenskaper ved seg selv sammen med kvinnelighet.

Jeg er jo jente, så jeg er ikke fornøyd med noe. Det kan være håret, eller rumpa som er for lita. Eller at jeg er for følsom, og burde være enda mer kynisk og ego. Mens andre dager igjen er jeg sjeleglad for at jeg ikke er det (Karlsen 2009, s. 29).

Til Det Nye poengterer hun at hun utenom boksingen bedriver samme aktiviteter som vanlige jenter: ”Shopper, leser bøker, går på kino og kafé”. Den mest eksplisitte frasigelsen av koblingen mellom kvinnelig maskulinitet og boksing, finner vi imidlertid i et sitat fra Bergens Tidende som Det Nye gjengir:

Du trenger ikke være brautende, lesbisk eller guttete for å drive med boksing, ’ har hun uttalt i Bergens Tidende. Cecilia har ikke behov for å tøffe seg. Hun bruker like mye tid foran speilet som jenter flest, og kjæresten er av hankjønn (ibid).

Dette gir ekko hos Inness, som viste hvordan det å trekke inn en mann som symbol på heteroseksualitet effektivt begrenser kvinnens tøffhet ved å gjøre koblingen mellom kvinnelig maskulinitet og lesbiskhet ugyldig (2004, s. 131). I et og samme sitat viser Brækhus og Det Nye hvordan koblingen mellom kvinnelig maskulinitet og potensiell lesbiskhet er såpass sterk, at skal det ene avfeies – lesbiskheten – forsvinner den kvinnelige maskuliniteten med i dragsuget.

Konklusjon

Utvalget i denne analysen er ikke stort nok til å kunne si noe generelt om framstillingen av maskuline kvinner i norske magasiner i dag. De to intervjuene med Brækhus, med tilhørende bilder, er allikevel eksempler på et interessant fenomen. I analysen så vi eksempler på hovedsakelig to forskjellige typer strategier som brukes for å underminere kvinnelig tøffhet. På den ene siden handler det om å undergrave muligheten for lesbiskhet ved å fremheve det heteroseksuelle ved en kvinne, i Brækhus-intervjuene vist ved van Damme-fokuset og den eksplisitte konstateringen av kjærestens hankjønn. Interessant nok forekommer begge disse i Det Nye. Den andre kategorien av strategier fokuserer på ulike måter på egenskaper som oppfattes som mer kvinnelige enn kjønnsnøytrale, et fokus som kommer til uttrykk både gjennom journalistenes spørsmål og Brækhus’ illustrerende svar fra privatlivet. Man kan innvende at det å trekke fram hvordan Brækhus ”er som andre jenter” utenom boksingen, ikke er kritikkverdig i seg selv. Det er også interessant i seg selv at hun er en dyktig kvinne i en mannsdominert sport. Problemet er heller om intervjuene i større grad fokuserer på de kvinnelige egenskapene og interessene framfor boksingen, som tross alt er grunnen til at hun er kjent. Et interessant tankeeksperiment ville være å bytte ut Brækhus med den mannlige bokseren Ole Lukkøye, og forsøke å se for seg hvordan magasinene ville framstilt ham. Hvordan kunne de kledd ham ut for å oppnå samme effekt som Brækhus og prinsessekjolen? Og hvordan ville intervjuet forløpt om de samme spørsmålene hadde blitt stilt?

Magasinene i mellom fins det en del forskjeller. Det Nye ser ut til å feminisere Brækhus i større grad enn Dagbladet Fredag i teksten, mens dette er tydeligere i bildene hos sistnevnte. Denne analysen har allikevel i stor grad fokusert på likhetene, da i sær i spørsmålsstillingen og bildebruken. Med mer plass til rådighet kunne det vært spennende å gå nærmere inn på temaene som tas opp i reportasjene. Mellomtitlene i Det Nye (Dagbladet Fredag har ingen) ville også vært et interessant moment for en egen drøfting (”Knockout på Jante”, ”Kunne bli ufør”, ”Adoptert fra Colombia”, ”Kampen mot vekta” og ”Tisser av spenning”).

Medierepresentasjonene av Brækhus kan ses på som en synliggjøring av en type rollemodell hun selv kanskje manglet da hun vokste opp. Hun er en sterk kvinne som lykkes med det hun har lyst til, får positiv oppmerksomhet omkring det hun driver med, og hun gjør det suverent bra på en arena som domineres av menn. Samtidig har vi sett eksempler fra intervjuene med Brækhus på hvordan både bilder, spørsmål og Brækhus’ svar er med på å heteronormalisere en potensiell maskulin framtoning. Denne normaliseringskampen trer såpass klart frem i begge intervjuene at den til en viss grad overskygger det som burde være fokuset – Brækhus’ dyktighet som bokser. For å sitere Marit Eikemo: ”Så kvifor alt oppstyret med denne kulturkampen? Er vi ikkje stort sett der kamphissarane vil at vi skal vere?”

Litteraturliste

Cahn, Susan K. (1994) Coming on Strong: Gender and Sexuality in Twentieth-Century Women's Sport. New York: Free Press.

Eikemo, Marit. (2009) Kulturkampens arme riddarar. Morgenbladet, 23. oktober 2009 [Internett] Tilgjengelig fra: http://morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091023/OAKTUELT/710239915 [Nedlastet 10. november 2009]

Gill, Rosalind. (2007) Gender and the Media. Cambridge, Polity.

Halberstam, Judith. (1998) Female Masculinity. Durham and London, Duke University Press.

Inness, Sherrie A. (2004) Pretty Tough: The Cult of Femininity in Women’s Magazines. I: Carter, C & Steiner, L, red. Critical Readings: Media and Gender. Maidenhad, Open University Press, s. 123 – 142.

Sørensen, Siri Øyslebø (2005): Girlpower = Maskulinitetskrise? Kulturanalyse av forhandlinger om maskulinitet i jenteblader. Masteroppgave ved Institutt for Tverrfaglige Kulturstuder, NTNU.

Analysemateriale

Dagbladet Fredag, 16. oktober 2009.

Det Nye, utgave nr. 5 mars/april 2008, Hjemmet MortensenCopyright © Gudrun Tokle Grene 2010.


www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann