ISSN 1652–7224  ::  Publicerad den 6 juni 2009
Klicka här om du vill se och ladda ner artikeln som en utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om norsk idrott, idrottspolitik och idrottsforskning på idrottsforum.org
Läs mer om idrott och genus på idrottsforum.org
Läs mer om idrott och medier på idrottsforum.org

Languages on this page:

Ball uten sprett
En analyse av Bergens Tidendes dekning av damebasket de siste ti NM-sluttspilleneBirgitte Lygre
Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
Hur ska vi komma till rätta med bristen på jämställdhet mellan könen i samhället? Den har funnits där i eviga tider. Den har varit känd som just ojämlikhet i århundraden. Under de senaste hundra åren har missnöjet med omotiverade könsskillnader växt, och starka opinioner har medverkat till att underminera stödet för ojämlikhet i attityder och föreställningar, i normer och lagar. Sedan några årtionden tillbaka är det allmänt accepterat att män och kvinnor bör och ska vara jämställda. Och i juni 2009 är det fortfarande lång väg att vandra, för båda könen, till full jämställdhet, också i det upplysta och framåtsträvande Skandinavien.

Förslagslådan är fullproppad med svar på den initiala frågan; det är inga nyheter, och inte mycket av det kan göras inom ramen för vårt forum. Men det som kan göras här ska göras här, och det är att aldrig låta frågan vila! För vår del är det naturligtvis idrottens värld som ligger närmast, och det betyder bland annat idrottsforskningen värld. Där är det mest män, och det forskas mest om mäns idrottande. Forumet speglar dessvärre detta förhållande – de flesta skribenter är män som skriver om manliga idrotter och manliga atleter. Men vi jobbar aktivt med frågan, och försöker ständigt avhjälpa obalansen; vi låter inte frågan vila.

Och så som i idrottsforskningens värld, så ock inom sportjournalistiken. Det har visats många gånger att sportjournalistkåren till övervägande delen utgörs av män, och som män är de självfallet mest intresserad av män – ja, det vill säga inom idrotten. Det innebär att merparten av alla nyheter och alla bilder på sportsidorna beskriver män och manliga idrotter. Inte heller den frågan tänker vi låta vila. Vi ber således att få presentera Birgitte Lygre och hennes undersökning av den största tidningen i Bergen, Bergens Tidenden, och av det mest framgångsrika idrottslaget i Bergen, Gimle dambasketlag, seriemästare tio gånger i rad och norska mästare nio gånger. Birgitte Lygre spelade med i Gimle sex säsonger mellan 1999 och 2007. Dessutom har hon arbetat som fast frilansare och på olika vikariat på sportredaktionen på Bergens Tidenden sedan 2005. Och de senaste åren har hon också läst på universitetet i Bergen – helt nyligen framlade hon en kursuppsats om Bergens Tidendens bevakning av Gimle dambasketlag. Det är ingen munter läsning för sportchefen, och inte för Gimledamerna heller. Men vi hoppas att forumets surfare ska uppskatta artikeln som Birgitte Lygre skrivit utifrån sin uppsats.Gimles damelag i basketball har en unik posisjon i idrettslivet i Bergen. Med sine ni NM-gull og ti seriemesterskap på rad er de det mestvinnende elitelaget i Bergen, uansett kjønn, i nyere historie. Spillerne på Gimle har de siste ti årene vært dominerende på landslaget – et norsk lag som har gjort det betraktelig bedre enn de norske basketherrene internasjonalt, i en idrett som anses å være en av verdens mest utbredte idretter. Samtidig har Gimles damelag målt krefter med utenlandske klubblag i den baltiske og danske ligaen med svært gode resultater. I basketballsammenheng er det bare Høybråten basketballklubb, som med sine 15 strake NM-gull (totalt 16) som overgår Gimles prestasjoner. Likevel har dekningen av Gimle, og damebasketball generelt vært svært liten i Bergens største avis, Bergens Tidende (BT).

Gjennom å analysere dekningen av de siste ti års NM-sluttspill i damebasket i Bergens Tidende, håper jeg å finne svar på hvilke prosesser som fører til at dekningen av damebasketball har vært slik den har vært.

For å få en bedre forståelse av hvilke prosesser som fører til mediedekning, vil jeg først kort gjøre rede for tidligere forskning på utvalgte temaer. Det første kapittelet tar for seg symbiosen mellom sport og medier, mens det andre kapittelet tar for seg basketballsportens kommersialisering i Norge. Det siste kapittelet som omhandler tidligere relevant forskning, gjør rede for forholdet mellom media, idrett og kvinner.

Deretter vil jeg gjøre rede for metodisk fremgangsmåte, før jeg presenterer en analyse av materialet som omfatter både kvalitative og kvantitative data.

Før jeg går videre med analysen, skal jeg kort gjøre rede for min egen posisjon. Jeg har selv spilt på Gimles elitelag i to perioder; først fra 1999-2002, så fra 2004-2007. Dessuten har jeg jobbet som journalist i Bergens Tidendes sportsredaksjon siden høsten 2005, både som fast frilanser og i diverse vikariater. Jeg har aldri dekket damebasket i Bergens Tidende ettersom det ville vært et habilitetsbrudd i forhold til presseetiske retningslinjer som formulert i punkt 2.3 i Vær varsom-plakaten.[1] På bakgrunn av egne erfaringer og kunnskap vil det forekomme faktaopplysninger i teksten som baserer seg kunnskap jeg har tilegnet meg gjennom mine roller som basketballspiller og journalist i Bergens Tidende.[2]

Symbiosen mellom sport og medier

For å forstå forholdet mellom sport og medier, er det nødvendig å ta et nærmere blikk på hvordan dette forholdet har utviklet seg gjennom historien. Relasjonen mellom sport og medier blir i internasjonal forskningslitteratur kalt ”sport/medie-komplekset”. Ifølge Knut Helland (2003) omfatter komplekset en ”felles kommersiell interesse hos idrettsutøvere, idrettsorganisasjoner, sponsorer og massemedier”. Helland opererer med tre sentrale begreper for å forstå hvilke prosesser som har ført til symbiosen mellom sport og medier: sportifisering, mediefisering og kommersialisering.[3] Han forklarer sportifisering som ”en utvikling som går mot standardisering av regelverk og organisering av sport og idrett som går utover den enkelte idrettsbegivenhet” (Helland 2003:14). Med dette menes det at idrettsbegivenheten blir systematisert og foregår innenfor en gitt ramme, som for eksempel organiseringen av serier der gitte lag skal møte hverandre på gitte tidspunkt, slik blant annet Kvinneligaen i basketball er organisert. På denne måten blir sporten en slags institusjon med økt fokus på prestasjonsmåling. Denne institusjonaliseringen blir dermed en forutsetning for en mediefiseringsprosess. Med dette begrepet mener Helland at sport og medier blir en forutsetning for hverandre. Begrepet blir brukt for å vise hvordan medieformidling blir en forutsetning for sportens videre utbredelse. Begrepet kommersialisering blir i denne sammenhengen brukt som en forklaring på en prosess ”der virksomhet blir underlagt økonomiske og forretningsmessige hensyn som danner grunnlaget for kommersielle markeder” (Helland 2003:15). Kort oppsummert har pressen vært med på å bygge opp interessen for sport, men denne interessen var også noe pressen kunne kapitalisere på.

I følge Helland fungerte rettighetsbetalingen i radio og fjernsyn i starten som en kompensasjon for tapte publikumsinntekter i idrettsorganisasjonene. Senere førte rettighets-, reklame- og sponsormarkedet til at fjernsynet ble samfunnets fremste medium for fremvisning av kommersielle budskap. Medierettighetene som er knyttet til idrett er i dag en viktig del av sportsøkonomien.

Utviklingen av symbiosen i Norge var en forsinket og mindre kommersielt motivert versjon av utviklingen i England. Her til lands ble opprettelsen av Centralforeningen for udbredelse av Legemsøvelser og Vaabenbruk (forløperen til Norges idrettsforbund) i 1861 en forutsetning for pressens økende dekning av sport. Det tok likevel flere tiår etter dannelsen av foreningen før pressedekningen av sport ble systematisk. I Norge var det først og fremst vintersport som skøyter og ski som fikk oppmerksomhet i pressen i starten.[4] Nordmenns suksess i skisporet og på skøytebanen ble også en viktig identitetsbygger for nasjonen etter unionsoppløsningen fra Sverige i 1905. Da industrialiseringen skjøt fart kom også fotballen til Norge i 1880. Men det var ikke før rundt tjue år senere at fotball begynte å få spalteplass i avisene. Oppmerksomheten pressen etter hvert viet fotball, er en viktig forutsetning for utviklingen av fotball som underholdningsindustri.

Idretten og journalistikken hadde i starten en felles interesse for å fremme sporten. Den danske medieforskeren Kristen Frandsen kaller sportsjournalistikken for idrettens fødselshjelper (se Helland 2003:47). Senere har dette forholdet blitt mer komplisert, og symbiosen har gått i retning mot en kommersiell symbiose der økonomiske rettigheter rundt sportsarrangementer spiller en sentral rolle.

I aviser, TV, radio og annen presse er sporten i dag en viktig faktor for å selge sitt produkt. Samtidig er idretten i alle høyeste grad avhengig av mediene for å få oppmerksomhet, sponsorer og rekrutteringsgrunnlag, noe som igjen koker ned til inntekter som danner grunnlaget for videre utberedelse av idrett. Peter Dahlén mener sportens økende posisjon i pressen må sees i sammenheng med utviklingen av profesjonell idrett som fornøyelsesprodukt. ”[…] dette er et vesentlig aspekt ved symbiosen mellom sport og medier: av sport/medie-komplekset. Den kommersielle idretten får plass i pressen på bekostning av ikke-kommersiell amatøridrett” (Dahlén 2008:94, min oversettelse).

Basketballsportens kommersialisering i Norge

I Norge er basketball er relativt ung idrett. I den første tiden var det ifølge Norges basketballforbund amerikanske mormonere som drev med sporten og lærte opp spillere. Etter hvert foregikk spillet for det meste på universiteter og videregående skoler, men i 1962 startet den første hovedserien i basketball, kalt mormonerserien. Hovedserier for kvinner og menn har vært avviklet hele tiden siden da.

Ullern Basketball Klubb var den første klubben som ble stiftet, 1. desember 1956. Norges Basketball Forbund (NBBF) ble stiftet tolv år senere, i 1968. Frem til da hadde basketball vært organisert under Norges Idrettsforbund. I stiftelsesåret 1968 fantes det 21 klubber og 900 registrerte spillere, i år 2008 er tallet ca. 170 aktive klubber med 10.325 spillere.[5]

På verdensbasis er basketball en av de mest utbredte idretter, og har oppnådd en kommersiell suksess siden 1980-tallet som kan sammenlignes med fotballen. Grunnen er, ifølge Dahlén (2006) en nøye uttenkt markedsplan. Dahlén trekker blant annet frem at Larry Bird og Earvin ”Magic” Johnson ble profesjonelle i henholdsvis Boston Celtics og Los Angeles Lakers i 1979. For mediene var dette interessant fordi de representerte to rivaliserende lag, samtidig som de representerte rasemessige og klassemessige motsetninger. Samme året ble den kabelbaserte sportskanalen ESPN opprettet, og 24-timers sportskanalen sikret seg rettighetene til å sende universitetskampene i basketball for en billig penge, noe som fikk stor betydning for basketballsportens popularitet på 1980-tallet. Senere fikk også kanalen rettigheter til NBA (National Basketball Association i USA). I 1984 debuterte Michael Jordan som profesjonell basketballspiller på Chicago Bulls. Jordan skulle etter hvert bli den mest kjente basketballspilleren gjennom tidende, for ikke å si verdens mest kjente idrettsutøver, og ble en svært viktig mann for basketballsporten.

Fra åttitallet og utover utviklet basketballsporten i USA seg til å bli et førsteklasses markedsprodukt som fikk enorm oppmerksomhet i media. Spillerne ble superkjendiser, NBA-produkter solgte som varmt hvetebrød. Dette var med på å gjøre basketball i USA, og senere store deler av resten av verden, til et vellykket kommersielt produkt.

I Norge er historien en helt annen. Helt siden den spede begynnelse i landet på 1950-tallet, frem til år 2000 fikk sporten lite oppmerksomhet i media. Men opprettelsen av Alliansen Basketligaen i juni 1998 markerte starten på en endring. Basketligaens offisielle mål var å utvikle norsk elitebasket på herresiden og samtidig øke bredderekrutteringen. Basketligaen (BLNO) ble lagt under Norges Basketball Forbund, og hadde som mål å utvikle et nytt ligakonsept innen år 2000. Alle klubber som ønsket å spille i BLNO, måtte dermed søke om å få lisens. Denne lisensen ble gitt på grunnlag av sportslig nivå, økonomi, organisasjon, arrangement og klubbapparat. Samtidig avskaffet man den vanlige regelen om opprykk og nedrykk.

Gjennom denne måten å organisere BLNO sikrer vi oss at klubber, lag og spillere oppfyller et minimum av kriterier som vi tror karakteriserer et sunt, levedyktig og underholdende toppidrettskonsept som samtidig tar ansvar for å utvikle vår idrett også i bredden (www.bl.no, 2008).

Opprettelsen av BLNO førte til at TV 2 viste interesse for å kjøpe TV-rettighetene. Disse rettighetene fikk de for en billig penge ettersom BLNO var avhengig av markedsføring i starten. Målet var at den ”amerikaniserte” rammen rundt kampene, skulle trekke et større publikum og dermed øke både oppmerksomheten og rekrutteringen. Økt oppmerksomhet skulle igjen gi økt medieinteresse, flere sponsorer og bedre økonomiske rammebetingelser. Denne sirkelen av hendelser ble kalt Ligahjulet (Dahlén 2006:113). I starten ble Basketligaen en suksess. Publikumssnittet økte dramatisk, sporten fikk mye plass i mediene, blant annet takket være at kampene ble TV-sendt og at TV 2 startet et eget basketballprogram kalt BB2, som rettet seg mot ungdom og som var med å bygge profiler.

Men TV 2 var ikke fornøyd med seertallene. Premierekampen mellom Oslo Kings og Ulriken Eagles i sesongen 2000/2001 trakk bare 182.000 seere på det meste i beste sendetid på en lørdag. Senere skulle seertallene synke ytterligere, og selv om avtalen mellom BLNO og TV 2 varte helt til 2007, sluttet TV 2 etter hvert å sende kampene på sin hovedkanal, og flyttet dem i stedet til TV 2 Zebra.[6] Interessen for basketball dalte sakte, men sikkert. I Basketballforbundet måtte man til slutt innse at det potensiale de så i sporten, ikke fikk mulighet til å utvikle seg slik de hadde håpet. I strategiplanen til Alliansen Basketligaen 2000, nevnes det blant annet vanskelighetene ved å etablere noe nytt i den tradisjonsbundne norske idrettsverdenen:

Kanskje er vårt land et av de vanskeligste landene å vinne innpass i. Norsk idrett er meget tradisjonsbundet. Tilskuere som koker kaffe langs langrennsløypa, endeløse skøyteløp med buljongpar og te med no’ godt i, trauste fotballkamper med hornmusikk i pausen (sitert i Dahlén 2008:119).

Dahlén skriver at strategiplanen var gjennomsyret av en nedlatende holdning til tradisjonsrik norsk idrett, og at basketfolket glemte en viktig ting, nemlig at de landene der basketball har blitt en suksess, ofte har et varmt klima som gjør det mulig å drive med sporten utendørs, og gjør basketball til en billig idrett å drive med.

Selv om satsningen på BLNO på mange måter feilet, hadde den likevel sine positive sider. Basketball er fortsatt mer i mediene enn de var før opprettelsen av ligaen. Man har fått en profesjonalisering som innebærer at lagene har til dels lønnede spillere og trenere og et bedre utviklet sportslig og organisatorisk apparat.

Historien om norsk basketball fokuserer i aller høyeste grad mest på herrebasket. Den relativt beskjedne andelen forskningsbidrag rundt basketball tar stort sett for seg opprettelsen av BLNO og hvilke konsekvenser dette fikk for norsk basketball. Men hva gjorde BLNO med kvinnebasketen? Nøt damene godt av oppmerksomheten rundt herrene, eller ble ressursene, pengene og oppmerksomheten sugd ut av damebasketen til fordel for herrebasket? Jeg skal kommer inn på dette senere, men først skal jeg kort gjøre rede for forholdet mellom idrett, kvinner og media.

Forholdet mellom media, idrett og kvinner

Helt siden starten har idrett vært et mannsdominert og maskulint dominert miljø. Dette henger sammen med en dyptliggende oppfatning om at idrett henger sammen med styrke, kraft og fysikk, som igjen blir assosiert med maskulinitet. Da de første Olympiske leker ble arrangert i Aten i 1896 var det ingen kvinner som deltok. Ifølge Dahlén (2008a) var argumentasjonen at kvinner er mer skjøre enn menn, og at fertiliteten kunne synke ved å utøve fysisk krevende idrett.

Konkurranseidrett stred mot kvinnens natur og at det var motbydelig med svette og slitne kvinner. Gymnastikk, svømming og friluftsliv ansås å passe kvinnene bedre […] (Tolvhed 2006 sitert i Dahlén 2008:474, min oversettelse).

Som vi vet, fikk kvinner etter hvert også sin plass i OL og andre deler av idretten, men det er fortsatt lang vei å gå før man kan si at det er likestilling mellom kvinner og menn innenfor idretten. Kvinnelige idrettsutøvere har blitt både usynliggjort, marginalisert, trivialisert og infantilisert. Kvinner har færre konkurranse- og karrieremuligheter, tildeles mindre ressurser og får mindre oppmerksomhet i mediene enn herreidrett. Mens vi i andre områder av samfunnet ser en utvikling i likestilling der makt, prestisje og status utfordres, ligger kvinners posisjon i idretten etter når det kommer til likestilling. Medienes betydning når det kommer til opprettholdelsen og forsterkningen av idrettsarenaen som en maskulin arena med et klart kjønnshierarki er et utforsket forskningsfelt. Ifølge Dahlén (2008:464) har konkurranseidrett og sportsjournalistikk bidratt til å forsterke stereotype oppfatninger av kjønn.

Margaret Carlisle Duncan og Michael A. Messners (1998) analyse av hvordan mediene konstruerer bilder av både kvinnelige utøvere og kvinneidrett og mannlige utøvere og herreidrett forteller mye om hvor inngrodd oppfatningen om kvinner og menn i idretten er. Duncan og Messner fant blant annet at bruken av ordet ”styrke” forekom mye oftere i omtalen av mannlige idrettsutøvere, noe som igjen ga inntrykk av at menn er mer kraftfulle enn kvinner. I de tilfellene der styrke ble brukt om kvinner, ble ordet ofte nøytralisert ved en beskrivelse av svakhet: ”She’s tiny, she’s small, but so effective under the boards” (Duncan & Messner 1998:175). På denne måten blir kvinners styrke fremstilt som et avvik fra normalen. Samtidig fant de to forskerne at et nederlag på idrettsarenaen, ble beskrevet forskjellig alt ettersom det var kvinner eller menn som feilet. Ved menns nederlag, var det en klar tendens til å fokusere på det vinnende lagets styrker, men hvis kvinner feilet var det en tendens mot å falle tilbake til stereotype attributter som at de kvinnelige utøverne var nervøse, ikke aggressive nok eller for følelsesladde. Kvinners nederlag blir altså forklart ved kvinners egen udyktighet, i stedet for å fokusere på motstanderens ferdigheter.

Forskningen på kvinner og medier handler ikke bare om hvordan kvinner blir fremstilt, men også hvordan kvinner som mottakere av mediebudskap ikke blir satset på innefor idretten. Dahlén (2008:93) viser blant annet til en etnografisk feltstudie fra 1994 utført av Mark Douglas Lowes. Han tar utgangspunkt i at det vi får lese på sportssidene først og fremst bestemmes av økonomiske faktorer ettersom avisene er kommersielle virksomheter. Selv om de fleste journalister vil avvise at markedsfaktorer påvirker nyhetsjakten, argumenterer Lowes for at det blir avisenes mål å nå ut til lesere som er attraktive for forskjellige annonsører. Lowes viser til en studie av den kanadiske kabelkanalen The Sports Network (TSN) mellom 1985 og 1991. Studien viser at kvinnelig idrett bare opptok 3,1 prosent eller mindre av den totale sendeflaten i denne perioden, mens mannlig idrett, mannlige kommentatorer og mannlige kjendiser opptok 94 prosent av sendeflaten. Lowes konkluderer med at disse funnene er de samme som man finner i sportspressen. Sportsjournalistikken havner dermed i en helt særegen posisjon der man kan nå ut til mannlige seere og lesere som det ellers er vanskelig å nå med reklame.

Slik blir sportssidene i avisene et mannlig produkt for mannlige lesere. Det betyr ikke at kvinner ikke er opptatt av sport, men at måten idretten blir presentert på, ikke appellerer til et kvinnelig publikum. Argumentene om at kvinner ikke er interessert i sport, blir dermed en billig forklaring på hvorfor det er mannlige idrettsutøvere som dominerer mediebildet innenfor idretten. Ernesto Abalo og Martin Danielsson (i Dahlén 2008:303) gir et komplekst bilde på hvorfor kvinner er lavkonsumenter av mediesport. De konkluderer blant annet med at herreidrett vurderes høyere enn den kvinnelige motsatsen, at kvinnelige og mannlige utøvere vurderes ulikt innenfor sportsjournalistikken, at dekningen tenderer mot å nedvurdere kvinners prestasjoner og at språket i sportsjournalistikken har en mannlig sjargong og er adressert til menn. Det faktum at sportsredaksjonene stort sett består av menn innvirker på dette og gjør at ”sportsjournalistikken blir […] mannlig vinklet, slik at selv fremstillingen, det vil si språket og fortellerkonstruksjonen, og nyhetsvurderingen påvirkes av redaksjonsmedlemmenes kjønnstilhørighet” (Abalo & Danielsson i Dahlén 2008:304, min oversettelse).

Det finnes likevel lyspunkt når det gjelder dekningene av kvinneidrett. De siste tiår har det skjedd en positiv utvikling, og Norge er blant landene som har kommet lengst. Dahlén (2008:476) viser blant annet til en fersk undersøkelse av 37 aviser i ti land, der det kom frem at Norge er det minst diskriminerende landet når det gjelder kvinners plass på sportssidene, men fortsatt var det bare 20 prosent av artiklene som handlet om kvinneidrett. Blant de kvinnelige idrettsutøverne som de siste årene har fått mest medieoppmerksomhet i Norge og Danmark er kvinnelandslagene i håndball. Kirsten Frandsens (2008) studie av det danske håndballandslaget for kvinner, viser blant annet at spillerne på det danske håndballandslaget ble nasjonalhelter og kjendiser: ”Man kunne f.eks. oppleve drenge, der under leg på fotboldbanen kaldte sig selv Anja Andersen eller Anette Hoffman” (Frandsen 2008:155). Frandsen forklarer den økte oppmerksomheten med flere faktorer, blant annet tv-dekning, sportslig suksess, fravær av sportslig suksess på herresiden, samt lagets personsammensetning. Disse faktorene til sammen bidro til at håndballandslaget oppnådde popularitet i Danmark. Frandsens funn kan også overføres til de norske håndballkvinnene.

Når det gjelder basketball, finnes det lite eller ingen forskning på hvor mye medieoppmerksomhet kvinnebasket får i forhold til herrebasket i Norge. Men det finnes flere slike studier fra blant annet USA, som viser at herrebasket får vesentlig større oppmerksomhet i media enn damebasket. Duncan og Messner (1998) viser blant annet til to studier sponset av Amateur Athletic Foundation of Los Angeles fra 1990 og 1994. Studien fra 1990, med data fra seks uker med kringkastet sport i 1989 i nyhetene, tok for seg dekningen av ”Final Four” (sluttspillet) for kvinner og menn i NCAA basketball (collegebasketball på høyt nivå). Av sendetiden gikk 92 prosent til herrebasket, fem prosent til kvinnebasket, og tre prosent ansett som nøytralt. Oppfølgerstudien fra 1994, som også tok for seg sluttspillet i NCAA, viste ingen signifikant endring. Studien sier imidlertid ikke noe om innholdet i denne dekningen, og hvordan kvinnene ble fremstilt.

I en studie av Berg & Projansky (gjengitt av Dahlén 2008:480), blir TV-kommentatorenes skildring av WNBA- og NBA-spillere analysert. Analysen er gjort i 1996/1997 – det året de to profesjonelle ligaene Women’s National Basketball Leauge (WNBA) og American Basketball League (ABL) startet opp. Berg & Projansky konkluderer med at det finnes mange likheter i fremstillingen av de kvinnelige og mannlige basketballspillerne, men at det også finnes ulikheter som bekreftet det tradisjonelle mannlige hegemoniet innenfor konkurranseidrett. Karakteristikkene som bare ble brukt om kvinnene var disiplinering, eksiltilværelse og hus- og hjemmetilknytning. Den første kategorien omfatter at kvinnene ble fremstilt som underdanig og at deres fremgang kom som et resultat av å følge andres (ofte menns) råd. Temaet eksiltilværelse ble brukt for å plassere kvinnene utenfor eller ved siden av de mannlige, ”ekte” ligaene. Bakgrunnen for dette var at mange av spillerne tidligere hadde spilt i utlandet fordi det ikke fantes noen profesjonell liga i USA. Selv om kommentatorene i utgangspunktet mente det positivt da de trakk frem at det var spillernes kjærlighet til sporten som hadde brakt dem dit de var, gjorde dette fokuset også til at oppmerksomheten ble dratt bort fra spillernes identitet som profesjonelle basketballspillere i USA. Kvinnene ble dermed fremstilt som ”de andre” i forhold til mennene, noe som igjen forsterket det mannlige hegemoniet innenfor sporten. Den tredje kategorien kommentatorene brukte utelukkende om kvinner, var hus- og hjemmetilknytning. Fokuset på kvinnenes rolle utenfor idrettsarenaen, som for eksempel deres roller som hustruer, mødre, døtre, trakk fokus bort fra kvinnene som idrettsutøvere, og skapte dermed et inntrykk av at idretten var mindre viktig for de kvinnelige utøverne. Dahlén (2008a:483) konkluderer med at disse faktorene til sammen bidrar til å konstruere idrettslige identiteter på bakgrunn av kjønn, noe som igjen legitimerer ulike holdninger til kvinneidrett som er negative.

Vi ser altså at kampen for likestilling innenfor mediesporten handler både om at man ønsker en mer lik fordeling av dekningen av kvinne- og herreidrett, og at man ønsker en fremstilling av kvinnene som ikke bidrar til å forsterke det mannlige hegemoniet som råder innenfor både idretts- og medieverdenen. Senere i oppgaven skal jeg komme inn på om tidligere funn som er nevnt i dette kapitelet går igjen i Bergens Tidendes dekning av NM-sluttspillene i basketball for kvinner.

Utvalg

Utvalget som har blitt analysert er alle artikler i Bergens Tidende som omhandler damebasket i forbindelse med NM-sluttspill de ti siste årene. Selv om dette bare er et utvalg av den totale dekningen av damebasket disse årene, mener jeg likevel at en analyse av NM-sluttspillene, som jo er høydepunktet i løpet av en basketballsesong, vil kunne gi et bilde av utviklingen i dekningen.

Årsaken til at jeg har valgt Bergens Tidende er at dette er regionens største avis, og dermed den avisen som har størst makt når det gjelder å sette dagsorden. Samtidig er Bergens Tidende, sammen med BA (Bergensavisen), den eneste avisen som har Gimle basketballklubb innenfor sitt dekningsområde.

Metodisk tilnærming

Jeg vil nå gjøre rede for metodiske analyseredskaper som jeg vil benytte meg av i analysen av Bergens Tidende dekning av NM-sluttspillet i basketball for kvinner de siste ti årene. For å finne svar på problemstillingen i denne oppgaven, har jeg startet med å gjennomføre en kvantitativ analyse av dekningen i Bergens Tidende.

Kvantitativ metode er en fremgangsmåte som befatter seg med tall og målbare elementer. I den kvantitative metoden står reliabilitet, validitet og generalisering sterkt. Denne metoden har jeg benyttet meg av for å få en oversikt over omfanget av dekningen, og samtidig kategorisere ved hjelp av ulike ”koder” som dato, sakenes lengde, bilder, kilder og tema. Jeg har tatt for meg samtlige artikler som er skrevet i forbindelse med NM-sluttspillet for kvinner fra 1999-2008. Deretter har jeg talt opp det totale antallet for så å dele dette opp i årstall. Jeg har videre kategorisert artiklene som ”saker” og ”notiser”. Førstnevnte kategori inneholder saker med byline (signatur), mens sistnevnte kategori inneholder små saker, som oftest på rundt 60-100 ord, uten byline. Jeg har også talt opp det totale antallet bilder hvert år. På denne måten har jeg fått et inntrykk av omfanget av dekningen av NM-sluttspillene. Etter å ha kategorisert og talt opp artikler og bilder, har jeg gjennomført en kvalitativ analyse av stoffet. I motsetning til kvantitativ metode, går kvalitativ metode i dybden. For å finne ut hvordan kvinnene blir fremstilt, vil det være hensiktsmessig å gå dypere inn i stoffet for å se hva tekstene sier, og hvilke egenskaper kvinnene blir tillagt gjennom tekstene.

Utviklingen i dekningen av NM-sluttspillet for kvinner i BT

I perioden 1999–2008 er det skrevet totalt 67 artikler i forbindelse med NM-sluttspillene i basketball for kvinner.[7] Størsteparten av disse artiklene omhandler Gimle, men også Hop og Ytrebygda er tatt med i opptellingen i de årene de har spilt NM-sluttspill. Gimle har spilt NM-sluttspill i hele denne perioden, mens Hop har vært med siden 2001, Ytrebygda bare i 2006.

Dekningen har sitt høydepunkt i 1999, da Gimle tok sin første Kongepokal. I denne perioden skrev Bergens Tidende hele 24 saker rundt NM-sluttspillet, noe som utgjør 36 prosent av den totale dekningen i løpet av tiårsperioden. Antall bilder i denne perioden var åtte av totalt 17 bilder, noe som utgjør 47 prosent av det totale antallet bilder. Dekningen nådde et bunnivå i 2005 da det kun ble publisert én sak med bilde fra NM-sluttspillet.

Som vi ser av grafen som illustrerer dekningen av NM-sluttspillet i basketball for kvinner fra 1999 til 2008 har det vært et dramatisk fall fra 1999 til rundt 2001/2002. Siden da har dekningen av NM-sluttspillene for kvinner stabilisert seg på det jeg vil kalle et minimumsnivå. Jeg vil nå komme inn på hva jeg antar er de viktigste årsakene til dette.

Da Gimle tok sitt første NM-gull for kvinner i 1999 markerte dette slutten på Høybråtens enevelde i Norsk basketball. Samtidig var det første gang i historien at et lag fra Bergen vant NM-gull i basketball på kvinnesiden. I 1999 var det heller ingen herrelag fra Bergen som hevdet seg i basketball, noe som gjorde at de ikke stjal så mye av oppmerksomhetene fra kvinnene. Gimles lag besto i stor grad av lokale spillere fra Bergen, samt to importspillere, Amanda Spry Hansen (England ) og Tracy Harris (Canada), som skulle vise seg å bli to av de som fikk mest oppmerksomhet i pressen. Importene representerte noe nytt i norsk kvinnebasket, og var samtidig to fargerike personer som gjorde seg godt i media. Bergenseren Kristine Austgulen var også et yndet intervjuobjekt, både fordi hun var et ekstremt talent, fordi hun kom fra en relativt kjent basketfamilie, og fordi hun var en person formidlet klare meninger om det meste. Alle disse faktorene gjorde at Gimle i starten var interessant stoff for pressen. Samtidig gjorde Gimle en enorm jobb med å profilere seg selv. Assistenttrener for damelaget, Krister Hoaas, sendte ut vinklede pressemeldinger til blant annet tre av byens aviser flere ganger i uken.[8] I tillegg delte han ut 1000 fribilletter til hver kamp, og hang opp plakater [affischer] som reklamerte for kampene i handlesentre og haller. I sesongene på slutten av nittitallet trakk Gimle rundt 300 tilskuere i snitt, bare slått av herrefotballaget Brann, damehåndballaget Tertnes og herrebasketlaget Ulriken i Bergen.

Men pressedekningen dalte vesentlig allerede i 2000. Gimle hadde vist seg så suverene i eliteserien at pressen anså Gimle som en sikker gullkandidat i både seriespill og NM-sluttspill. ”Jeg har en tydelig opplevelse av at folk visste mer om Gimle før enn det de gjør nå. Folk mistet interessen fort fordi vi var så suverene.”[9] Spenningen var borte, noe som illustreres godt gjennom BTs artikler i 2000 med titlene ”Lei av å være suveren” (BT 29.01.00) og ”I skyggen av Basketligaen” (BT 18.03.00). Sakene handler blant annet om at publikumsinteressen var dalende fordi Gimle var for suverene. På samme tid opplevde herrebasket et enormt oppsving etter opprettelsen av Basketligaen, BLNO. Men om BLNO var årsaken til at damebasket fikk mindre oppmerksomhet er et vanskelig spørsmål å besvare. Hoaas er blant dem som mener kvinnebasketen profitterte på oppmerksomheten som BLNO ble viet i starten.

Totalt sett fikk basket i overkant mye oppmerksomhet med opprettelsen av BLNO. Vi fikk litt drahjelp da. Kristine Austgulen var blant annet på Brann stadion og ble hyllet. Det hadde aldri skjedd uten BLNO (ibid).

Hoaas har nok delvis rett. At basket kanskje fikk mer oppmerksomhet enn det strengt tatt ”fortjente” nasjonalt sett, er det få som er uenige om i dag. Da jubelbrølet hadde lagt seg, konkluderte mange utenforstående med at BLNO var et fint innpakket produkt der innholdet ikke sto i stil med innpakningen. Utviklingen i dekningen i NM-sluttspillet viser likevel at Gimle fikk vesentlig mindre oppmerksomhet i 2000 da BLNO startet. Om de hadde fått enda mindre dekning uten BLNO er vanskelig å spå, men det er naturlig at den økte dekningen av herrebasket gikk på bekostning av noe.

Hoaas peker også på et annet interessant poeng. De kvinnelige basketspillerne var for ”snille”:

Gimlespillerne var snille piker. De hadde ingen Mette Davidsen eller Mia Hundvin, og var ganske kjedelige å intervjue. Det var seriøse jenter som skulle bli leger og tannleger. Kanskje ikke Gimle var flinke nok til å bygge profiler? Marianne Hella er for eksempel en fantastisk idrettsutøver, men hun kommer aldri til å bli en profil (ibid).

Dette samstemmer med det Dahlén (2008a:389) skriver om mediesportens helter og stjerner. At en person er fremgangsrik i sin idrett betyr ikke nødvendigvis at han eller hun blir en stjerne. Definisjonen på en idrettsstjerne er blant annet at utøveren blir kjent langt utenfor idrettens grenser, og innebærer at ulike medier, som ukebladene og TV gjør personen kjent ved å fokusere på de tingene utøveren gjør utenfor idrettsarenaen. Kvinnebasketen manglet disse profilene. Årsaken er blant annet det som Hoaas peker på, nemlig at spillerne ikke var villige til å gi nok av seg selv i pressen, og at de var ”snille piker”.

På det danske håndballandslaget ser vi det motsatte i Frandsens analyse (2008:158). Hun mener lagets mediesuksess blant annet kan forklares med personsammensetningen, som ”gav medierne et optimalt utgangspunkt for over tid å konstruere et helt mytisk univers af stereotyper” (ibid). Frandsen trekker frem Anja Andersen, som i kraft av sin spillestil og ukonvensjonelle opptreden både på og utenfor banen representerte ”et centralt anarkistisk element på et ellers stærkt system – og kollektivorientert hold” (ibid:158). Slike anarkistiske personligheter dyrkes i massemediene, i følge Frandsen, fordi de har sterk fascinasjonskraft. Dermed bidrar de til å sikre underholdning i medieproduktet, noe konkurransemomentet i seg ikke alltid kan.

Norsk damebasket manglet slike fascinerende personligheter. De kvinnelige spillerne ønsket at idretten og det sterke kollektivet som var mye av årsaken til den sportslige suksessen skulle være det som sto i fokus, og hadde ikke noe ønske om å profilere seg selv på andre måter for å skaffe oppmerksomhet til idretten sin.

De seneste årene har dekningen av NM-sluttspillet stabilisert seg på et meget lavt nivå, dette til tross for at det siden 2001 har vært to lag fra Bergen med i samtlige NM-sluttspill, samt tre lag i 2006.[10] I sesongen 2007/2008 ble Kvinneligaen opprettet, et konsept som skulle heve nivået og oppmerksomheten rundt damebasket. Ulf Landström, seriekoordinator i Norges Basketball Forbund, med ansvar for Kvinneligaen og tidligere landslagstrener for kvinnelandslaget, mener Kvinneligaen så langt har vært en suksess, og at NM-sluttspillene de seneste årene har vært godt arrangerte med gode og spennende kamper.

Informasjon jeg har fått på bakgrunn av min tid i Bergens Tidende tyder likevel på at holdningen om norsk kvinnebasket etter hvert er så inngrodd i redaksjonen at det skal mye til for å endre dette synet. Blant annet var det i perioden 2004-2005 kun fire lag i eliteserien for kvinner, noe som førte til at Bergens Tidende bevisst nedprioriterte dekningen av kvinnebasket. At eliteserien denne sesongen besto av så få lag, har fått mange til å stusse på kvaliteten. At landslaget i samme periode gjorde det meget godt internasjonalt, ble ikke lagt merke til i pressen.[11] Samtidig sitter journalistene i Bergens Tidende igjen med en oppfatning om at Gimle fortsatt er suverene. Tapet i NM-finalen i 2006 ble ansett som et arbeidsuhell som ikke kom til å gjenta seg. Før 2008/2009-sesong gjennomgikk Gimle et enormt generasjonsskifte, som førte til historisk dårlige resultater. For første gang på over ti år endte Gimle på andreplass i serien og tredjeplass i sluttspillet. Denne overgangen har fått foregå i stillhet. ”Gimle vinner jo alltid”, er fortsatt en gjenganger i redaksjonslokalene, og en evig forklaring på hvorfor man bare dekker kampene på notisnivå. Mens satsningen på sport i mediene øker, blant annet med et stadig økende antall sportsmagasiner og sportsvedlegg, opplever kvinnebasketen i samme periode at de blir marginalisert og usynliggjort i pressen.

Mest sannsynlig er det to organisatoriske grunner til dette. For det første gikk Bergens Tidende over til tabloidformat i løpet av perioden (2006), noe som kan ha vært med å påvirke hvor mye plass forskjellige idretter ble viet i spaltene. For det andre forandret Norgesmesterskapet for kvinner form i løpet av denne perioden. I starten av perioden ble det spilt flere kamper som strakk seg over en lengre periode, og NM-vinneren ble kåret som et resultat av ”best av fem kamper”. Fra 2003 ble hele NM-sluttspillet avviklet i løpet av en helg, der det kun var én finale som kåret NM-vinneren. Dette gjør naturligvis at det blir færre artikler som omhandler NM-sluttspillet etter at arrangementsformen ble endret.

Hva forteller tekstene egentlig?

Som nevnt blir kvinnelige og mannlige idrettsutøvere ofte beskrevet på ulike måter. I utvalget av tekster denne oppgave tar for seg, har jeg funnet mange eksempler på dette. En gjennomgående formulering som blir brukt i artiklene er bruken av ordene ”jenter”, ”jentebasket”, ”jentegjengen fra Gimle” osv. En slik omfattende bruk av ordet gutt hadde vi neppe sett i sammenheng med herrebasket eller annen herreidrett. Bruken av ordet bidrar til en infantilisering av kvinnene, som Dahlén (2008a) nevner i sitt kapittel om kjønn og medier. Spesielt bruken av formuleringen ”jentegjengen fra Gimle” får laget til å fremstå først og fremst som en venninnegjeng, der idretten kommer i andre rekke.

Videre finner man at de kvinnelige basketspillerne ved flere anledninger blir fremstilt som ”de andre” (the others). Et eksempel er artikkelen ”Gimles jernlady” (11.12.99) som handler om kanadiske Tracy Harris.At hun er sterk og løfter mer i vekter enn mange menn blir fremstilt som meget oppsiktsvekkende og komisk. På denne måten bidrar man til å forsterke det maskuline hegemoniet som råder i idretten. Kvinnelige idrettsutøvere som er kraftfulle og sterke blir fremstilt som et avvik fra normalen og forsterker det allerede eksisterende bildet av mannlige og kvinnelige idrettsutøvere. Samtidig finnes det eksempler på kvinnelige utøvere som blir representert (eller representerer) seg selv som sterk og muskuløs, med mer suksess enn i tilfelle med Harris. Gunhild Timannsvik (2003) bruker representasjonen av den norske langrennsløperen Bente Skari som eksempel. I en artikkel i ukebladet Se og Hør, kalt Jernkvinnen, presenteres Skaris veltrente kropp, store muskler og mannlig posering, samtidig som det blir lagt vekt på hennes kvinnelighet.

Denne typen dobbelthet blir mer og mer vanlig i sportsjournalistikken, og man ser tendenser til at kvinnelige idrettsutøvere har fått en mer sammensatt og variert identitet. Verdier som styrke, kraft og selvbevissthet blir ikke lenger bare brukt om menn. Dahlén (2008b) viser til det samme i sin analyse av kulekjører Kari Traa. Han mener disse idrettskvinnene representerer en slags postfeminisme, som oppløser de binære kodene som brukes for å skille mannlige og kvinnelige utøvere. Årsaken til at dette ikke blir en suksess i tilfelle med Harris, henger nok sammen med hennes eller journalistens manglende evne til å representere seg selv som kvinnelig og selvbevisst.

Artikkelen ”Jentene stjal showet” (19.04.99) er også et eksempel på hvordan det mannlige hegemoniet fortsatt råder i idretten. Det at ”jentegjengen” fra Gimle tok NM-gull, mens Ulriken feilet i sitt forsøk samme helg, blir fremstilt som ”mot normalen”. Den underliggende beskjeden er at Ulriken ville fått all oppmerksomheten dersom de hadde hatt suksess, men siden Ulriken tapte, ble man ”nødt” til å snu oppmerksomheten til kvinnene.

Som nevnt fant Duncan og Messner (1998) at nederlag på idrettsbanen blir beskrevet forskjellig alt ettersom det er kvinner eller menn som feiler. Ettersom Gimle bare har tapt én kamp i NM i perioden som har blitt analysert, finnes det få eksempler på dette. Men saken fra NM-tapet i 2006 taler sitt tydelige språk. Under tittelen ”NM-gullet glapp for Gimle” (27.03.06) bruker den mannlige journalisten mesteparten av saken på å understreke alt som gikk galt for Gimle i denne kampen. Ikke én gang trekker han frem motstanderens gode sider som til slutt gjorde at de vant kampen. Samme artikkel er akkompagnert av et stort bilde av en gråtende Sigrun Eskeland.Førsteinntrykket er at hun gråter pga tapet, men sannhetene er at hun ble skadet, og bildet er tatt lenge før tapet var et faktum. Den gråtende idrettskvinnen finner vi igjen i artikkelen ”Gråt for Gimle” (18.03.02) der Tracy Harris tar til tårene i det som skal være hennes siste kamp for Gimle.Fremstillingene i de nevnte sakene bidrar til å forsterke oppfatningen om at kvinners følelser er en svakhet i idrettssammenheng, noe som igjen bidrar til en infantilisering av kvinnelige idrettsutøvere, og forsterkning av det mannlige hegemoniet.

Det utenomsportslige fokuset som ofte hører med til kvinneidretten, finner vi også igjen i utvalget som er analysert, blant annet i saken ”Fjellhamar skal få noe å tygge på” (20.03.99) som handler om at Maren Lillehaug er tannlegestudent.Referansen til tannlegestudiet finner vi også igjen i flere andre saker i denne perioden. Ved å fokusere på kvinners rolle utenfor idrettsarenaen, trekker man dermed fokus bort fra idretten, og skaper et inntrykk av at kvinnene har viktigere roller, og at idretten er en slags bigeskjeft [sidoaktivitet].

Videre viser materialet at det er lite fokus på fysiske og tekniske styrker i kampreferatene. Fokuset ligger på damenes evne til å samarbeide og jobbe hardt, noe som kan illustreres gjennom et sitat fra artikkelen ”Gullglitrende Gimle” (06.03.00).

De nærmest danset rundt på banen, jobbet hardt og effektivt, traff kurven med nydelige skudd og samarbeidet hele tiden. Godt forsvarsspill med mange returer. Spilleglede. Slik blir det norgesmestere av.

Jeg tror neppe man hadde funnet disse formuleringene i et referat fra en herrekamp. ”Å danse rundt på banen” er neppe en karakteristikk som ville bunnet i en konklusjon om at det er slik man blir Norgesmester i herrebasket.

Innholdsanalysen viser også at Bergens Tidende tidligere skrev mye mer om forhold som foregikk utenfor kampsituasjon. De fokuserte blant annet på sponsorer, tilskuersnitt, forholdene rundt landslaget, spillersjakten og spillernes liv utenfor basketballbanen. Nå begrenser dekningen seg til kun å omtale kampene og resultatene. Dette gjør at kvinnebasketen ikke får bygget profiler, og dermed blir mindre attraktive for både sponsorer og publikum.

Oppsummering

Kommersialiseringen i kvinnebasket i Norge er ikke kommet langt. Selv om det kreves en del penger for å ha mulighet til å delta i eliteserien, er det beskjedne økonomiske rammer. Spillerne får ikke lønn (med unntak noen få importspillere), men betaler selv kontingent [medlemsavgift] og lisens, og må samtidig bidra til å skaffe inntekter til klubben gjennom dugnader [frivilligarbete] og jobbing mot sponsorer. Dermed faller kvinnebasketen på mange måter utenfor den nye økonomiske symbiosen mellom sport og medier. I stedet for en symbiose mellom kvinnebasket og medier, bærer forholdet mer preg av det Helland (2003:13) kaller parasittisme, der kun en av partene har fordel av samlivet.

Presseoppmerksomheten blir ikke en forutsetning for å overleve i kvinnebasket, men blir heller sett på som en bonus som kan gjøre det enklere å skaffe sponsorer og øke rekrutteringen. Jeg oppfatter at kvinnene har slått seg til ro med at det er det mannlige hegemoniet som råder. De har akseptert at de lever i skyggen av herreidrett og blir definert i forhold til menn og deres prestasjoner. Samtidig rådet det en oppfatning i Gimle om at de sportslige prestasjonene var gode nok til å selge seg selv, hvilket også viser en manglende [bristande] forståelse for hvordan medieverden fungerer. I andre mer kommersielle idretter ville det profesjonelle apparatet rundt et slikt lag kunne utviklet strategier som gjorde produktet mer attraktivt for media, men i kvinnebasket er ressursene så små at det ikke finnes et slikt apparat. Ifølge Hoaas koker det hele ned til at det er den innsatsen klubbene selv legger ned, som er det de får tilbake. Landström er enig i at klubbene må gjøre en bedre jobb for å profilere kvinnebasket:

Hva gjelder mediedekningen for kvinnebasket, så ønsker vi jo selvfølgelig å kunne være mer synlig i media. Her må nok både vi [basketballforbundet] og klubbene serve media mer og bedre, og fremfor alt kanskje tipse media om litt mer spesielle saker enn kun kamprapporter. Gjennom flerforbundsavtalen så er vi jo også med i Sportsmagasinet på TV 2 Sport, og vi vil prøve å få innslag med damebasket også der.[12]

Selv om verken klubbene eller Norges Basketballforbund er fornøyde med omfanget av dekningen av kvinnebasket, mangler det ressurser for å gjøre den jobben som trengs for å øke profileringen.

Analysen viser også at det er mange andre faktorer som påvirker dekningen. Dette handler både om ressursene klubbene selv forvalter, og om ressursene i avisredaksjonene. Bergens Tidendes sportsredaksjon består i dag av tretten faste ansatte, én av disse er kvinne. Når sportsjournalistikken produseres av menn handler det ofte om menn, og retter seg blant annet gjennom såkalte ”mannlige” virkemidler til et mannlig publikum. Kvinnebasketen faller dermed mellom to stoler ved å ikke være et produkt som anses å være interessant for menn, samtidig som en profilering av kvinnebasket i avisene ikke tiltrekker seg de ”riktige” kommersielle aktørene som annonsørene på sportssidene ønsker å rette seg mot. Samtidig er det fortsatt slik at det å dekke kvinneidrett blir ansett som den minst prestisjefulle jobben man kan ha i en sportsredaksjon. Kvinner som ønsker å gjøre karriere innenfor sportsjournalistikken, ønsker derfor heller å dekke den mannlige, og mer kommersielle idretten.

Til daglig jobber seks av de faste ansatte i Bergens Tidendes sportsredaksjon med fotball som sitt hovedområde. Da sier det seg selv at det er få personer igjen til å dekke all annen sport. Den massive fotballsatsningen kveler på mange måter de mindre idrettene, og det blir en kamp for å få spalteplass. Denne kampen taper kvinnene og de mindre idrettene.

Studiene av mediedekningen i USA, der kvinnebasket er en kommersialisert idrett, viser at kvinnene fortsatt får forsvinnende lite oppmerksomhet sammenlignet med sitt mannlige motstykke. Det at idrettskvinnene får mer oppmerksomhet nå enn tidligere, stemmer derimot ikke med funnene fra denne undersøkelsen. Men om Bergens Tidende har kompensert ved å vie annen kvinneidrett mer oppmerksomhet er et spørsmål som ikke kan besvares på bakgrunn av denne analysen.

Innholdsanalysen viser at kvinnene fortsatt blir fremstilt på en annen måte enn menn i idretten. De stereotype oppfatningene henger fortsatt ved, og bidrar til opprettholdelse av det mannlige hegemoniet. Man kan dermed argumentere for at moderne sport fortsatt er en av de mest maskuline og kjønns-segregerte institusjonene i dag.

Litteratur

”Basketballens historie”, www.basket.no, 26. oktober 2008:http://www.basket.no/t2.asp?p=36138

Dahlén, Peter (2006): ”Basketsportens kommersialisering i Sverige och Norge”, i Rolf Edling m.fl. (red.): Idrottshistoriskt symposium 2005. Idrottens attraktivitet: Idealism, Kommersialism, Politik, Stockholm: Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, s. 104–123.

Dahlén, Peter (2008a): Sport och medier. En introduktion, Kristiansand: IJ-forlaget.

Dahlén, Peter (2008b): ”Tuff i rosa: Kari Traa som stilikon”, i Moving bodies. Idrettens helter (red. Peter Dahlén), Oslo: Norges idrettshøgskole, s. 169-189.

Duncan, Margaret Carlisle & Michael A. Messner (1998): “The Media Image of Sport and Gender”, i Lawrence A Wenner (red.): MediaSport, London & New York: Sage, s.170-186.

Frandsen, Kirsten (2008): ”De danske ’jern-ladies’ – mediemekanismer og nye opplevelsesformer”, i Moving bodies. Idrettens helter (red. Peter Dahlén), Oslo: Norges idrettshøgskole, s. 155-167.

Gentikow, Barbara (2005): Hvordan utforsker man medieerfaringer?Kvalitativmetode, Kristiansand: IJ-forlaget.

Helland, Knut (2003): Sport, medier og journalistikk. Med fotballandslaget til EM,Bergen: Fagbokforlaget.

Tinmannsvik, Gunhild (25.11.2003): “Jernkvinnen: Representasjonen av Bente Skari i Se og Hør, sett i lys av bruk av myter i sportsjournalistikken”, idrottsforum.org, [15. april 2009]: http://www.idrottsforum.org/articles/tinmannsvik/tinmannsvik.html

”Vær varsom-plakaten”, presse.no, [10.september 2008]:http://presse.no/Pressens_Faglige_Utvalg_PFU/Var_Varsom-plakaten/

Østbye, Helge, Knut Helland, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen (2007): Metodebokfor mediefag, Bergen: Fagbokforlaget.

Noter

[1] Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag eller verv, økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikter i forhold til deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet (presse.no 2008).

[2] Jeg vil også informere om at jeg på et tidspunkt har vært med å påvirke dekningen av et NM-sluttspill i Bergens Tidende. Under NM i 2007 var jeg selv skadet, og spilte ikke. Men jeg var med til Oslo, der sluttspille ble avviklet, og ringte selv til Bergens Tidende og informerte om at Gimle hadde tatt sitt åttende NM-gull. Jeg ordnet det også slik at et familiemedlem til en av spillerne sendte inn et privat bilde. Uten min påvirkning i denne saken, vil jeg anta at omtalen av Gimles åttende NM-gull ville endt opp som en notis.

[3] ”Begrepet symbiose kommer opprinnelig fra gresk, og beskriver samliv mellom to individer av ulike arter som begge har fordel av” (Helland 2003:23).

[4] Lengdeløp på skøyter slo gjennom i Norge i 1963 (Helland 2003:23), mens det første Husebyrennet i 1879 trakk i følge pressen mer enn 10.000 tilskuere (Nordahl og Tyrihjell i Helland 2003:40).

[5] Tall fra Norges Basketballforbund.

[6] TV-kanal eid av TV 2, som sendes over parabol og kabelnettet.

[7] Både vanlige artikler (med signatur) og notiser.

[8] Bergens Tidende, BA og Fanaposten.

[9] Personlig intervju med Krister Hoaas 10.11.08.

[10] 2001: Gimle og Hop, 2006: Gimle, Hop og Ytrebygda.

[11] Et Gimle-dominert landslag tapte i denne perioden en EM-kvalifiseringskamp mot Hviterussland etter ekstraomganger, et tap som førte til at Norge ikke kom seg til sluttspillet. Det samme hviterussiske laget kom på tredjeplass i EM-sluttspillet, og kvalifiserte seg til OL i Beijing der de til slutt tapte kvartfinalen mot vertslandet Kina.

[12] Intervju med Ulf Landström, 04.11.08.Copyright © Birgitte Lygre 2009.

All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author.

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann