Paralympic School Days
En workshop under EASS-konferensen i Umeå 18–22 maj 2011

Ingegerd Ericsson
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskolaDe europeiska sociologernas årskonferens gick detta år av stapeln i Umeå. Malmö högskolas idrottsvetenskapliga institution var tungt representerade, bland annat lämnade tjänstgörande redaktör skrivbordet och datorn några dagar i maj, och vi kommer under höstens uppdateringar att återkomma till konferensen.

En av de närvarande Malmöforskarna var Ingegerd Ericsson, och hon missade inte tillfället att informera sig om konceptet Paralympic School Days (PSD) som var föremål för en workshop under ledning av Kenneth Fröjd, SUH, och Solweig Hallberg, Umeå universitet. Syftet med PSD är att göra skolbarn i åldrarna 6–12 år medvetna om paralympisk idrott och funktionshinder i allmänhet.Vi var en grupp deltagare på EASS-konferensen från olika länder som tillsammans med några studenter fick ta del av en mycket intressant och välordnad workshop i det fantastiska IKSU Sport Centre. Workshopen kallades Paralympic School Days och huvudansvariga var Kennet Fröjd från SUH, Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott, och Solweig Hallberg vid Umeå universitet.

En Paralympisk Skoldag (PSD) är en del av den paralympiska utbildning som alla paralympiska arrangörer anordnar på uppdrag av den Internationella Paralympiska Kommittén (IPC). Den genomförs på samma sätt som olympiska arrangörer vanligtvis gör med OS-utbildning.

Fram till för några år sedan utvecklade paralympiska arrangörer sina egna PSD-koncept, men IPC har identifierat ett behov av ett väl utvecklat internationellt koncept som alla paralympiska arrangörer kan använda. SUH är en av sex organisationer som utvecklat ett sådant internationellt koncept på uppdrag av IPC.

PSD- konceptet riktar sig framför allt till skolbarn i åldrarna 6 till 12 år. För barnen startar processen ofta med en Paralympisk SkolDag där barnen får en chans att uppleva olika paralympiska idrotter och reflektera över sina erfarenheter.

Under de skoldagar som genomfördes under utvecklingsprocessen gjordes även attitydmätningar som visade att en PS-dag i sig kan ha en positiv inverkan på skolbarns attityder till personer med funktionshinder. PSD bygger på praktiska erfarenheter och reflektioner baserade på dem. En annan viktig grundtanke är att ha roligt!

PSD-konceptet kan med fördel användas i vilket land som helst och det behöver inte vara ett land som arrangerar paralympiska tävlingar. Under de senaste fyra åren har SUH utvecklat detta koncept ytterligare och nu finns ett PSD-kit.

Under denna workshop med SUH fick vi en möjlighet att uppleva delar av en PS-dag. Vi spelade rullstolsbasket, goalball med svarta ögonnbindlar, enbens-fotboll på kryckor och parvis boccia med bollrör som skulle riktas in i rätt vinkel. Det var ansträngande, svårt och roligt! Inget fel på varken kroppsspråk eller rörelseglädje där inte!

Vi diskuterade och reflekterade med hjälp av bilder på olika personer utifrån olika frågeställningar, där det gällde att exempelvis komma överens om vilka som är elitidrottare, vilka som har en funktionsnedsättning samt vilka som är lyckliga. Nyttigt och lärorikt! Vi fick nya erfarenheter och vi hade roligt! Dagen fungerade mycket väl för oss vuxna och kan säkerligen vara både givande och utvecklande för barn och ungdomar.

Stort tack till Solweig, Kennet och deras medarbetare!


(Kontaktperson: Solweig Hallberg)Copyright © Ingegerd Ericsson 2011


www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Kristian Sjövik