Uppdaterad den 5 mars 2015

Ny antologi om fotbollens supporterkulturer

De skandinaviska länderna är lika i en rad hänseenden, exempelvis samhällsstruktur, lagstiftning och kultur. Också när det gäller fotboll finns stora likheter – Danmark, Norge och Sverige introducerades ungefär samtidigt under 1970- och 80-talen till den engelska fotbollen och dess supporterkultur i de i TV varje vecka återkommande Sportslørdag, Tippekampen, respektive Tipsextra. Senare, på 1990-talet, kunde skandinaviska fotbollsintresserade bekanta sig med den italienska ligafotbollens visuella fankultur. Förhållanden och företeelser inom europeisk fotbollskultur gjorde starkt intryck på den skandinaviska publiken. Detta till trots har utvecklingen av supporterkultur och fotbollsrelaterade oroligheter utvecklats asymmetriskt.
I Fotboll och huliganism i Skandinavien presenteras ett antal inspel från olika utgångspunkter till debatten om huliganism i de skandinaviska länderna. Fotbollens supporterkulturer och oroligheter i anslutning eller med anknytning till fotboll är ett växande forskningsområde. I denna antologin samlas kompetenser av skilda slag i syfte att nå en bättre förståelse för fenomenet.

Antologin är redigerad av JONAS HAVELUND, LISE JOERN och KRISTIAN RASMUSSEN vid forskningsenheten Sport og Kropskultur, Institut for Idræt vid Aarhus Universitet i Danmark.

Ladda ner innehållsförteckning, förord och författarpresentationer gratis. Klicka här!

Beställ Fotboll och huliganism i Skandinavien! Skicka ett mail till bokorder@idrottsforum.org. Glöm inte att ange namn och adress. Bokens ordinarie cirkapris är 297 svenska kronor. Beställ idag, och köp den för 208 kronor (inkl moms). Boken levereras mot faktura. Frakt tillkommer.

Jonas Havelund, Lise Joern & Kristian Rasmussen
Fotboll och huliganism i Skandinavien
Malmö Studies in Sport Sciences | Vol. 8
158 sidor, 145x218 mm, hft
Malmö: idrottsforum.org 2010
ISBN 978-91-85645-10-7