ISSN 1652–7224   |   Redaktör: Joakim Åkesson   |   Uppdaterad den 11 oktober 2006
Länksidorna uppdateras kontinuerligt. Länkredaktören välkomnar synpunkter på urvalet av länkar; förslag på idrottsvetenskapligt relevanta länkar, gärna med kommentarer, och speciellt icke-svenska sajter; samt information om döda länkar i länksamlingen. Åter till länkkategorierna.

Forskning

Danmark

Sports, Body and Health: Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics
vid Syddansk Universitet.

Center for forskning i Idrett Sundhed og Civilsamfund
CISC sysselsätter sig med bl a samhällsvetenskaplig forskning inom idrott och kroppskultur.

Idrættens Analyseinstitut, IDAN
Idrottens analysinstitut, IDAN, är en oberoende institution som arbetar under det danska kulturministeriet.

Norge

Forskning.no - Sport og friluftsliv
Forskning.no initierades 2002 på initiativ av det Norska forskningsrådet. Bakom hemsidan står en förening omfattande inte  mindre än 21 universitet och andra institutioner.

Senter for Idrottsskadeforskning
Detta center som befinner sig på Norges idrettshøgskole finansieras av Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, Norsk Tipping AS och Pfizer AS. Målet med centret är att förebygga idrottsskador genom ett långsiktigt forskningsprogram. I särskilt fokus är idrotterna fotboll, handboll och alpin skidsport. På hemsidan kan man läsa om olika forskningsprojekt, ta del av nyheter och surfa vidare via det omfattande länlarkivet.

Norges forskningsråd
Norges forskningsråd delar varje år ut fem miljarder till olika forskningsprojekt. Dessutom ger de staten råd i forskningspolitiska frågor och skapar mötesplatser för forskare, finansiärer och de som kan ha nytta av forskningen. Till skillnad från i Sverige har Norge ingen särskild instans för idrottsforskning så för de som vill forska om idrott i Norge är det värt att skicka Norges forskningsråd ett brev. Förövrigt är rådet medfinansiär till självaste Idrottsforum.org.

NOVA
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd och aldring är ett statligt socialforskningsinstitut som har till syfte att bedriva forskning och utveckling av sociala förhållanden och utvecklingsprocesser. Den sociala roll idrotten spelar i vårt samhälle är inte att förringa…

Sverige

Centrum för idrottsforskning
CIF:s uppdrag är att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område.

ICLU, Idrottsvetenskapligt Centrum vid Lunds universitet
ICLU inrättades genom beslut av Universitetets rektor och började sin verksamhet den 1 januari 1995. i syfte att bidra till långsiktig kompetensuppbyggnad inom det idrottsvetenskapliga området.

SVEBI
Svensk förening för Beteende- och samhällsvetenskaplig Idrottsforskning. SVEBI är en intresseförening för forskning och utbildning inom idrotten.

Riksarkivet: Idrott
Svenska riksarkivets avdelning för idrott.

Forskning.se
Nationell webbplats för forskingsinformation

SCB
Statistiska centralbyrån har bl a statistik om befolkningen och dess fritid.

Internationellt

Birkbeck Sport Business Centre The Birkbeck Sport Business Centre is a specialist sport research and consultancy centre based in the Management Department at Birkbeck, University of London .We deliver high quality research, intelligence, networking and training to individuals, groups and organisations involved in the business of sport.

European College of Sport Science
vars syfte är att underlätta idrottsforskning på en europeisk nivå.

UKK Institute
UKK Institute är en finsk hemsida som har till syfte att promotera folkhälsa. Målet är att främja fysisk aktivitet och reducera antalet skador.

Sportscience
är en sida som framförallt publicerar artiklar i idrottsvetenskap. Har även ett länkarkiv.

SIRC
är en ideell organisation som inriktar sig på att tillhandahålla sportinformation. Deras ledord är att sportinformation ska vara lätt, billig och snabb.

Amateur Athletic Foundation
På AAFLA:s webbsida finns dels fakta om organisationen men framför allt en omfattande samling onlineartiklar från några av de största idrottsforskningstidskrifterna.


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann