ISSN 1652–7224   |   Redaktör: Joakim Åkesson   |   Uppdaterad den 3 maj 2006
Länksidorna uppdateras kontinuerligt. Länkredaktören välkomnar synpunkter på urvalet av länkar; förslag på idrottsvetenskapligt relevanta länkar, gärna med kommentarer, och speciellt icke-svenska sajter; samt information om döda länkar i länksamlingen. Åter till länkkategorierna.

Idrott och ledarskap

Coaches Choice: The Science and Practice of Coaching
“Tränarnas val” är en amerikansk sida som bland annat säljer instruktionsmaterial för idrottsledare.

Coaching Science Abstracts
Doktor Rushall från San Diego State University står bakom denna hemsida. Det som utmärker hemsidan är att den innehåller en sökmotor där man kostnadsfritt kan söka efter vetenskapliga abstracts som handlar om coaching. Det här är en typisk amerikansk hemsida där det är svårt att veta om det är seriösa forskare eller penningstinna ”konsulter” som står bakom sidan. Artiklarna verkar dock hålla viss vetenskaplig nivå.

Coaches Information Service
Idrottsvetenskapliga artiklar, nyheter och instruktionsmanualer för coacher finner den som besöker denna sida. Organisationen bakom sidan är associerad till The University of Edinburgh. – En vetenskapligt underbyggd informationsservice för praktiskt arbetande coacher helt enkelt!

Coachen
Coachen är Idrottsledarens hemsida. Sidan uppdateras förvånansvärt ofta och där går det att läsa artiklar, krönikor och intervjuer. Dessutom har de samlat en hel del annat material på hemsidan som de tror Idrottsledaren kan ha nytta av.

Lärande

Svensk skolidrott
Skolidrottsförbundets webbsida som innehåller tips om arrangemang, tävlingar, litteratur kortare artiklar, spel och annat.

ISHPES
International Society for the History of Education and Sport är en paraplyorganisation för historieforskare som intresserat sig för idrottsundervisning.

MUGI
MUGI, som står för Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning, är en hemsida där forskaren Ingegerd Ericsson erbjuder föreläsningar, studiedagar och handledning i motorisk utveckling och träning. Kategori: Idrott och lärande

Dansk Idrættslærerforening
Hemsidan till Danska idrottslärarföreningen. Här kan man läsa om idrottskurser i Danmark, nyheter på idrottslärarfältet, dessutom finns här en handbok för idrottslärare. 

Svenska idrottslärarföreningen
På den Svenska idrottslärarföreningens hemsida finns det information och nyheter av olika slag som kan vara av intresse för framförallt idrottslärare. Det finns exempelvis information om stundande konferenser.

Landslaget fysisk fostring i skolen
LFF är en Norsk intresseförening som verkar för en högre kvalitet på den fysiska aktiviteten i skolan genom bl a myndighetspåverkan samt att medverka vid lärarplanering. Organisationen ger bland annat ut en tidskrift och håller konferenser och kurser.

Psykologi

DIFO
"Dansk Idrætspsykologisk Forum". På DIFO:s webbsida hittar man nyheter, artikelförslag och boktips inom ämnesområdet.

American Psychological Association - Exercise and Sport Psychology
På denna hemsida finns det nyheter, nyhetsbrev, konferenskalender, länkar och annat matnyttigt. Detta är en viktig mötesplats för amerikanska idrottspsykologer.

Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport Psychology
Detta är hemsidan för en organisation som framförallt intresserar sig för motorik och idrottspsykologi i Kanada. Avsikten med denna organisation är att förmedla vetenskaplig information och utbyta erfarenheter på det motoriska och idrottspsykologiska området.

North American Society for the Psychology of Sport and Physical Aktivity
Denna organisation sysselsätter sig med forskning och utveckling inom mänskligt beteende i idrottsliga sammanhang.

Federación Española del Psicología del Deporte
Sammanslutningen Federacíon Española del Psicología del Deporte försöker koordinera och promotera det arbete som olika spanska organisationer lägger ned på området idrottspsykologi.

Svensk Idrottspsykologisk Förening – SIPF
är en intresseförening för svensk idrottspsykologi.

AmoebaWeb: Sport Psychology
är en sida som ger ett gediget intryck. Verkar dessutom hålla hög akademisk kvalitet.

www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann