ISSN 1652–7224   |   Redaktör: Joakim Åkesson   |   Uppdaterad den 3 maj 2006
Länksidorna uppdateras kontinuerligt. Länkredaktören välkomnar synpunkter på urvalet av länkar; förslag på idrottsvetenskapligt relevanta länkar, gärna med kommentarer, och speciellt icke-svenska sajter; samt information om döda länkar i länksamlingen. Åter till länkkategorierna.

Idrottens management

NASSM - The North American Society for Sport Management
Organisationens syfte är att verka för, stimulera och uppmuntra till studier, forskning, vetenskapligt skrivande och professionellt utvecklingsarbete på området Sport Management.

Ideell arena
är en kraft för att driva på utvecklingen av kunskap, ledarskap och organisation i den ideella sektorn. Ideell Arena har en stark vilja att bidra till nytänkande.

Sports Tourism International Council
Är en sida dedikerad att utveckla idrottsturismen som profession. Hemsidan är kopplad till tidsskriften Journal of Sport Tourism. Även om sidan är dåligt utvecklad kan den vara av akademiskt intresse.

Sport Management Info Centre
Målet med denna webbsida är att marknadsföra och uppmuntra studier, forskning och vidareutbildning inom området "Sport Management" - både när det gäller den teoretiska och den praktiska delen.
På sidan finns även länkar till sektioner i Europa, Nordamerika och Australien.

Sportcal.com
Sportcal.com är en hemsida om och för idrottsindustrin. Här presenteras nyheter om sponsring, media och internationella evenemang. Hemsidan drivs av företaget Sportcal Global Communications och enligt dem själva är deras produkt marknadsledande. Kategori: Idrottens Management

Archives of SPORT-BUSINESS-MANAGEMENT
De skriver: A new JISC Discussion and E-Mail service, entitled Sport BusinessManagement, has just been set up to bring together members of the sport business management community, both in the and internationally

Ekonomi

Idrottens Affärer
Är en privat hemsida med ekonomisk information om sport. Sidan verkar vara seriös och har ett ambitiöst utförande.

Sport och pengar
Presenterar sig som den bästa arenan på nätet för alla aktörer och intressenter inom den svenska sportindustrin

SponsorWorld
Dagliga nyheter inom sponsring i Norden.

Etik och juridik

The Court of Arbitration for Sport
(CAS) är en internationell oberoende skiljedomstol, placerad i Lausanne, för att underlätta hanteringen av konflikter inom idrotten.

EU Sports Law
Är en juridisk hemsida om sport i EU. Sidan har Engelska och Portugisiska initiativtagare.


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann