ISSN 1652–7224   |   Redaktör: Joakim Åkesson   |   Uppdaterad den 3 maj 2006
Länksidorna uppdateras kontinuerligt. Länkredaktören välkomnar synpunkter på urvalet av länkar; förslag på idrottsvetenskapligt relevanta länkar, gärna med kommentarer, och speciellt icke-svenska sajter; samt information om döda länkar i länksamlingen. Åter till länkkategorierna.

Idrott, hälsa och humanbiologi

ISBS
International Society of Biomechanics in Sports har startat denna sida för att sammanbringa människor med intresse av  att förstå och studera mänsklig rörelse.

Hälsa

FYSS
FYSS står för Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Hälsofrämjandet
Hälsofrämjandet försöker genom utbildningar och kurser höja den svenska folkhälsan.

Statens folkhälsoinstitut
är ett svenskt, nationellt kunskapscentrum för hälsa. Centrumet följer upp den svenska folkhälsopolitiken och fokuserar bland annat på alkohol, tobak och droger.

Medicin

Physician and Sportsmedicine
Är hemsidan för tidningen The Physician and Sportsmedicine. En tidning för personer med intressen på områdena fysiologi och medicin.

Physioroom
Gör anspråk på att vara marknadsledande nätskrift om idrottsskador.

Svensk idrottsmedicinsk förening
arbetar för att främja forskning och utbildning inom idrottsmedicin.

American Collage of Sports Medicine
ACSM bildades 1954 och har sedan dess devoterat sig åt att höja det allmänna medvetandet om fysisk aktivitets positiva inverkan på människor. Sidan verkar stå på en god vetenskaplig grund och organisationen ger ut en rad tidskrifter med idrottsvetenskaplig prägel. Skrifterna finns under rubriken Newsroom & Publications i den blåa menyn överst på sidan. Här kan läsaren kostnadsfritt ta del av abstractsen till artiklarna och vill man läsa artiklarna i fullformat får man lätta på plånboken och bli medlem.

AOSSM
The American Orthopaedic Society for Sports Medicine är enligt egen utsago världsledande inom forskning, utbildning och kommunikation på det idrottsmedicinska området.

Doping

Ren idrott
Informationssida från den svenska anti-dopingföreningen.

Antidoping Norge
Norsk stiftelse som arbetar för en renare idrott.

Anti Doping Danmark
Ett antidopingprogram skapat i samarbete mellan regeringen och idrottens organisationer.

WADA
Den världsomspännande antidopingbyrån som har till uppdrag att promotera, koordinera och bevaka antidopingarbetet på internationell nivå.

Riksidrottsförbundet – antidoping
Självklart har även Riksidrottsförbundet en sida om doping.

Dopingjouren
Kampen mot doping går vidare. Det är ingen enkel kamp men vi på Idrottsforum.org ska dra vårt trå till stacken. Här är länken till en telefonrådgivning dit man kan ringa anonymt med frågor om doping. På sidan finns det nyheter på området och organisationen som står bakom sidan har ett samarbete med läkemedelsinformationscentralen vilket gör att den även har en vetenskaplig anknytning.

dopingtelefonen
Den Norska motsvarigheten till Dopingjouren erbjuder bl a nyheter, fakta, artiklar och länkar om doping. Men framförallt ett telefonnummer för alla de som (anonymt eller inte) vill informera sig om doping.

www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann