ISSN 1652–7224   |   Redaktör: Joakim Åkesson   |   Uppdaterad den 3 maj 2006
Länksidorna uppdateras kontinuerligt. Länkredaktören välkomnar synpunkter på urvalet av länkar; förslag på idrottsvetenskapligt relevanta länkar, gärna med kommentarer, och speciellt icke-svenska sajter; samt information om döda länkar i länksamlingen. Åter till länkkategorierna.

Idrottsförbund

Idrottsförbund

Danmark

Danske Gymnastik og Idrætsforeningar
Är ett av flera nationella idrottsförbund i Danmark. DGI har bl a en bra sökmotor för idrottsvetenskapliga artiklar

Danmarks Idræts-forbund
DIF är ett annat av Danmarks nationella idrottsförbund. Förbundet hyser bland annat Danmarks olympiska kommitté.

Dansk Firmaidrætsforbund
Danska korpen har lyckats bibehålla sin självständighet och integritet.

Dansk Arbejter Idrætsforbund
Arbetaridrotten blev aldrig så stark i Sverige. Annat verkar det vara i Danmark.

Team Danmark
Team Danmark planerar elitidrotten i Danmark.

Friluftsrådet
Syftet med det Danska friluftsrådet är att stötta och uppmuntra friluftsliv och naturkunskap.

Norge

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
Norges idrottsförbund och tillika olympiska kommitté.

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon
Landsomfattande förbund för fotboll, handboll och ishockey.

Sverige

Riksidrottsförbundet
Riksidrottsförbundets hemsida är full av matnyttig information kring idrottspolitik, doping, idrottsjuridik, och idrottsstatistik.

SISU, Idrottsutbildarna
SISU är den svenska idrottsrörelsens egna studieförbund. Förbundet har höga pedagogiska ambitioner och hoppas vara en attraktiv resurs för rörelsens medlemmar.

Sveriges Olympiska kommitté
Cirka hälften av idrottsrörelsens specialidrottsförbund är medlemmar i den Svenska olympiska kommittén. Kommittén verkar för en höjning av värdet på de olympiska spelen i såväl ekonomisk som ideologisk mening.

Skåneidrotten
Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne.

Korpen
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är ett av de större förbunden inom Riksidrottsförbundet, med nästan 145 000 medlemmar. På organisationens webbsida kan man fördjupa sig i dess organisation och verksamhet. Här finns Hälsoskola, shop m.m.

Friluftsfrämjandet
Organisationen som är äldre än Riksidrottsförbundet verkar för folkhälsa och livsglädje. Förbundet bildades 1892 under namnet ”Riksföreningen för skidlöpningens främjande i Sverige”.

Svenska frisksportförbundet
Svenska frisksportförbundet är förbundet med en kontroversiell historia som för en blygsam tillvaro på idrottens fält i Sverige.

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF)
Sveriges äldsta nationella idrottsförbund låg bakom byggandet av Stockholm stadion och arrangerade Nordiska spelen i början av århundradet. Idag delar förbundet ut stipendier till idrottsforskare och verkar för museiverksamhet i idrottens tecken.

Internationellt

Finnish Sport Federation
Nittio år efter Riksidrottsförbundets bildande i Sverige sjösattes Finlandsidrottens paraplyorganisation.

Official Website of the Olympic Movement
Detta är den olympiska rörelsens samlingsplats på nätet. Här samsas organisationer som IOK, OCOGs, NOCs och IFs. Vad förkortningarna står för och hur rörelsen är organiserad återstår för läsaren att utreda.

Idrott över sundet
Det övergripande målet för Idrott över Sundet är att bidra till en ökad samhörighet och integration i Öresundsregionen. "Idrott över Sundet" vänder sig till all organiserad idrott, från korpidrott till elitidrott. Det vänder sig också till institutioner som handhar utbildning eller forskning inom idrottsområdet.

Internationella specialidrottsförbund

FIFA
Fotbollens internationella förbund.

UEFA 
Fotbollens Europeiska förbund.

FIS
International Ski Federation.

IAAF
International Association of Athletics Federation.

ITF
International Tennis Federation.

ISCA
International Sport and Culture Association. Danmark är via DGI medlemmar i detta internationella förbund som försöker sammanbringa idrotts-, kultur- och ungdomsorganisationer runt om i världen. Sverige och Norge saknas dock på medlemslistan.

Internationella specialidrottsförbund
En länksida hos IOK där den som vill kan få tag i länkar till internationella specialidrottsförbund. Här den intresserade exempelvis se vilka idrotter som är stora i världen men nästintill obefintliga i Sverige.


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann