ISSN 1652–7224   |   Redaktör: Joakim Åkesson   |   Uppdaterad den 3 maj 2006
Länksidorna uppdateras kontinuerligt. Länkredaktören välkomnar synpunkter på urvalet av länkar; förslag på idrottsvetenskapligt relevanta länkar, gärna med kommentarer, och speciellt icke-svenska sajter; samt information om döda länkar i länksamlingen. Åter till länkkategorierna.

Idrott och samhälle

Bunkeflomodellen
Bunkeflomodellen har blivit ganska känt vid det här laget. Bunkeflomodellen är idag något så intressant som ett bolag med ideell inriktning (!?). ”Bunkeflomodellen handlar om att stödja en ny livsstil, framför allt i skolor, men även i företag och organisationer, samt hos alla individer i samhället. AB Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen sprider konceptet från det framgångsrika Bunkefloprojektet, som idag har fått högsta ackreditering politiskt, idrottsligt och forskningsmässigt. Bunkefloprojektet är idag ett känt och efterfrågat välfärdsprojekt i hela landet.” (www.bunkeflomodellen.com,  2006-08-25).

Center For The Study Of Sport in Society
är ett center vars främsta syfte är att öka medvetenheten om idrott och dess plats i samhället. Centert tar bland annat fram program som syftar till att identifiera problem, erbjuda lösningar samt verka för idrottens samhällsnytta. Bakom sajten ligger Northeaster University i USA.

International Association for the Philosophy of Sport (IAPS)
Här hittar man fakta om organisationen, nyhetsbrev och innehållsförteckningar för de senaste numren av tidskriften Journal of the Philosophy of Sport.

Sportsanalyse.com
Dag Vidar Hanstad driver denna oberoende, icke kommersiella, hemsida för de som söker större insikt i idrottsfrågor. Här behandlas frågor som doping, elitidrott, idrottspolitik och medier.

Historia

Svenska idrottshistoriska föreningen
Här hittar man information om föreningens arbete och har möjlighet att ladda ner medlemsbladet.

European Committe for Sport History
Nyheter samt information om konferenser och publikationer återfinns på denna hemsida. CESH antog sin nuvarande form 1995 och arbetar idag bland annat med att samordna europeiska projekt som handlar om idrottshistoria.

International Association of Sports Museums and Halls of Fame
Internationell intresseorganisation för idrottsmuseum.

British Society of Sports history World Wide Web
En nätservice ägnad åt sporthistoria. Här finns länkar till konferenser, bokhandlar, forskning och mycket mer.

North American Society for Sport History
Nordamerikanska idrottshistoriska sällskapets hemsida. Att verka för studier, forskning och skrivande kring idrottshistoria är denna organisations främsta syfte.

International Counsil on Archives - SPO
ICA är en internationell organisation som hänger sig åt bevaranade, utveckling och användning av arkiv av olika slag. Organisationen har en särskild avdelning, SPO, som inriktar sig på idrottsarkiv.

Olympic Museum Lausanne
Olympiska museet har en hemsida där du bland annat kan ta en virtuell promenad genom de olika utställningarna.

Sociologi

Sport in Society
På denna sida studeras, analyseras och diskuteras idrotten utifrån en rad olika samhällsvetenskapliga perspektiv.  Några exempel är: politik, sociologi, historia och antropologi.

Sociosite - Leisure, Recreation, Sport
Sociosite är ett samhällsvetenskapligt informationssystem som har sin bas på universitetet i Amsterdam. Det främsta ämnesområdet är sociologi, och idrott och fritid har sina egna avdelningar. På denna sida finns en samling länkar till olika sociologisk resurser runt om på internet. Angreppssättet är internationellt, vilket innebär att det finns länkar till resurser från hela världen.

International Sociological Association - RC27
RC27 är avdelningen för idrottssociologi i organisationen International Sociological Association. Sidan syftar till att fördjupa forskningen kring vilken social mening och betydelse idrotten har samt att verka för samarbete på området. Här finns information om nätverk, publikationer och konferenser.

International Sociology of Sport Association
ISSA inriktar sig på att utforska idrotten ur ett sociologiskt perspektiv. På denna sida finns det konferensinformation, en del intressanta länkar samt information om tidskriften International Review for the Sociology of Sport.


Politik

Danmark

Dansk Folkeoplysnings Samråd - kultur och debatt
En Dansk paraplyorganisation för 38 olika folkupplysningsorganisationer.

Sundhedsstyrelsen – fysisk aktivitet
Sundhedsstyrelsen är den institution i Danmark som arbetar med folkhälsofrågor.

Kulturministeriet: Idrott
Danska kulturministeriet och dess idrottspolitik.

Dansk Idrættshistorisk Forening
Dansk idrottshistorisk förenings hemsida är inte ”non stop action”. Det man dock kan roa sig med här är att titta på vilka böcker föreningen gett ut och vad dessa innehåller.

Norge

Norges kultur och kyrkodepartement - idrottspolitik
Det Norska departement som har ansvar för att fördela det Norska statliga idrottsstödet. Ett stöd som kommer från Norska speltjänst överskott.

Sverige

Regeringen
Den svenska regeringens idrottspolitik.

Sveriges riksdags kulturutskott – idrottspolitik
I den Svenska riksdagen är det främst kulturutskottet som arbetar med idrottspolitik.

Sveriges kommuner och landsting – idrottspolitik
Sveriges kommuners och landstings webbplats. Här finns information om utredningar, konferenser och idrottspolitik i största allmänhet.

Ungdomsstyrelsen: Fritid och föreningsliv
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att ungdomar ska få tillgång till makt och välfärd. Ett av ungdomsstyrelsens fokuserade områden är fritid och föreningsliv.

allFair
allFair är en ideell intresseförening som verkar för god idrottsetik. Deras slogan ”allFair är att vinna varje pris men inte till varje pris” är klatschig och träffsäker. Ett roligt inslag på hemsidan är när idrottsprofiler av vitt skilda slag får ge uttryck för sin syn på Fair play. På sidan hänvisas även till intressant litteratur om idrottsetik.

Women's Sports Foundation
En sajt som helt ägnas kvinnor och idrott. Den amerikanska Women?s Sports Foundation grundades 1974 av Billie Jean King, tennisstjärnan, med syftet att vara ?a charitable educational organization dedicated to ensuring equal access to participation and leadership opportunities for all girls and women in sports and fitness?.

Internationellt

EU och idrott
Europeiska unionen tycker och tänker även om idrott.

FN och idrott
Förenta nationerna menar att idrotten har en viktig roll att spela.

Australian Sports Commission
Australiensisk statlig idrottspolitik.


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann