ISSN 1652–7224   |   Redaktör: Joakim Åkesson   |   Uppdaterad den 10 oktober 2006
Länksidorna uppdateras kontinuerligt. Länkredaktören välkomnar synpunkter på urvalet av länkar; förslag på idrottsvetenskapligt relevanta länkar, gärna med kommentarer, och speciellt icke-svenska sajter; samt information om döda länkar i länksamlingen. Åter till länkkategorierna.

Tidskrifter

Norge

Idrettsmagasinet - Norge
Idrettsmagasinet vill vara Norges ledande idrottsfackliga nätbaserade tidsskrift. På sidan publiceras idrottsvetenskapliga artiklar av olika slag. Sidan har en ganska tydlig fysiologisk profil.

Sverige

Svensk Idrott
har ledorden "informera, inspirera, roa och oroa" som grund för sina artiklar. En del av artiklarna finns att läsa direkt i fulltext på webbsidan.

Internationellt

Entertainment Law
En sida som hanterar juridiken på underhållningsindustrins fält.

European Journal of Sport Science
är en vetenskaplig tidskrift som presenterar forskning på bland annat områdena idrottsmedicin och idrottspsykologi.

International Journal of Sports Marketing and Sponsorship is a market intelligence publisher and consultancy in sports marketing, sponsorship and digital television.

Journal of the Philosophy of Sport
På JPS webbsida hittar man innehållsförteckningar för tidskriften från 1999 och framåt. Gå in under rubriken "Back Issue Contents" för att leta bland dessa. Under sökfunktionen kan man även söka artiklar i andra idrottsvetenskapliga tidskrifter.

Journal of Sport & Social Issues
Denna tidskrift behandlar idrottens inverkan på sociala förhållanden utifrån en rad perspektiv. Bland dessa finns det historiska, ekonomiska och politiska.

Journal of Sports Economics
publicerar avhandlingar på området idrottsekonomi. Skriftens främsta mål är att bidra till en vidgning av forskningens utsträckning på det idrottsekonomiska fältet. På denna sida kan man navigera sig fram via ett antal specifika ämnesområden, exempelvis arbetsmarknadsforskning.

Journal of Sports Sciences
En sida dedikerad  åt idrottsmedicin och idrottsfysiologi.

Journal of Sport Tourism
Idrottsturism är ett stort, snabbt expanderande, område. På denna sida kan läsaren finna material och diskussioner på detta område.

Play the Game
Webbtidskrift med artiklar i fulltext. Bakom sajten står The Sports Intelligence Unit (SIU) som är ett frivilligt, oberoende nätverk för idrottsjournalister och -forskare.

The Sport Journal
En amerikansk nättidskrift om idrott. Här hittar man artiklar i fulltext från 1999 och framåt. Bakom tidskriften står "United States Sports Academy" i samarbete med "International Coaches Association" och "International Association of Sports Academies".


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann