ISSN 1652–7224   |   Redaktör: Joakim Åkesson   |   Uppdaterad den 3 maj 2006
Länksidorna uppdateras kontinuerligt. Länkredaktören välkomnar synpunkter på urvalet av länkar; förslag på idrottsvetenskapligt relevanta länkar, gärna med kommentarer, och speciellt icke-svenska sajter; samt information om döda länkar i länksamlingen. Åter till länkkategorierna.

Utbildningar inom idrott

Danmark

Institut för idrott
skapades den 1 september 1997 genom en sammanslagning av Laboratoriet for Human Fysiologi, August Krogh Instituttet samt Center for Idrætsforskning, Københavns Universitet och Danmarks Højskole for Legemsøvelser. Institutet tillhör Naturvidenskabelige Fakultet, men har såväl en samhällsvetenskaplig som en beteendevetenskaplig profil.

Norge

Norges idrottshögskola
Norges idrottshögskola har nationellt ansvar för grundforskning och forskarutbildning inom idrott. Högskolan utbildar och forskar bland annat i idrottshistoria, idrottspsykologi och idrottspedagogik.

Högskolan i Telemark
Norsk högskola med utbildningar i idrott och friluftsliv.  Administration och ledarskap är framträdande.

Sverige

Idrottsvetenskapliga programmet vid Malmö högskola
startade våren 2002, har temat idrott och samhälle i fokus i sina utbildningar. Idrottsvetenskap betraktas som ett flervetenskapligt kunskapsområde som omfattar den idrottande människan, idrottskulturen och dess roll i samhället.

Idrottshögskolan i Stockholm
– har som profilområden fysisk aktivitet samt idrott och hälsa. Specialidrottstränarutbildningen förbereder för arbete som tränare och utbildningsledare inom idrottsrörelsen, organisationer och företag. Forskning sker inom idrottslära, humanbiologi, beteendevetenskap och historia.

Coaching and Sport Management
vid Växjö Universitet är en bred utbildning med betoning på ledarskaps-, organisations- och utvecklingsfrågor.

Idrott vid Högskolan Dalarna
Vid högskolan i Dalarna erbjuder man bland annat idrottslärarutbildning, tränarutbildning och utbildning i idrottens management. Möjlighet till forskning ska också finnas. Högskolan har ett särskilt projekt för elitidrottare som vill kombinera idrottsutövning med studier.

Idrottshögskolan vid Umeå universitet
Vid Umeå universitet kan du välja mellan flera utbildningsprogram och kurser med idrottsprofil. Du kan bli lärare i idrott inom grundskolan eller gymnasieskolan, du kan bli idrottspedagog eller idrottsmedicinare. Eller ge din läkarutbildning eller sjukgymnastutbildning en idrottsinriktning.

Idrottsvetenskapligt program vid högskolan i Halmstad
Halmstad bedriver undervisning i Idrottsvetenskap med en tvärvetenskaplig profil. Pedagogik, psykologi och folkhälsovetenskap är framträdande moment.

Institutionen för idrott och hälsa vid Örebro universitet
Institutionen är engagerad i undervisning och forskning inom ämnesområdena Idrott och Folkhälsovetenskap.

Ishockeyhögskolan
vid Mitthögskolan.
Tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet erbjuder Mitthögskolan två olika utbildningsprogram. En ledarskapsutbildning för tränare och en managerutbildning för klubbdirektörer och sportchefer (01/02).

Internationellt

The Department of Social Sciences of Sport
vid University of Jyväskylä har bland annat kurser i idrottssociologi på engelska.

Centre for the Sociology of Sport
vid University of Leicester erbjuder såväl traditionella kurser som distanskurser i idrottssociologi, sport management och fysisk bildning.

Centre for Sport and Law
Brock University (Can), arbetar som konsulter då det gäller att göra rättsliga frågor mer begripliga.

School of Sport and Exercise Sciences
Loughborough University i England har utbildningar i motions- och idrottsvetenskap.

Idrottsbibliotek i Norden

Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek i Stockholm
- gör anspråk på att vara Sveriges enda offentliga bibliotek med inriktning på idrott och hälsa.

Institut for Idræts bibliotek i Köpenhamn
Danska idrottshögskolan i Köpenhamns bibliotekskatalog.

Norges idrettshøgskoles bibliotek i Oslo
Norska idrottshögskolans bibliotek – gör anspråk på att vara nordens största av sitt slag.


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann