Mette Andersson
Befattning Førsteamanuensis
Adress Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
Mette.Andersson@rokkan.uib.no
Forskningsinriktning

IMER

Pågående projekt "Og gullet går til..." Ikke-hvite toppidrettsutøvere som represenanter for etnisk minoritet, nasjon eller en ikke-vestlig verden"
Publikationer i urval
  • Andersson, Mette (2000) "All five fingers are not the same". Identity work among ethnic minority youth in an urban Norwegian context". Dr.polit.avhandling publisert som Rapport 1/2000, Senter for Samfunnsforskning (ROKKAN-senteret), Universitetet i Bergen.
  • Andersson, Mette (2002) "Identity work in sports. Ethnic minority youth, Norwegian macro-debates and the role model aspect". Journal of International Migration and Integration, 3 (1), 83-106.
  • Andersson, M. 2007. ”The relevance of the Black Atlantic in contemporary sport. Racial imaginaries in Norway”, International Review for the Sociology of Sport, 42(1): 63-79.
  • Andersson, M. 2007. ”Corporate multiculturalism bounces across the Atlantic. The introduction of semi-professional basketball in Norway”. International Journal of Sport Management and Marketing, Vol. 2, No. 1-2: 2-15.
  • Andersson, M. 2007. “Med flagget på brystet”. Samtiden 4-2007: 42-55.
  • Andersson, M. 2008. Flerfarget idrett. Nasjonalitet, migrasjon og minoritet. Bergen: Fagbokforlaget.
På idrottsforskning.org
Sidan uppdaterad 2008–10–29