Torbjörn Andersson
Befattning FD i historia, lektor i idrottsvetenskap
Adress Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 205 06 Malmö
torbjorn.andersson@lut.mah.se
Forskningsinriktning Fotbollsforskning med tonvikt på historia
Pågående projekt En studie om den svenska fotbollens gemenskaper och rivaliteter under tidsperioden 1950 fram till idag
Nyligen avslutade projekt Kung Fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950" (2002) (ak. avh.)
Publikationer i urval
 • "Från folkfotboll till superliga", Arkiv nr 61-62 1994
 • "Football fans in Scandinavia: 1900-97" ingående i Adam Brown (ed), Fanatics! Power, identity & fandom in football, Routledge, London/New York 1998 (skriven tillsammans med Aage Radmann)
 • Från gentleman till huligan? Svensk fotbollskultur förr och nu, Symposion, Stockholm/Stehag 1998 (skriven tillsammans med Aage Radmann)
 • "Everything in Moderation: the Swedish Model" ingående i
  Gary Armstrong & Richard Giulianotti (ed), Football Cultures
  and Identities
  , Macmillan, London 1999 (skriven tillsammans
  med Aage Radmann)
 • Kung Fotboll. Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950, Symposion, Stockholm/Stehag 2002 (doktorsavhandling)
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–04–18