Daniel Alsarve (f.d. Arvidsson)
Befattning Doktorand i historia
Adress Humanistiska institutionen, Forskarskolan Demokratins Villkor, Örebro universitet, 701 82 Örebro
daniel.arvidsson@hum.oru.se
Forskningsinriktning

Idrott och marknadisering under det senare 1900-talet

På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–04–18