Jyri Backman
Befattning Jur.kand/Master of Laws (Lunds universitet), Idrottslärare (Idrottshögskolan Stockholm/GIH)
Adress

Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö. Besöksadress Orkanen, rum B 130:17, Nordenskjöldsgatan 10-

Forskningsinriktning

Sport management med fokusområde kommersiell och professionell idrott – idrottsjuridik (Sports Law).

Pågående projekt Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap - inriktning sport management.
Nyligen avslutat projekt The Development of Swedish Men’s Club Football in the Periphery of European Football (artikel) med Bo Carlsson och Torbjörn Andersson
Publikationer i urval
 • Backman, Jyri. (2005). Fotbollsfamiljens struktur och dess
  tvistelösning, och frågan om demokrati och monopol. Svensk
  Idrottsforskning Nr. 3. 2005.
 • Backman, Jyri. (2005). En komparativ undersökning av licensiering av
  spelaragenter inom svensk ishockey och fotboll. Idrottsjuridisk
  skriftserie Nr. 10. Artikelsamling 2005. SISU Idrottsböcker.
 • Carlsson, Bo, Backman, Jyri och Fransson, Kristin. (2006). Kan rätten
  förbättra idrotten och dess miljöer? En reflektion kring två
  rättsfall från barn- och ungdomsidrotten. Svensk idrottsforskning Nr.
  1. 2006.
 • Backman, Jyri. (2006). Domarens arbetsmiljö. Idrottsjuridisk skriftserie
  Nr. 11. Artikelsamling 2006. SISU Idrottsböcker.
 • Backman, Jyri. (2006). Idrottsjuridisk rättsfallssamling med kommentarer
  och lästips. Upplaga 1, (468 s.). KFS i Lund AB. ISBN 91-88558-37-1.
 • Backman, Jyri. (2007). Riskkapital och idrottens självständighet.
  Idrottsjuridisk skriftserie Nr. 12. Artikelsamling 2007. SISU
  Idrottsböcker.
 • Backman, Jyri. (2008). Idrottsjuridik – en introduktion. 3:e uppdaterade
  upplagan. Bokförlaget idrottsforum.org. Media Tryck Lund. ISBN
  978-91-86845-01-8.
 • Backman, Jyri. (2008). Idrottens skatteregler – en introduktion.
  Bokförlaget idrottsforum.org. Media Tryck Lund. ISBN
  978-91-85645-04-6.
 • Backman, Jyri. (2009). Idrottsjuridisk lagtextsamling. Bokförlaget
  idrottsforum.org. Media Tryck Lund. ISBN 978-91-85645-07-7.
 • Backman, Jyri. (2009). Fotbollens avtalsstabilitet – en teoretisk
  reflektion. Idrottsjuridisk skriftserie Nr. 14. Artikelsamling 2009.
  SISU Idrottsböcker.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2011–02–16