Nils Asle Bergsgard
Befattning Seniorforsker, Dr.Polit, Sosiologi (Senior Researcher, PhD, Sociology)
Adress International Research Institute of Stavanger, P.O.Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Tel.: (+47) 51 87 54 45 (direct), Fax: (+47) 51 87 52 00
Mobil.: (+47 )982 32 538
nab@iris.no
www.iris.no
Forskningsinriktning

Idrettssosiologi, idrettspolitikk, avvikende atferd i idrett

Pågående projekt Idrett og politikk i et komparativt perspektiv - likhet, ulikhet og endring.
”Olympiatoppen” – en sosiologisk analyse av toppidrettssatsingen i Norge.
Nyligen avslutat projekt Idrett og politikk - kampsport eller lagspill?
Publikationer i urval
  • Nils Asle Bergsgard, Barrie Houlihan, Per Mangset, Svein Ingve Nødland og Hilmar Rommetvedt (2007): Sport Policy: a comparative analysis of stability and change.Oxford: Butterworth-Heinemann/Elsevier.
  • Nils Asle Bergsgard og Hilmar Rommetvedt (2006): "Sport and Politics: The Case of Norway". International Review for the Sociology of Sport, Vol. 41, No. 1, 2006, 7-27.
  • ”Spillet om spillemidlene” i Idrett og politikk - kampsport eller lagspill redigert av Per Mangset og Hilmar Rommetvedt, Fagbokforlaget, 2002.
  • ”Nasjonalanlegg for ski - ’ja takk, alle tre’” i Idrett og politikk – kampsport eller lagspill redigert av Per Mangset og Hilmar Rommetvedt, Fagbokforlaget, 2002.
  • ”Nasjonal politikk for den lokale idretten” i boka Idrett og politikk – kampsport eller lagspill redigert av Per Mangset og Hilmar Rommetvedt, Fagbokforlaget, 2002. Sammen med Ståle Opedal.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2011–04–20