Sara Berglund
Befattning Fil doktor i etnologi
Adress Etnologiska institutionen, Lunds universitet, Finng. 8, 223 62 Lund, 046-222 30 27
sara.berglund@etn.lu.se
Forskningsinriktning Travsport ur ett etnologiskt perspektiv
Nyligen avslutat projekt Avhandlingsprojekt "Vägen till vinnarhålet: Kulturvetenskapliga perspektiv på trav som sport och spel"
Publikationer i urval
  • Berglund, Sara 2002b: "I dödens position? Ekonomisering och professionalisering inom travsporten". Kulturella perspektiv nr 2/2002. s. 22-32
  • Berglund, Sara (2003) ”Den homogena travhästen, eller vad har travsport med globalisering att göra?” i Kulturella perspektiv 4/2003
  • Berglund, Sara (2004): ”Medlet som blev ett mål. Svensk travsport genom formering och transformering”, Idrott, historia & samhälle 2004
  • Berglund, Sara 2005: "Kampen om hästkraften. Relationer mellan tränare och ägare inom travsporten", i Jesper Fundberg m.fl. (red.), Tankar från baslinjen. Humanister om idrott, kropp och hälsa. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion.
  • Berglund, Sara 2006: Vägen till vinnarcirkeln. Travhästen och dess människor mellan sport och spel. Hedemora: Gidlunds förlag.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2007–01–17