Mette Krogh Christensen
Befattning Lektor, forskningsleder, ph.d.
Adress

Aarhus Universitet: Center for Medicinsk Uddannelse
INCUBA Science Park – Skejby
Brendstrupgårdsvej 102, bygning B, DK-8200 Aarhus N
Telefon: +45 8620 5227
mkc@medu.au.dk

Forskningsinriktning

Kvalitative studier af karrierebaner, talentudvikling, socialisering, læring og udvikling af ekspertise inden for hhv. medicinsk uddannelse/videreuddannelse og eliteidræt. Biografisk læring, livshistorier og kropslighed i idrætten. Leder af forskningsprojektet "Fra talent til ekspert" (se: www.sdu.dk/talent-ekspert).

Pågående projekt

Fra talent til ekspert. Det sociale miljøs betydning for socialisering, læring og udvikling af ekspertise i eliteidrætten. Projektets formål er at skabe ny viden om relationelle læreprocesser i talentfulde praksismiljøer, der har kropslig færdighedsudøvelse som omdrejningspunkt. Projektet søger bl.a. svar på følgende spørgsmål: Hvilken betydning har det sociale miljø for talentfulde eliteidrætsudøveres og – træneres socialisering, læring og udvikling af ekspertise i eliteidræt? Hvordan skabes succesfulde eliteidrætsmiljøer? Se mere om projektet på www.sdu.dk/talent-ekspert.

Nyligen avslutat projekt

Fodboldtalenter på vej. Projektet har studeret bl.a. elitefodboldtræneres praktiske sans, unge talentfuld fodboldspilleres livsbaner inden for elitefodbold og deres oplevelse af balance mellem en tilværelse mellem elitefodbold og samfundsmæssige forhold, herunder især uddannelsesmæssige valg.
Fortælling og biografiske refleksioner i idrætspædagogikken. Projektet var et casestudie, hvor jeg via observationer og kvalitative interviews udforsker relevansen af fortællingen som læringsaktivitet i forhold til idrætsfagets krops- og bevægelsesorienterede pædagogik.

Publikationer i urval
  • Christensen, MK: "An eye for talent": Talent identification and the "Practical Sense" of top-level soccer coaches. Sociology of Sport Journal 2009, 26(3):365-382.
  • Christensen, MK & Sørensen JK: Sport or school? Dreams and dilemmas for talented young Danish football players. European Physical Education Review 2009, 15(1):1-18.
  • Christensen, MK: Elitefodboldtræneres praktiske sans for talent. In: Henriksen K, editor. Inspiration til talentudvikling - et psykologisk perspektiv. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008, p.103-126.
  • Christensen, MK, Pedersen MS & Mortensen CS: Unge fodboldtalenters veje mod toppen - evolutionær eller strategisk talentudvikling? Idrætshistorisk Årbog 2008;135-148.
  • Christensen, M.K.: Biographical learning as health promotion in physical education. A Danish case study. European Physical Education Review, 2007, vol. 13 (1): 5-24.
  • Christensen, M.K.: The anonymous biography? I: Bale, J., Christensen, M. K. & Pfister, G. (red.): Writing Lives in Sports. Århus Universitetsforlag 2004.
  • Christensen, M.K.: ”Når alderen indhenter én”. Semiotisk inspiration i analysen af kvalitative interviews om kropslighed og aldring. Dansk Sociologi, december 2004.
  • Christensen, M.K. & Wichmann-Hansen, G. (red.): Krop og kompetence. FADL’s Forlag 2004.
  • Christensen, M.K.: Når alderen indhenter én. Kropslighed, aldring og profession hos gymnasiets idrætslærere. Ph.d.-afhandling fra Institut for Idræt, Københavns Universitet 2001.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–10–31