Jan-Eric Ekberg
Befattning FD, Bitr. enhetschef Idrottsvetenskap, högskoleadjunkt
Adress Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 20506 Malmö
Jan-Eric.Ekberg@lut.mah.se
Forskningsinriktning Idrottsdidaktik/pedagogik med inriktning mot lärandesituationen i skolämnet Idrott och hälsa
Pågående projekt Forskningsprojektet "Lärandesituationen och den sociala kontexten"
Publikationer i urval
  • Fysisk bildning - om ämnet idrott och hälsa. 2000. Ekberg, J-E och Erberth B. (Studentlitteratur)
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2010–10–13