Lars-Magnus Engström
Befattning Professor i idrottspedagogik
Adress Institutionen för samhälle och kultur, Lärarhögskolan, Box 34103, 100 26 Stockholm
lars-magnus.engstrom@lhs.se
Forskningsinriktning

Barns och ungdomars idrottsvanor, vuxnas motionsvanor och livsstil, samt skolans idrottsundervisning

Pågående projekt MOL-studien (motion och livsstil)
LIV-projektet (livsstil, prestation och hälsa)
SIH-projektet (skola, idrott, hälsa)
Publikationer i urval
  • Engström, L.-M. Social change and physical activity. Scand. Journal of Nutrition, 3, 2004, p 108-113
  • Engström,L.-M och Lindgärde, F. Motion och upplevd hälsa bland medelålders män och kvinnor. Svensk Läkartidning, nr15/16, 2004
  • Engström, L.-M. och Redelius, K. (red.). Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: HLS Förlag, 2002
  • Engström,L.-M. Idrott som social markör. HLS Förlag, 1999
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2008–10–15