Kjell E. Eriksson
Befattning FD i rättssociologi. Redaktör, idrottsforum.org, samt gästforskare vid Idrottsvetenskap, Malmö högskola
Adress Idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
kjell.eriksson@lut.mah.se, kjell.eriksson@idrottsforum.org
Forskningsinriktning

Idrottsrörelsen som arbetsgivare

Pågående projekt Utvärdering av EQUAL-projektet ”1+1=3”
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2006–03–12