Per Göran Fahlström
Befattning FD, Universitetslektor i idrottsvetenskap särsk. ledarskap/coaching
Adress Institutionen för pedagogik, Pelarplatsen 7, Växjö universitet, 351 95 Växjö.
pergoran.fahlstrom@iped.vxu.se
Forskningsinriktning

Coaching och ledarskap, Sport Management

Pågående projekt 1. Ett liv i idrotten. Ett projekt som studerar olika aspekter på övergången från aktiv idrottskarriär till ledarkarriär.
2. Den svenske coachen. En jämförande studie om förväntat och faktiskt ledarskap i idrotterna fotboll, handboll och ishockey.
Publikationer i urval
  • Ishockeycoacher : en studie om rekrytering, arbete och ledarstil Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2001
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–01–25