Frode Fretland
Befattning

Høgskulelektor i idrett

Adress

Høgskulen I Sogn og Fjordane, avdeling for lærarutdanning
Po. Box 133, N-6851 SOGNDAL, NORWAY, tel +47 57 67 63 78, fax +47 57 67 63 33
frode.fretland@hisf.no

Forskningsinriktning

Fotbollshistoria

Pågående projekt Fotballens sosialhistorie i Oslo 1885-1940 (avhandlingsprojekt)
Publikationer i urval
  • Sogn og Fjordane Fotballkrets 75 år 1922-1997, SFFK, Førde 1996
  • ”Fotball - frå løkka til stadion”, I: Kunnskap om Idrett, nr 2, årgang 2, 1998.  ISSN: 0809-0890.
  • ”Nokre refleksjonar kring paradigmeomgrepet, med særleg vekt på idrettshistorisk forsking”,  I: Kunnskap om idrett,  nr3, årgang 2, 1998, ISSN: 0809-0890.
  • ”Fotballens sosialhistorie i Oslo 1918-1940”, I: Idrett, samfunn og frivillig organisering. Konferanserapport. Forsker- og brukerseminar 29-30. november 1999, Norges idrettshøyskole (ISBN 82-12-01453-3)
  • ”Aesthetics and Efficiency in Discourses on Football in Norway”.  I: Journal published by The Norwegian University of Sport and Physical Education no 1 – 2003 – vol 1
På idrottsforum.org