Jesper Fundberg
Befattning Lektor i idrottsvetenskap, Malmö högskola
Adress Idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
Tel 040–665 8154
jesper.fundberg@lut.mah.se
Forskningsinriktning

Idrott ur ett genus (maskulinitet) och etniskt perspektiv. Idrott som social och kulturell företeelse. Fostran, värderingar

Pågående projekt Handslagsutvärdering om idrott och mångfald (RF). Vilka känner sig och vilka erkänns som välkomna till olika idrotter? Hur ser idrottens företrädare och ledare på mångfald och vad sker inom respektive idrott och förening? Projektet beräknas färdig våren 2007 och är ett samarbete mellan Jesper Fundberg och Oscar Pripp, etnolog, på Uppsala universitet.
Nyligen avslutade projekt Etnisk mångfald och integration – visar idrotten vägen? Stockholm: Riksidrottsförbundet 2003
Publikationer i urval
  • Fundberg, Jesper 1996. Möten på fotbollsplan. En studie om den mångkulturella idrotten. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
  • Fundberg, Jesper 2000. Invandrare och idrott - om att skapa kategorier och normalitet. Nordiska museets årsbok/Fataburen 2000 Idrottens själ. Stockholm: Nordiska museet.
  • Fundberg, Jesper 2001. Lyssna, lär och lira! Om pojkfotboll som investering och diskvalificering. I Varken ung eller vuxen. "Samhället är ju helt rubbat" (red.) Trondman & Bunar. Stockholm: Atlas.
  • Tankar från baslinjen. Humanister om idrott, kropp och hälsa 2005. Red. tillsammans med Klas Ramberg & Dan Waldetoft. Eslöv: Brutus Östlings förlag.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2011–10–12