Kjell-Åge Gotvassli
Befattning 1. amanuensis (associate professor), Ph.D i organisasjon og ledelse
Adress Høgskolen I Nord-Trøndelag, Serviceboks 2501, N-7729 Steinkjer, Norge, Tlf. +4797546193
kjell.gotvassli@hint.no
Forskningsinriktning

Kunnskapsutvikling og læring i organisasjoner

Pågående projekt Videreutvikling av temaer knyttet til kunnskapsutvikling blant eliteutøvere
Publikationer i urval
  • Praksisbasert perspektiv på dynamiske læringsnettverk i toppidretten. Doktorgradsarbeid Copenhagen Business school. Ph.Dserie 31.2005
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2007–01–31