Mats Greiff
Befattning Professor i historia
Adress

Historiska studier/IS, Malmö högskola, 20506 Malmö,
tel: +46-406658026
mats.greiff@lut.mah.se
Hemsida: http://www.mah.se/templates/Page____45126.aspx

Forskningsinriktning

Socialhistoriska och kulturanalytiska perspektiv på idrott. Klass, genus, etnicitet och generation som centrala analysinstrument

Pågående projekt Arbete, makt och kultur inom svensk travsport ca 1900-2007
Publikationer i urval
  • ”Vi bodde, bad och blev utbildade som om vi vore på skilda kontinenter”. Katolska och protestantiska arbetare i Belfast 1850-1914. Malmö 2004.
  • “Från kappkörning till modern sport”, i Travet i våra hjärtan, Stockholm 2006
  • ”Det omvälvande 20-talet”, i Travet i våra hjärtan, Stockholm 2006
  • ”Stallbacken då och nu”, i Travet i våra hjärtan, Stockholm 2006
  • I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens 1900-talshistoria, Stockholm 2007, (red.) tillsammans med Susanna Hedenborg
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2011–09–21