Niklas Hafen
Befattning Doktorand
Adress

Institutionen för Idrottsvetenskap, Malmö Högskola, 205 06 Malmö
Besöksdress Orkanen, rum D204, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö niklas.hafen@mah.se

Forskningsinriktning

Idrott och internationellt fredsarbete

Publikationer i urval
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2011–10–12