Jorid Hovden
Befattning Dr. Polit. i sosiologi, Professor
Adress NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NO-7491 Trondheim, Norge
jorid.hovden@svt.ntnu.no
Forskningsinriktning

Idrettssosiologi, feministisk idrettssosiologi: Kjønnsrelationar og betydningar av kjønn i idrettsorganisasjoner; idrettspolitikk og kjønn; idrett, kjønn og leiarskap

Pågående projekt Idrettspolitikkens kjønnspolitikk (1999–2004)
Nyligen avslutade projekt Kjønn og innflytelse i idrettspolitiske beslutningsprosessar (1993–1997)
Publikationer i urval
  • Hovden, J. : Do women make a difference to sport politics? Gender, ideological conflicts and power in Norwegian sport organizations. In Talbot. M (ed.): "Gender, Power and Culture". Accepted for publication
  • Hovden, J. (2003): Kvinneforskning i Nord. Med distriktskvinnekår som kompassnål. Kvinneforskning (27):1:84-87.
  • Hovden, J. (2003): From Equality and Justice – to Difference and Profitability? Gender Political Discourses in Market-oriented Sport Bodies.  Paper at 5th Feminist Research Conference. www.5th.feminist.lu.se
  • Hovden, J. (2003): Idrettens kjønnspolitikk. Spor og utfordringar i eit mannsdominert landskap.  http://kampdager.no/arkiv/idrett/artikkel_hovden.html   
  • Hovden , J. (2002): Feministisk idrettssosiologi med norske grunntoner: utviklingsliner, perspektiv og tematiske tyngdepunkt. I Seippel, Ø (red): Idrettens bevegelser. Oslo: Novus Forlag .
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2007–10–24