Namn
Befattning Här ryms såväl position, som professor, lektor, försteamanuensis, som examen, FD/PhD, docent, etc
Adress Namn och adress till institutet eller motsvarande, gärna telefon, alltid e-postadress, gärna adress till egen hemsida (privat eller professionellt)
Forskningsinriktning

10 ord om allmän inriktning inom idrottsintresset

Pågående projekt Som det står
Nyligen avslutat projekt Som det står
Publikationer i urval
Max 10, gärna de senaste, med idrottsrelevans; traditionell utformning
På idrottsforum.org Fyller vi i efterhand som du publicerar dig hos oss
Sidan uppdaterad Fyller vi i