Kalle Jonasson
Befattning Doktorand i idrottsvetenskap
Adress Idrttsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
kalle.jonasson@mah.se
Forskningsinriktning

Idrottsfilosofi, idrottsgeografi och idrottssociologi. Tävlingskulturer i idrottsperiferin (klättring, e-sport, parkour etc.).

Pågående projekt Avhandling i idrottsvetenskap: Analyser av och begreppskonstruktion utifrån förhållandet mellan sport, filosofi, konst och vetenskap.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–05–09