Rolf Jonsson
Befattning FD, universitetslektor sociologi
Adress Högskolan Dalarna, Institutionen för Hälsa och Samhälle. 791 88 Falun.
rjn@du.se
Forskningsinriktning

Tidigare idrott och utbildning. Nu tävlingsidrottarens inställning till smärta och skada och benägenheten till risktagande (en dimension i Coalkley’s Sport Ethic)

Pågående projekt Smärtans och skadans normalisering och glorifiering inom tävlingsidrotten (innehållsanalys av tidningarnas sportsidor).
Tävlingsidrottarens inställning till smärta och skada och benägenheten till risktagande.
Publikationer i urval
  • Kroppen eller knoppen – en ESO-rapport om idrottsgymnasierna. Ds 2000:21. Finansdepartementet. Stockholm.
  • ”Elitidrott och utbildning” i Aktuell beteendevetenskaplig forskning. SVEBIS årsbok 1997, sid 97-116.
  • Simuniversitetet. Elitidrott och högskolestudier vid Uppsala unviersitet. Uppsala universitet. Pedagogisk utvecklingsarbete, rapport nr 92. Uppsala 1990.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2006–11–10