Pia Lundquist Wanneberg
Befattning FD, lektor, prefekt
Adress GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm
pia.lundquistwanneberg@gih.se
Forskningsinriktning

Kropp, genus och skola

Pågående projekt Har precis avslutat ett avhandlingsprojekt om skolidrotten och skolgymnastiken ur ett kropps-, klass- och genusperspektiv
Publikationer i urval
  • Kroppens medborgarfostran. Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919-1962, Stockholm 2004. Diss.
  • ”Skolan och idrotten – Skolidrottsförbundet mellan obligatorisk fysisk fostran och folkskoleidrott” i Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003, Jan Lindroth & Johan R. Norberg (red)Stockholm 2002.
  • ”Idrotten och skolan. Svensk skolidrott och skolgymnastik 1919-1962” i Svensk idrottsforskning 2002:2.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2011–09–21