Torun Mattsson
Befattning Högskoleadjunkt, doktorand
Adress

Idrottsvetenskap, Malmö högskola, SE-205 06 Malmö. torun.mattsson@mah.se

Forskningsinriktning

Idrottspedagogik, dansvetenskap, ämnet idrott och hälsa

Pågående projekt The position of dance in physical education
Publikationer i urval
  • ”Betydelsen av praktisk personlig betydelse I idrottslärarutbildning”, i Educare (2009)
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–10–31