Jane Meckbach
Befattning FD i pedagogik. Lektor i idrott med inriktning mot rytmik, rörelse och skolmetodik
Adress

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap vid GIH i Stockholm. Box 5626, 114 86 Stockholm, Sweden
jane.meckbach@gih.se

Forskningsinriktning

Pedagogik med inriktning mot idrottens didaktik och lärarutbildning

Pågående projekt TV-spel som hälsofostran - om exergaming och ungdomars lärande om kropp, fysisk aktivitet och hälsa
Nyligen avslutat projekt Stödjande miljöer för unga ledare – vilka är de och för vem: En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare
Skolverksprojekt – Jämställda villkor i idrott och hälsa – med fokus på flickors och pojkars måluppfyllelse
Publikationer i urval
 • Meckbach, J. & Larsson, L. (2011). ”Young Coaches and Supportive Environments”, Sport Science Review, 2011, vol. XX: 5-6, pp. 145-159.
 • Meckbach, J. & Lundquist Wanneberg, P. (2011) The World Gymnaestrada—A Non-Competitive Event: An Analysis of the World Gymnaestrada Concept ‘Gymnastics for All’ from the Perspective of Ling Gymnastics,  Scandinavian Sport Studies Forum. 2011:2, pp 099-118. (www.idrottsforum.org, publ 20110831)
 • Larsson, L. & Meckbach, J. (2010) Unga ledarprojekt inom Idrottslyftet, Swedish Journal of Sport Research, 2010, s. 81-106.
 • Lundvall, S. & Meckbach, J. (2010). ”For Whom and to What End?: The challenges of the subject physical education and health seen through various perspectives”, Sport Science Review, 2010, vol. XIX: 3-4, pp.63-76
 • Lundvall, Suzanne & Meckbach, Jane (2008). ”Mind the Gap – Physical Education and Health and the Frame Factor Theory as a Tool for Analysing Educational Settings”, Physical Education and Sport Pedagogy, 2008:4, pp. 345– 364.
 • Meckbach, Jane & Lundvall, Suzanne (2008). ”Flickor och fysisk aktivitet: bilder av flickors och deras föräldrars skattning av fysisk aktivitet och inställning till idrott och hälsa”, i Svensk idrottsforskning, Årgång 17, Nr 4, s. 12–16.
 • Lundvall, Suzanne & Meckbach, Jane (2008). ”Skolämnet Idrott och hälsas bidrag utifrån olika forskningsstudier - för vem och till vad?”, SVEBI:s årsbok 2008, red. Patriksson, G. s. 109–120.
 • Meckbach, Jane (2007) ”Svensk idrottsdidaktisk forskning - inblickar och utblickar”, Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv, red Olle Eskilsson & Anders Redfors. (Kristianstad: Kristianstad University Press), s. 41-52.
 • Lundvall, Suzanne & Meckbach, Jane (2007) ”Tid för dans”, Idrottsdidaktiska utmaningar, red. Håkan Larsson & Jane Meckbach. (Stockholm: Liber), s. 103–119.
 • Meckbach, Jane & Lundvall, Suzanne (2007) ”Idrottsdidaktik – konsten att undervisa i idrott”, Idrottsdidaktiska utmaningar, red. Håkan Larsson & Jane Meckbach. (Stockholm: Liber), s. 17–35.
 • Lundvall, S. & Meckbach, J. (2003): Ett ämne i rörelse: Gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944 till 1992. Diss. Stockholm: HLS Förlag.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–09-19