Johan R. Norberg
Befattning

Fil dr i historia, docent i idrottsvetenskap, utredare vid Centrum för idrottsforskning, sekreterare Idrottsstödsutredningen

Adress Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola
johan.norberg@lmah.se
Forskningsinriktning

Idrottspolitik

Pågående projekt Idrottsrörelsens spelberoende. En studie av statens idrottsstöd genom spel och lotterier
Nyligen avslutade projekt Rapporten För framtids segrar. En analys av det svenska elitidrottssystemet
Publikationer i urval
  • Norberg, Johan R, 2011, ”A Contract Reconsidered? Changes in the Swedish state’s relation to the sports movement” in International Journal of Sport Policy and Politics Volume 3 nr 3, p. 311-325
  • Bergsgard, Nils-Asle & Norberg, Johan R, 2010, “Sports policy and politics – the Scandinavian way”, (with) in Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics, Volume 13 Issue 4, p. 567-582
  • Norberg, Johan R & Paul Sjöblom, 2012, ”The Swedish elite sport system – or the lack of it?”, Sven Andersen & Lars Tore Ronglan (eds.). Nordic elite sport – is organization and leadership the key? Oslo: Norwegian University Press, p. 62-82
  • Norberg, Johan R, 2010, “The development of the Swedish sports movement between state, market and civic society – some remarks”, in Adalbert Evers & Anette Zimmer (eds.) Third Society Organizations Facing Turbulent Environments: Sports, Culture and Social Services in Germany, Italy, U.K., Poland, and Sweden. Bremen: Nomos Verlag, p. 183-201
  • Idrottens väg till folkhemmet. Studier i statlig idrottspolitik 1913-1970 (Stockholm 2004)
På idrottsforum,org
Sidan uppdaterad 2012–10–10