Eva Olofsson
Befattning Universitetslektor
Adress Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå
eva.olofsson@pedag.umu.se
Forskningsinriktning

Idrott och kön

Pågående projekt Deltar i det nationella forskningsprojektet "Läraren i samhällsomvandlingen 1940-2003; den goda läraren som diskursiv konstruktion på olika samhälleliga arenor". Min studie avser idrottsläraren
Publikationer i urval
  • Olofsson, Eva (1989). Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet. Umeå universitet.
  • Cederberg, Ingela och Olofsson, Eva (1996). En katt bland hermeliner - forskningsöversikt om kvinnor och ledarskap. Stockholm: Riksidrottsförbundet.
  • Olofsson, Eva (1996). Guldmedalj på kvinnors vis (Arbetsrapporter nr 116). Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen.
  • Olofsson, Eva (2002). "RF och kvinnorna". I J. Lindroth & J. R. Norberg (red.) Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003. Stockholm: RF.
  • Hjelm, Jonny & Olfosson, Eva (2003). "A break-through: Women's Football in Sweden", under utgivning i antologin Kick off A New Era: Women's Football in the World, ed Fan Hong & J A Mangan. UK
På idrottsforum.org