Aage Radmann
Befattning Lektor i idrottsvetenskap
Adress Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 205 06 Malmö
aage.radmann@mah.se
Forskningsinriktning

Fotbollskultur, Idrott och medier, Ungdomskultur

Publikationer i urval
  • 1996: "The Swedish Model" i SVEBI:S årsbok.
  • 1998: Från Gentleman till Huligan? Svensk fotbollskultur förr och nu. Symposion Förlag (Tillsammans med Torbjörn Andersson)
  • 1999: Fotbollslandskapet- fotboll som socialt fenomen, Licentiatsavhandling, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.
  • 1998: "Fans in Scandinavia" in Fanatics ! power, identity & fandom in football. Adam Brown (ed.), Routledge, London/New York. (tillsammans med Torbjörn Andersson)
  • 1999: "Everything in Moderation. The Swedish Model", in Football Cultures and Identities. Gary Armstrong & Richard Giulianotti (eds.) Macmillan Press, London. (tillsammans med Torbjörn Andersson)
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2013–01–09