Karin Redelius
Befattning Lektor
Adress Institutionen för idrott och hälsovetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan GIH,
Box 5626, 114 86 Stockholm 
karin.redelius@gih.se
Forskningsinriktning

Idrottens påverkans- och lärprocesser (Pedagogik)

Pågående projekt Konstruktionen av kön och synen på kroppen i skolans idrottsundervisning.
Barns och ungdomars inställning till och villkor för att bedriva fysisk aktivitet.
Nyligen avslutade projekt Ledarna och barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran
(Avhandlingsproblem, juni 2002) 
Ung ledare sökes. En studie av Riksidrottsförbundets satsning på unga ledare. (2004) (tillsammans med Georg Auberger & Charlotta Bürger Bäckström)
När ungdomar själva får välja. En studie av Riksidrottsförbundets projekt Ungdomsinitiativ - från idé till aktivitet (2005) (tillsammans med Björn Sandahl och Britta Thedin Jakobsson)
Publikationer i urval
  • Ledarna och barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran. (Stockholm: HLS Förlag, 2002).
  • Pedagogiska perspektiv på idrott (Red. tilsammans med L-M Engström). (Stockholm: HLS Förlag, 2002).
  • "Föreningsidrotten som lärandemiljö", Locus 3/02.
  • Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa (2004) (red. tills med Håkan Larsson). Stockholm: Idrottshögskolan.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–05–09