Bo Reimer
Befattning Professor i Medie- och kommunikationsvetenskap
Adress Konst, kultur och kommunikation, Malmö Högskola, 205 06 Malmö
bo.reimer@k3.mah.se
Forskningsinriktning

Medier och idrott

Publikationer i urval
  • Uppspel. Den svenska TV-sportens historia, Stockholm: Prisma 2002
  • Altered Images: TV Sports and Cultural Change, Presenterat vid konferensen Globalization and Convergence, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA 2002.
  • ”Nya upplevelser, nya erfarenheter. Televiserad idrott i förändring”. Sid 165-182 i Norsk medietidsskrift 2004, årg. 11, nr. 2.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2005–06–06