Katarina Schenker
Befattning Fil. dr i pedagogik
Adress

Idrottsvetenskap, Malmö Högskola, SE-205 06 Malmö
katarina.schenker@mah.se

Forskningsinriktning

Idrottsdidaktik med samhällsvetenskaplig inriktning, högre utbildning

Pågående projekt Avhandlingsprojekt om idrottsdidaktik i idrottslärarutbildningar
Riksidrottsförbundets nationella utvärdering av idrottslyftet
Publikationer i urval
  • Schenker. K. (2007) Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning – med hjälp av digitala verktyg Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. (Lic)
  • Schenker, K (2009). Idrottsdidaktik i förändring?. Svensk idrottsforskning. 2009(18):3, s. 51-55
  • Schenker, K. (2011) På spaning efter idrottsdidaktik Malmö: Malmö högskola (ak avh)
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2011–09–21