Øyvind Førland Standal
Befattning Førsteamanuensis, PhD, seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole
Adress

Norges idrettshøgskole, Postboks 4014, Ullevål stadion, N-0806 OSLO
oyvind.standal@nih.no

Forskningsinriktning

Idrettspedagogikk, fysisk aktivitet og funksjonshemming (adapted physical activity), fenomenologi

Nyligen avslutat projekt PhD-prosjektet, "Relations of meaning"
Pågående projekt Praktisk kunnskap i idrettspedagogisk arbeid, Kroppsleg læring
Publikationer i urval
  • Standal, Ø.F. & Engelsrud, G. (2011): ”Researching embodiment in movement contexts: A phenomenological approach.” Sport, Education & Society. DOI:10.1080/13573322.2011.608944
  • Standal, Ø.F. & Moe, V.F. (2011): ”Merleau-Ponty meets Kretchmar: Sweet tensions of embodied learning.” Sport, Ethics and Philosophy 5; 256–269
  • Standal, Ø.F. (2011): ”‘I learned nothing from him’. Reflections on Problematic Issues with Peer Modeling in Rehabilitation.” Phenomenology and Practice, 5; 48–58
  • Standal, Ø. F. (2011). ”Re-embodiment: incorporation through embodied learning of wheelchair skills.” Medicine, Health Care and Philosophy, 14; 177–184.
  • Standal, Ø.F. & Hemmestad, L.B. (2011): ”Becoming a good coach: Coaching andphronesis.” In: C. Jones & A. Hardman (eds): Coaching and ethics (s. 45–56). London, UK: Routledge.
  • Hemmestad, L.B., Jones, R., Standal, Ø.F. (2010): ”Phronetic social science: A means of better researching and analysing coaching?” Sport, Education & Society 15; 447–459
  • Standal, Ø. F. (2010). ”Pedagogisk arbeid i rehabilitering. Ei drøfting av praktiske og pedagogiske handlingar.” I K. Steinsholt & K. P. Gurholt (red.), Aktive liv.Idrettspedagogiske perspektiv på kropp, bevegelse og dannelse. (s. 101-120). Trondheim: Tapir akademisk forlag.
  • Standal, Ø.F. (2009): Relations of meaning. A phenomenologically oriented case study of learning bodies in a rehabilitation context. Unpublished PhD-dissertation. Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway. (Tilgjengeleg her: http://brage.bibsys.no/nih/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_9222)
  • Standal, Ø.F. & Jespersen, E. (2008): ”Peers as resources for learning. A situated learning approach to adapted physical activity.” Adapted Physical Activity Quarterly 25; 208-227
  • Standal, Ø.F. (2008): ”Celebrating the insecure practitioner. A critique of evidence-based practice in adapted physical activity.” Sport, Ethics and Philosophy. 2; 200-215
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–02–15

.

.