Katarina Swartling Widerström
Befattning Universitetslektor, filosofie doktor i pedagogik
Adress Hälsoakademin, Örebro Universitet, SE-701 82 Örebro
Katarina.swartling-widerstrom@oru.se
Forskningsinriktning

Kropp och pedagogik/didaktik

Publikationer i urval
  • Swartling Widerström, Katarina (2005). Att ha eller vara kropp. Örebro: Örebro Studies in Education, 11. *
  • Swartling, Katarina. (1996). Universitetet som resurs för skolans utveckling. Lärarutbildningens Lilla Serie, nr 10. Linköpings Universitet, Lärarutbildningen.
  • Swartling, Katarina. (1997). Lärares yrkeskunnande och utveckling. Lärarutbildningens Lilla Serie, nr 12. Linköpings Universitet, Lärarutbildningen.
  • Swartling Widerström, Katarina. (1999). The University as a Resource for Development of School. In Øster, Hans Christian, Valitskaya, Alisa & Mosolova, Lubov, Outchaneva-Øster, Ludmila. (eds). Dialogues on Education. Russian and Swedish Experience. Linköpings Universitet & Sankt-Petersburg
  • Swartling Widerström, Katarina (2003). Kroppen och idrotts- och hälsoämnet. Svensk idrottsforskning, nr 3, s 48-52.
På idrottsforum.org Kroppen i grundskolans styrdokument (artikel 050419)
Sidan uppdaterad 2010–11–24