Torbjörn Tännsjö
Befattning Professor i praktisk filosofi
Adress Filosofiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
torbjorn.tannsjo@philosophy.su.se
Hemsida
Forskningsinriktning

Moralfilosofi, politisk filosofi, tillämpad etik

Publikationer i urval
  • "Is Our Admiration for Sports Heroes Fascistoid?", i Torbjörn Tännsjö och Claudio M. Tamburrini, Sports and Values: Elitism, nationalism, gender equality, and the scientific manufacture of winners (London och New York: E&FN Spon/Routledge, 2000), och omtryckt i William J. Morgan, Klaus V. Meier, och Angela Schneider (eds.), Ethics in Sport (Kinetics, 2001)
  • Understanding Ethics. An Introduction to Moral Theory (Edinburgh: Edinburgh University Press/Columbia University Press, 2002).
  • The Genetic Design of Winners (London och New York: Routledge, 2005), antologi redigerad tillsammans med Claudio M. Tamburrini.
  • ”Genetic Engineering and Elitism in Sport”, in Claudio M. Tamburrini and Torbjörn Tännsjö (eds.) The Genetic Design of Winners (London och New York: Routledge, 2005).
  • ”The genetic design of a new Amazon”, with Claudio M. Tamburrini, in Claudio M. Tamburrini and Torbjörn Tännsjö (eds.) The Genetic Design of Winners (London och New York: Routledge, 2005).
Sidan uppdaterad 2005–06–06