Jesper Thiborg
Befattning Doktorand
Adress Idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
jesper.thiborg@lut.mah.se
Forskningsinriktning

Idrottspsykologi och idrottssociologi

Pågående projekt Idrottsdeltagares personlighet, motiv, moral och attityder angående doping- Ett FoU-projekt tillsammans med professor Bo Carlsson
Publikationer i urval
  • Thiborg, J. (2005). Föräldrars idrottssocialisation av barn och ungdomar- Ur ett föräldraperspektiv
    Thiborg, J. (2005). Fotbollsspelares personlighet, motiv och moral i idrotten
    Thiborg, J. (2005). Socialt bokslut: Hässleholms IF
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2008–02–20