Mats Trondman
Befattning FD i sociologi, professor i kultursociologi
Adress Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet
mats.trondman@vxu.se
Forskningsinriktning

Barns och ungdoms livsvillkor, självförståelseformer och praktiker

Pågående projekt (1) Mångkontextuell barndom: ett vetenskapsrådsprojekt om förlängd ungdomstid och barns uppväxtvillkor
(2) Populärmusikens sociokulturella sammanhang. Kultursociologiska analyser av olika musikfenomen: Hultsfredsfestivalen, artister, skivbolag, jornalistik med mera
(3) Kultursociologisk teori och analys i relation till fritid, idrott och integration
Publikationer i urval
  • Kultursociologi i praktiken, Lund: Studentlitteratur, 1999.
  • Samtidskultur (med Thomas johansson och Ove Sernhede), Göteborg: Nya Doxa, 1999
  • Varken ung eller vuxen (med Nihad Bunar), Stockholm: Atlas förlag
  • "Från ingenmansland till samverkansland - en fantasia om en ungdomssekreterare med verkningskraft", Tillsammans. Samverkansprojektet i teori och praktik, Ungdomsstyrelsen 2002.
  • Kloka möten. Om den praktiska konsten att bemöta barn och ungdomar, Lund: Studentlitteratur, 2003
  • Unga och föreningsidrotten. En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i ungas liv, Ungdomsstyrelsen, 2005. (I samarbete med Nils-Olof Zethrin).
  • ”Att hitta på Zlatan”, i Bank, Simon (red.) I huvudet på Zlatan Ibrahimovic, Stockholm: Scampi, 2005.
  • ”Disowning knowledge: To be or not to be the ’immigrant’ in Sweden”, Ethnic and Racial Studies Vol 20 No. 3 2006.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–02–15