Anne-Lene Bakken Ulseth
Befattning Utredningsleder
Adress Bymiljøetaten, Oslo kommune
Skicka epost
Forskningsinriktning

Frivillige organisasjoner, idrettssosiologi

Pågående projekt Avhandling: Mellom tradisjon og nydannelse.Analyser av fysisk aktivitet blant voksne i Norge
Publikationer i urval
  • Social Integration in Modern Sport: Commercial Fitness Centres and Voluntary Sport Clubs. European Sport Management Quarterly, Nr. 2, Volume 4 2004.
  • Treningssentre og idrettslag, konkurrerende eller supplerende tilbud? Rapport Institutt for samfunnsforskning 2003:2.
  • Rekreasjon eller prestasjon? Kvinner og menns begrunnelser for å
    trene. I: Seippel, Ø. (red.): Idrettens bevegelser. Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn. Novus Forlag 2002.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2011–11–23