Kristin Walseth
Befattning Stipendiat
Adress Norges Idrettshøgskole, p.b.4014 ullevål stadion, 0806 Oslo, Norway 
kristin.walseth@nih.no 
Forskningsinriktning

Idrettssosiologi 

Pågående projekt Om muslimske jenter, idrett, integrasjon og multikulturalisme
Nyligen avslutade projekt Om idrett og islam
Publikationer i urval
  • "En problematisering av idretten som arena for integrasjon av etniske minoriteter ". I rapport ANP 2003:705 Den frivillige sektors bidrag til integration af flygtninge og indvandrere i Norden. København:Nordisk Ministerråd - kultur.
  • "Islam's View on Physical Activity and Sport: Egyptian Women Interpreting Islam". International Review for the Sociology of Sport 38(1)2003.p.45-61.
På idrottsforum.org