Nils-Olof Zethrin
Befattning Doktorand i historia, vetenskapsjournalist
Adress Historiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, 08-162967
nils-olof.zethrin@historia.su.se
Forskningsinriktning

Idrott som mass- och populärkultur under mellankrigstiden

Pågående projekt Avhandlingsprojekt: Idrott som mass- och populärkultur under mellankrigstiden.
Publikationer i urval
  • "Våra tidiga hjältar" i Idrottens själ, red. Bo G. Nilsson , 2000
  • På edra platser Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2003
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2006–08–30